This notebook is part of programming course prepared by Jerzy Wawro, Galicea

Wesele

Algorytmizacja zadania

Zadanie: zaplanować rozmieszczenie gości weselnych przy stole. Czy jest to zadanie algorytmiczne? Przy takim sformułowaniu oczywiście nie. Musimy dodać jakieś reguły rozmieszczania. Na przykład takie: Im bliżej młodych (jeden z końców stołu), tym miejsce bardziej honorowe. Wszyscy goście mają przypisane rangi (wagi), które pozwalają ich uporządkować.

Szczegóły

Chcemy aby komputer pomógł nam w planowaniu. Musimy więc zadanie opisać na odpowiednim dla programowania poziomie szczegółowości (operując strukturami danych dostępnymi w językach programowania). Dla uproszczenia ponumerujmy gości. Mamy zatem listę gości (guests) o następującej strukturze: {'name': nazwisko, 'rank': ranga}

Przykład: guests = [{'name': 'Jan Kowalski', 'rank': 3}, {'name': 'Anna Kot', 'rank':2}]

Ograniczenia

 • Czy można założyć, że lista jest niepusta?
  • Tak
 • Czy można założyć, że dane są poprawne (lista elementów z wypełnionymi polami name i rank)?
  • Tak

Dane testowe

* guests = [{'name': 'Jan Kowalski', 'rank': 3}, {'name': 'Anna Kot', 'rank':2}]

Algorytm zerowy

Możemy posortować listę gości według ich rangi. Po przeszukaniu internetu znajdujemy odpowiedni przykład sortowania, który adoptujemy dla naszych celów.

Kod

In [ ]:
class Solution0(object):
  
 def sort_key(self, guest): 
  return guest['rank']

 def location(self,guests):
  return sorted(guests, key=self.sort_key)

# debug:
#s=Solution0()
#print s.location([{'name': 'Jan Kowalski', 'rank': 3}, {'name': 'Anna Kot', 'rank':2}])

Testowanie

Uruchom poniższy program aby przetestować algorytm.

In [ ]:
from nose.tools import assert_equal, assert_raises


class TestWedding0(object):

  def test_location(self, func):
    print('Testuję...')
    self.test0list=[{'name': 'Jan Kowalski', 'rank': 3}, {'name': 'Anna Kot', 'rank':2}]
    self.test0expected = [{'name': 'Anna Kot', 'rank': 2}, {'name': 'Jan Kowalski', 'rank': 3}]
    self.test1list=[
      {"name": 'Jan Kowalski', "rank": 4}, 
      {"name": 'Anna Dobrowolska', "rank": 6},
      {"name": 'Jan Nowak', "rank": 1},
      {"name": 'Anna Kowalska', "rank":3},
      {"name": 'Anna Tkacz', "rank": 2},
      {"name": 'Jan Szostek', "rank": 5},
      {"name": 'Maria Nowak', "rank": 0},
      {"name": 'Jan Romanow', "rank": 3}]
    self.test1expected = [{'name': 'Maria Nowak', 'rank': 0}, 
               {'name': 'Jan Nowak', 'rank': 1}, 
               {'name': 'Anna Tkacz', 'rank': 2}, 
               {'name': 'Anna Kowalska', 'rank': 3}, 
               {'name': 'Jan Romanow', 'rank': 3},
               {'name': 'Jan Kowalski', 'rank': 4}, 
               {'name': 'Jan Szostek', 'rank': 5},
               {'name': 'Anna Dobrowolska', 'rank': 6}]
    assert_raises(TypeError, func, None)
    self.result=func(self.test0list)
    assert_equal(self.result, self.test0expected)
    self.result=func(self.test1list)
    assert_equal(self.result, self.test1expected)
    print('Sukces: poprawnie posortowane')


def main():
  test = TestWedding0()
  solution = Solution0()
  
  try:
    test.test_location(solution.location)
  except AttributeError as e:
    print e
    pass


if __name__ == '__main__':
  main()

Dodatkowe warunki

Goście siedzą po dwóch stronach stołu. Dodatkowo małżeństwa (pary) powinny siedzieć obok siebie, a kobiety z mężczyznami na przemian.

Algorytm

Sortowanie przez wybieranie - do dwóch list.

In [ ]:
class Solution1(object):

 def location(self,guests):
  r_list=[]
  l_list=[]
  r_rank=0
  l_rank=0
  r_ids=[]
  l_ids=[]
  
  for guest in guests:
   if guest['partner'] in r_ids: # wstaw po prawej
     i=0
     while (i<len(r_ids)) and (r_ids[i] != guest['partner']):
      i=i+1
     if guest['sex']=='K':
      r_list.insert(i,guest)
      r_ids.insert(i,guest['id'])
     else:
      r_list.insert(i+1,guest)
      r_ids.insert(i+1,guest['id'])
   elif guest['partner'] in l_ids: # wstaw po lewej
     i=0
     while (i<len(l_ids)) and (l_ids[i] != guest['partner']):
      i=i+1
     if guest['sex']=='K':
      l_list.insert(i+1,guest)
      l_ids.insert(i+1,guest['id'])
     else:
      l_list.insert(i,guest)
      l_ids.insert(i,guest['id'])
   elif (len(r_ids)<=len(l_ids)):
     i=0
     while (i<len(r_list)) and (r_list[i]['rank'] < guest['rank']):
      i=i+1
     r_list.insert(i,guest)
     r_ids.insert(i,guest['id'])
   else:
     i=0
     while (i<len(l_list)) and (l_list[i]['rank'] < guest['rank']):
      i=i+1
     l_list.insert(i,guest)
     l_ids.insert(i,guest['id'])
  return (l_list, r_list)


#algorythm = Solution1()
#(l_list,r_list) =algorythm.location(guests)
#print('lewa:')
#for guest in l_list:
# print(guest)
#print('prawa:')
#for guest in r_list:
# print(guest)

Test

In [ ]:
from nose.tools import assert_equal, assert_raises


class TestWedding1(object):

  def test_location(self, func):
    print('Testuję...')
    guests = [
      {"id":1, "name": 'Jan Kowalski', "sex": 'M', "rank": 4, "partner":4 }, 
      {"id":2, "name": 'Anna Dobrowolska', "sex": 'K', "rank": 3, "partner":0},
      {"id":3, "name": 'Jan Nowak', "sex": 'M', "rank": 1, "partner":7},
      {"id":4, "name": 'Anna Kowalska', "sex": 'K', "rank": 3, "partner":1},
      {"id":5, "name": 'Anna Tkacz', "sex": 'K', "rank": 2, "partner":0},
      {"id":6, "name": 'Jan Szostek', "sex": 'M', "rank": 3, "partner":0},
      {"id":7, "name": 'Maria Nowak', "sex": 'K', "rank": 0, "partner":3},
      {"id":8, "name": 'Jan Romanow', "sex": 'M', "rank": 3, "partner":0}]
    l_expected = [{'partner': 0, 'sex': 'K', 'id': 5, 'rank': 2, 'name': 'Anna Tkacz'},
           {'partner': 0, 'sex': 'M', 'id': 8, 'rank': 3, 'name': 'Jan Romanow'},
           {'partner': 0, 'sex': 'M', 'id': 6, 'rank': 3, 'name': 'Jan Szostek'},
           {'partner': 0, 'sex': 'K', 'id': 2, 'rank': 3, 'name': 'Anna Dobrowolska'} ]
    r_expected = [{'partner': 3, 'sex': 'K', 'id': 7, 'rank': 0, 'name': 'Maria Nowak'},
           {'partner': 7, 'sex': 'M', 'id': 3, 'rank': 1, 'name': 'Jan Nowak'},
           {'partner': 1, 'sex': 'K', 'id': 4, 'rank': 3, 'name': 'Anna Kowalska'},
           {'partner': 4, 'sex': 'M', 'id': 1, 'rank': 4, 'name': 'Jan Kowalski'} ]
    assert_raises(TypeError, func, None)
    (l_result,r_result) = func(guests)
    assert_equal(l_result, l_expected)
    assert_equal(r_result, r_expected)
    print('Sukces')


def main():
  test = TestWedding1()
  solution = Solution1()
  
  try:
    test.test_location(solution.location)
  except AttributeError as e:
    print e
    pass


if __name__ == '__main__':
  main()