Tecnologia Industrial: jupyter notebooks

Índex

Introducció

Tecnologia Industrial I

2. Producció d'energia elèctrica

Llibre CC Tecnologia Industrial I. Producció d'energia elèctrica

Cogeneració
Reactors de fusió
Centrals elèctriques a Catalunya Aquest arxiu només es pot visualitzar a github ja que nbviewer i binder tenen problemes amb la llibreria basemap

Problemes

Tecnologia Industrial II

1. Energia. Moment. Termodinàmica

Problemes

2. Corrent Altern

Circuit RC sèrie

Problemes

3. Sistemes de control

Problemes

4. Oficina tècnica

Problemes

5. Empresa

Problemes

In [ ]: