Székely(földi)ek pályája

0. Kezdeti beállítások, szükséges könyvtárak importálása

Tetejére! ⇡

In [143]:
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import json

# unidecode - ékezetek eltűntetése
import unidecode

# stílus a megjelenítéshez
plt.style.use('ggplot')
In [144]:
# varosok lakossaga
lakossag = {'Kolozsvár': 324576, 'Kovászna': 10114,
      'Marosvásárhely': 134290, 'Csíkszereda' : 38966,
      'Szentgyörgy': 56006, 'Gyergyó': 18377,
      'Kézdivásárhely': 18491, 'Székelyudvarhely': 32935,
      'Székelykeresztúr': 9491, 'Szászrégen': 33281,
      'Maroshévíz': 13929, 'Segesvár': 28102,
      'Barót': 8672, 'Szentegyházasfalu': 6898,
      'Balánbánya': 6115, 'Szováta': 10385,
      'Parajd': 3448}

1. Adatok feltérképezése és tisztítása

Tetejére! ⇡

In [145]:
filename = '../data/data.json'
df = pd.read_json(filename)
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 49220 entries, 0 to 49219
Data columns (total 19 columns):
birth      49220 non-null object
id       49220 non-null int64
livesin     43615 non-null object
marriedsince  4897 non-null object
marriedto    7986 non-null object
name      49220 non-null object
other1     8440 non-null object
other2     307 non-null object
other3     1 non-null object
other4     1 non-null object
other5     1 non-null object
other6     1 non-null object
school     133 non-null object
schoolyear   1487 non-null object
studwhat    3805 non-null object
studwhere    22175 non-null object
studyear    5473 non-null object
workwhat    9572 non-null object
workwhere    25718 non-null object
dtypes: int64(1), object(18)
memory usage: 7.1+ MB

Úgy tűnik elég sok hiányzó adattal van dolgunk. Ezeket majd a későbbiekben ki kell szűrjük.

Tanulmányi terület, szakterület és lakhely feltérképezése

Tetejére! ⇡

In [146]:
fig = plt.figure(figsize=(5,5));
stud_class=df['studwhat'].value_counts()
ax = stud_class[stud_class > 10].plot.pie(autopct='%.1f')
ax.axis('equal');
titledict = {'fontsize': 15, 'fontweight' : 100, 'verticalalignment': 'baseline', 'horizontalalignment': 'center'};
ax.set_title('Tanulmányi területek (>10 ember)', fontdict=titledict, y = 1.08);
ax.set_ylabel('');
print('Tanulmányi területek száma: ', df['studwhat'].value_counts().size)
Tanulmányi területek száma: 1781
In [147]:
fig = plt.figure(figsize=(5,5));
work_class=df['workwhat'].value_counts()
ax = work_class[work_class > 10].plot.pie(autopct='%.1f')
ax.axis('equal');
titledict = {'fontsize': 15, 'fontweight' : 100, 'verticalalignment': 'baseline', 'horizontalalignment': 'center'};
ax.set_title('Szakterületek (>10 ember)', fontdict=titledict, y = 1.08);
ax.set_ylabel('');
print('Szakterületek száma: ', df['workwhat'].value_counts().size)
Szakterületek száma: 4597
In [148]:
fig = plt.figure(figsize=(5,5));
live_class=df['livesin'].value_counts()
ax = live_class[live_class > 15].plot.pie(autopct='%.1f')
ax.axis('equal');
titledict = {'fontsize': 15, 'fontweight' : 100, 'verticalalignment': 'baseline', 'horizontalalignment': 'center'};
ax.set_title('Lakhelyek (>15 ember)', fontdict=titledict, y = 1.08);
ax.set_ylabel('');
print('Lakhelyek száma: ', df['livesin'].value_counts().size)
Lakhelyek száma: 3600

Átnevezzük a születési helyeket, majd tisztítani és csoportosítani kell a tanulmányi területeket, munkahelyeket, és lakhelyeket, mivel több nyelven, helyesírási hibával, vagy anélkül is szerepelnek adatok.

1.A. Születési helyek feldolgozása

Tetejére! ⇡

 • Születési helyek átnevezése
In [149]:
def birth(b):
  """
  Rename birth
  """
  
  if b == 'balan' : return 'Balánbánya'
  elif b == 'barot' : return 'Barót'
  elif b == 'csikszereda' : return 'Csíkszereda'
  elif b =='gyergyo' : return 'Gyergyó'
  elif b == 'keresztur' : return 'Székelykeresztúr'
  elif b == 'kezdi' : return 'Kézdivásárhely'
  elif b == 'kolozsvar' : return 'Kolozsvár'
  elif b == 'kovaszna' : return 'Kovászna'
  elif b == 'parajd' : return 'Parajd'
  elif b == 'regen' : return 'Szászrégen'
  elif b == 'segesvar' : return 'Segesvár'
  elif b == 'szentgyorgy' : return 'Szentgyörgy'
  elif b == 'szovata' : return 'Szováta'
  elif b == 'toplita' : return 'Maroshévíz'
  elif b == 'udvarhely' : return 'Székelyudvarhely'
  elif b == 'vasarhely' : return 'Marosvásárhely'
  elif b == 'vlahica' : return 'Szentegyházasfalu'
  else : return b
In [150]:
df[['birth']] = df[['birth']].applymap(lambda x : birth(x))
print(df['birth'].value_counts())
Kolozsvár      3942
Kovászna       3915
Marosvásárhely    3823
Csíkszereda     3508
Szentgyörgy     3494
Gyergyó       3461
Kézdivásárhely    3384
Székelyudvarhely   3310
Székelykeresztúr   2830
Szászrégen      2770
Maroshévíz      2564
Segesvár       2539
Barót        2335
Szentegyházasfalu  2329
Balánbánya      2312
Szováta       1522
Parajd        1182
Name: birth, dtype: int64

1.B. Tanulmányi területek feldolgozása

Tetejére! ⇡

 • ékezetek törlése
 • helyesírási hibák kiszűrése
 • nyelvtől független csoportosítás
In [151]:
df[['studwhat']] = df[['studwhat']].applymap(lambda x : str.lower(unidecode.unidecode(x)) if pd.notna(x) else np.nan)
In [152]:
def stud(s):
  """
  Categorises input field of study 's' into main categories.
  """
  
  # Mérnöki/Technológia
  if 'engineer' in s \
    or 'inginer' in s \
    or 'tcm' in s \
    or 'mernok' in s \
    or 'archite' in s \
    or 'a.c.' in s \
    or 'urbanism' in s \
    or 'industr' in s \
    or 'constructii' in s \
    or 'ccia' in s \
    or 'ing.' in s \
    or 'cepa' in s \
    or 'robot' in s \
    or 'instalatii' in s \
    or 'securitatea rutiera' in s \
    or 'upb' in s \
    or 'utc-n' in s \
    or 'automotive' in s \
    or 'mecha' in s \
    or 'cad' in s \
    or 'electro' in s \
    or 'hardware' in s \
    or 'mechanics' in s \
    or 'autovehicule rutiere' in s \
    or 'mecanica' in s \
    or 'mehanika' in s: return u'Mérnöki/Technológia'
  # Matematika/Informatika
  elif 'computer' in s \
    or 'software' in s \
    or 'intelligent systems' in s \
    or 'szamitas' in s \
    or 'calculatoare' in s \
    or 'info' in s \
    or 'cig' in s \
    or 'database' in s \
    or 'mate' in s \
    or 'metematika' in s \
    or 'szoft' in s \
    or 'it' in s \
    or 'math' in s : return u'Matematika/Informatika'
  # Természettudományok
  elif 'biol' in s \
    or 'geo' in s \
    or 'astronomy' in s \
    or 'okologia' in s \
    or 'kornyezettudomany' in s \
    or 'foldrajz' in s \
    or 'meteorology' in s \
    or 'meteorologia' in s \
    or 'chemistry' in s \
    or 'fizika' in s \
    or 'environmental science' in s \
    or 'stiinte ale naturi' in s \
    or 'topography' in s \
    or 'physics' in s \
    or 'chimie' in s \
    or 'kemia' in s \
    or 'natural science' in s : return u'Természettudományok'
  # Orvosi/Gyógyszerészet/Egészség
  elif 'medic' in s \
    or 'nurs' in s \
    or 'pharmacy' in s \
    or 'etszk' in s \
    or 'pharmac' in s \
    or 'beteg' in s \
    or 'kineto' in s \
    or 'balneo' in s \
    or 'apolo' in s\
    or 'egeszseg' in s \
    or 'dentistry' in s \
    or 'fogtechnika' in s \
    or 'health' in s \
    or 'fogasz' in s \
    or 'dent' in s \
    or 'aok' in s \
    or 'nutrition & dietetics' in s \
    or 'sykepleie bachelor' in s \
    or 'orvos' in s \
    or 'gyogy' in s \
    or 'kinetoterapie' in s : return u'Egészségügy'
  # Pénzügy/Management/Üzlet
  elif 'management' in s \
    or 'marketing' in s \
    or 'finan' in s \
    or 'bussiness' in s \
    or 'kereskedelem' in s \
    or 'manag' in s \
    or 'konyvel' in s \
    or 'human resource' in s \
    or 'hr' in s \
    or 'business' in s \
    or 'contabilitate' in s \
    or 'administratie' in s \
    or 'fsega' in s \
    or 'acounting' in s \
    or 'bank' in s \
    or 'account' in s \
    or 'betriebswirtschaft' in s \
    or 'afaceri' in s : return u'Pénzügy/Management/Üzlet'
   # Társadalomtudományok
  elif 'sociology' in s \
    or 'econom' in s \
    or 'social science' in s \
    or 'psycho' in s \
    or 'pszicho' in s \
    or 'psziho' in s \
    or 'psiho' in s \
    or 'mental' in s \
    or 'gazdalkodas' in s \
    or 'kozgazdasz' in s \
    or 'gazdasag' in s \
    or 'tarsadalmi' in s \
    or 'law' in s\
    or 'cultural' in s \
    or 'juridice' in s \
    or 'tortenelem' in s \
    or 'jog' in s \
    or 'drept' in s \
    or 'ecology' in s \
    or 'touris' in s \
    or 'social' in s \
    or 'turis' in s \
    or 'turiz' in s \
    or 'international relations' in s \
    or 'nemzetkozi kapcsolatok' in s \
    or 'african studies' in s \
    or 'politic' in s \
    or 'kozigazgatas' in s \
    or 'archaeology' in s \
    or 'public administration' in s \
    or 'r.i.s.e' in s \
    or 'studii europene' in s \
    or 'nemzetkozi tanulmanyok' in s \
    or 'european studies' in s \
    or 'polito' in s \
    or 'public policy' in s \
    or 'socio' in s \
    or 'szocio' in s : return u'Társadalomtudományok'
  # Oktatás
  elif 'peda' in s \
    or 'teaching' in s \
    or 'tanar' in s \
    or 'andragog' in s \
    or 'alternativ modszerek az ovodaban es az elemi osztalyokban' in s \
    or 'neveles' in s \
    or 'd.p.p.d' in s \
    or 'stiinte ale educatiei' in s \
    or 'educatie fizica' in s \
    or 'ed.fiz' in s \
    or 'bodybuilding' in s \
    or 'physical' in s \
    or 'volei' in s \
    or 'testnevel' in s \
    or 'education' in s : return u'Oktatás'
  # Művészetek
  elif 'photography' in s \
    or 'photo' in s \
    or 'acting' in s \
    or 'operator' in s \
    or 'saxophone' in s \
    or 'graphics' in s \
    or 'art' in s \
    or 'canto popular' in s \
    or 'actor' in s \
    or 'muveszet' in s \
    or 'choreography' in s \
    or 'painting' in s \
    or 'music' in s \
    or 'desiner' in s \
    or 'szobraszat' in s \
    or 'puppery' in s \
    or 'muzica' in s \
    or 'piano' in s \
    or 'violin' in s \
    or 'sing' in s \
    or 'zene' in s \
    or 'drama' in s \
    or 'bass' in s \
    or 'szinesz' in s \
    or 'percussion' in s \
    or 'puppetry' in s \
    or 'dance' in s \
    or 'sculpture' in s \
    or 'szinmuvesz' in s \
    or 'kameraman' in s \
    or 'enek' in s : return u'Művészetek'
  # Média/Kommunikáció
  elif 'journalism' in s\
    or 'ujsag' in s \
    or 'design' in s \
    or 'advertising' in s \
    or 'com' in s \
    or 'film' in s \
    or 'public relations' in s \
    or 'pr' in s \
    or 'newspaper' in s \
    or 'media' in s \
    or 'komm' in s : return u'Média/Kommunikáció'
  # Humán tárgyak
  elif 'roman' in s \
    or 'engleza' in s \
    or 'english' in s \
    or 'german' in s \
    or 'literature' in s \
    or 'translation' in s \
    or 'angol' in s \
    or 'language' in s \
    or 'limbi' in s \
    or 'hungarian' in s \
    or 'linguistics' in s \
    or 'japanese' in s \
    or 'bolcsesz' in s \
    or 'magyar' in s \
    or 'aesthetics' in s \
    or 'deutsch' in s \
    or 'french' in s \
    or 'history'in s \
    or 'philosophy' in s \
    or 'bolcseszkar' in s \
    or 'filozofia' in s \
    or 'katolikus' in s \
    or 'phylosophy' in s \
    or 'philology' in s \
    or 'filologia' in s \
    or 'filozofie' in s \
    or 'religi' in s \
    or 'missions & evangelism' in s \
    or 'theology' in s \
    or 'vallas' in s : return u'Humán tárgyak'
  # Szakma/Alkalmazott tudományok
  elif 'asztalos' in s \
    or 'hivatasos' in s \
    or 'ospatar' in s \
    or 'auto electrician' in s \
    or 'pincer' in s \
    or 'agriculture' in s \
    or 'vezetes es szervezes' in s \
    or 'szakacs' in s \
    or 'foci' in s \
    or 'kozmetikus' in s \
    or 'hairdressing' in s \
    or 'coafura' in s \
    or 'kozmetika' in s \
    or 'optometry' in s \
    or 'fodrasz' in s \
    or 'sport' in s \
    or 'cosmetology' in s \
    or 'lacatus' in s \
    or 'lacatuserie' in s \
    or 'lakatos' in s \
    or 'gepesz' in s \
    or 'autoszerelo' in s \
    or 'agro' in s \
    or 'horticulture' in s \
    or 'silvicultura' in s \
    or 'silviculture' in s \
    or 'faipar' in s \
    or 'optometria' in s : return u'Alkalmazott tudományok'
  else : return s
In [153]:
fig = plt.figure(figsize=(5,5));
df[['studwhat']] = df[['studwhat']].applymap(lambda x : stud(x) if pd.notna(x) else np.nan)
stud_class=df['studwhat'].value_counts()
ax = stud_class[stud_class > 15].plot.pie(autopct='%.1f')
ax.axis('equal');
titledict = {'fontsize': 15, 'fontweight' : 100, 'verticalalignment': 'baseline', 'horizontalalignment': 'center'};
ax.set_title('Tanulmányi területek (>15 ember)', fontdict=titledict, y = 1.08);
ax.set_ylabel('');
print('Tanulmányi területek száma: ', stud_class[stud_class > 15].value_counts().size)
Tanulmányi területek száma: 11

1.C. Szakterületek feldolgozása

Tetejére! ⇡

 • ékezetek törlése
 • helyesírási hibák kiszűrése
 • nyelvtől független csoportosítás
In [154]:
df[['workwhat']] = df[['workwhat']].applymap(lambda x : str.lower(unidecode.unidecode(x)) if pd.notna(x) else np.nan)
In [155]:
df['workwhat'].value_counts()
Out[155]:
owner                      154
manager                     119
administrator                  108
engineer                     65
ovono                      65
tanar                      55
tanitono                     49
photographer                   47
operator                     47
bartender                    44
software engineer                41
teacher                     40
director                     36
software developer                36
munkas                      32
tulajdonos                    31
sofor                      29
sofer                      29
graphic designer                 28
volunteering                   27
asistent medical generalist           26
volunteer                    26
pincer                      26
project manager                 26
web developer                  25
consultant                    25
fonok                      25
general manager                 24
truck driver                   23
professor                    22
                        ... 
tulajdonos, vezeto                1
read the diary of ellen rimbauer: my life     1
music teacher                   1
szerkeszto-musorvezeto-riporter-stb.       1
ujsagiro, szerkeszto               1
spartan warrior                  1
realizator cinema l!ve si jurnalul de noapte   1
dtp/graphic designer               1
vice president marketing             1
consultant fiscal                 1
former nursing instructor             1
urology resident                 1
owern's                      1
semmi xd                     1
associate field engineer             1
the university of north carolina         1
former kos karoly                 1
managing partner/administrator          1
gestione appalti                 1
kepzelges                     1
former los angeles california           1
phd                        1
contact center agent               1
consilier pentru afaceri europene         1
bisztonsagi or                  1
sucursala cluj-napoca               1
scolarita                     1
epitkezes                     1
makeup artist                   1
teszter                      1
Name: workwhat, Length: 4384, dtype: int64
In [156]:
def work(w):
  """
  Categorises input work 'w' into main categories.
  """
  # Programmer
  if 'software' in w \
    or 'developer' in w \
    or 'informa' in w \
    or 'asm' in w \
    or 'sysop' in w \
    or 'it compliance' in w \
    or 'programmer' in w \
    or 'web' in w : return u'Informatikus'
  elif 'tanitono' in w \
    or 'tanar' in w \
    or 'ovono' in w \
    or 'teacher' in w \
    or 'dirigente' in w \
    or 'pedagog' in w \
    or 'student' in w \
    or 'tanulo' in w \
    or 'invatatoare' in w \
    or 'tanito' in w \
    or 'sudent' in w \
    or 'elev' in w \
    or 'muvelodesszervezo' in w \
    or 'oktato' in w \
    or 'teaching' in w \
    or 'study' in w \
    or 'diak' in w \
    or 'ovoneni' in w \
    or 'profesor' in w \
    or 'lecturer' in w \
    or 'instructor' in w \
    or 'university' in w \
    or 'adjunktus' in w \
    or 'educatoare' in w \
    or 'researcher' in w \
    or 'professor' in w : return 'Oktatás'
  elif 'sofer' in w \
    or 'driver' in w \
    or 'curier' in w \
    or 'posta' in w \
    or 'gepkocsivezeto' in w \
    or 'raktar' in w \
    or w == 'vezeto' \
    or 'komissio' in w \
    or 'messenger' in w \
    or 'komisszio' in w \
    or 'comission' in w \
    or 'fahrer' in w \
    or 'transport' in w \
    or 'rider' in w \
    or 'sofor' in w : return 'Logisztika'
  elif 'volunteer' in w \
    or 'au pair' in w \
    or 'voluntar' in w \
    or 'social work' in w \
    or 'onkentes' in w : return 'Önkéntes'
  elif 'tancos' in w \
    or 'szinesz' in w \
    or 'enekes' in w \
    or 'drummer' in w \
    or 'artist' in w \
    or 'dj' in w \
    or 'music' in w \
    or 'guitar' in w \
    or 'muvesz' in w \
    or 'musician' in w \
    or 'bassist' in w \
    or 'zenesz' in w \
    or 'karmester' in w \
    or 'actress' in w \
    or 'animator' in w \
    or 'actor' in w \
    or 'dance' in w \
    or 'grafik' in w \
    or 'sing' in w \
    or 'actor' in w : return 'Művész'
  elif 'sales' in w \
    or 'consultant' in w \
    or 'uzlet' in w \
    or 'marketing' in w \
    or 'cashier' in w \
    or 'casier' in w \
    or 'ugynok' in w \
    or 'agent' in w \
    or 'broker' in w \
    or 'vanzari' in w \
    or 'vanzato' in w \
    or 'elado' in w : return 'Eladás'
  elif 'bartender' in w \
    or 'waitress' in w \
    or 'pultos' in w \
    or 'pincer' in w \
    or 'reception' in w \
    or 'kiszolgalo' in w \
    or 'ospatar' in w \
    or 'barista' in w \
    or 'bucatar' in w \
    or 'waiter' in w \
    or 'waiting staff' in w \
    or 'baros' in w \
    or 'cukrasz' in w \
    or 'sef' in w \
    or 'szakacs' in w \
    or 'chef' in w \
    or 'barman' in w \
    or 'pincer' in w : return 'Vendéglátás'
  elif 'asistent' in w \
    or 'orvos' in w \
    or 'aszisztens' in w \
    or 'gyogyszer' in w \
    or 'psiholog' in w \
    or 'health' in w \
    or 'apolo' in w \
    or 'veterinarian' in w \
    or 'kranken' in w \
    or 'assistenz' in w \
    or 'nurse' in w \
    or 'assziszt' in w \
    or 'orthodontist' in w \
    or 'dietitian' in w \
    or 'physician' in w \
    or 'dr.' in w \
    or 'rezidens' in w \
    or 'kineto' in w \
    or 'dentist' in w \
    or 'pszicho' in w \
    or 'rezident' in w \
    or 'doctor' in w \
    or 'pharma' in w \
    or 'optometrista' in w \
    or 'farmac' in w \
    or 'medic' in w : return 'Egészségügy'
  elif 'kozmetik' in w \
    or 'fodrasz' in w \
    or 'kormos' in w \
    or 'manichiur' in w \
    or 'coaf' in w \
    or 'hair' in w : return 'Kozmetika/Fodrász'
  elif 'train' in w \
    or 'torna' in w \
    or 'versenyzo' in w \
    or 'jucator' in w \
    or 'forward' in w \
    or 'vego' in w \
    or 'beallo' in w \
    or 'kozeppalyas' in w \
    or 'jatekos' in w \
    or 'coach' in w \
    or 'striker' in w \
    or 'arbitru' in w \
    or 'midfielder' in w \
    or 'sport' in w \
    or 'captain' in w \
    or 'player' in w \
    or 'fotbal' in w \
    or 'atacant' in w \
    or 'csatar' in w \
    or 'goalkeeper' in w \
    or 'fitness' in w \
    or 'antrenor' in w : return 'Sport'
  elif 'secretary' in w \
    or 'alkalmazott' in w \
    or 'iroda' in w \
    or 'oordinator' in w \
    or 'economist' in w \
    or 'titkarno' in w \
    or 'coordonator' in w \
    or 'public relations' in w \
    or 'contabil' in w \
    or 'konyvtaros' in w \
    or 'kozgazdasz' in w \
    or 'referens' in w \
    or 'secretara' in w \
    or 'technical support' in w \
    or 'dispecer' in w \
    or 'titkar' in w \
    or 'inspector' in w \
    or 'referent' in w \
    or 'partner' in w \
    or 'employee' in w \
    or 'accountant' in w \
    or 'konyvelo' in w : return 'Irodai alkalmazott' 
  elif 'engineer' in w \
    or 'inginer' in w \
    or 'mernok' in w \
    or 'epitesz' in w \
    or 'constructor' in w \
    or 'arhitect' in w \
    or 'architect' in w \
    or 'arhchitect' in w \
    or 'autocad' in w : return 'Mérnök'
  elif 'polgarmester' in w \
    or 'president' in w \
    or 'tanacsos' in w \
    or 'orsvezeto' in w \
    or 'presedinte' in w : return 'Közalkalmazott'
  elif 'photo' in w \
    or 'media' in w \
    or 'designer' in w \
    or 'operator' in w \
    or 'foto' in w \
    or 'writer' in w \
    or 'model' in w \
    or 'musorvezeto' in w \
    or 'press' in w \
    or 'reporter' in w \
    or 'editor' in w \
    or 'szerkeszto' in w \
    or 'ujsagiro' in w \
    or 'producer' in w \
    or 'blogger' in w \
    or 'journalist' in w \
    or 'martketing' in w : return 'Média'
  elif 'lawyer' in w \
    or 'ugyved' in w \
    or 'juridic' in w \
    or 'avocat' in w : return 'Jogi'
  elif 'varrono' in w \
    or 'munkas' in w \
    or 'muncitor' in w \
    or 'electrician' in w \
    or 'villanyszerelo' in w \
    or 'trabajador' in w \
    or 'kazan' in w \
    or 'worker' in w \
    or 'mindenes' in w \
    or 'kasszas' in w \
    or 'gepkezelo' in w \
    or 'flight attendant' in w \
    or 'lucrator comercial' in w \
    or 'szerelo' in w \
    or 'baker' in w \
    or 'muncitoare' in w \
    or 'cabin crew' in w \
    or 'elarusito' in w \
    or 'technician' in w \
    or 'pilot' in w \
    or 'masszor' in w \
    or 'pastor' in w \
    or 'mechanic' in w \
    or 'firefighter' in w \
    or 'mecanic' in w \
    or 'hegeszto' in w \
    or 'fafarago' in w \
    or 'asztalos' in w : return 'Szakmunkás'
  elif 'boss' in w \
    or 'owner' in w \
    or 'manager' in w \
    or 'ugyvezeto' in w \
    or 'manager' in w \
    or 'admin' in w \
    or 'igazgato' in w \
    or 'vallalkozo' in w \
    or 'presedinte' in w \
    or 'masseur' in w \
    or 'chief' in w \
    or 'president' in w \
    or 'cegvezeto' in w \
    or 'leader' in w \
    or 'ceo' in w \
    or 'presedinte' in w \
    or 'supervisor' in w \
    or 'director' in w \
    or 'tulajdonos' in w \
    or 'menedzser' in w \
    or 'elnok' in w \
    or 'fonok' in w \
    or 'management' in w \
    or 'founder' in w : return 'Tulajdonos/Manager'
  elif 'pap' in w \
    or 'popa' in w \
    or 'lelkesz' in w \
    or 'priest' in w \
    or 'kantor' in w \
    or 'lelkipasztor' in w : return 'Egyház'
  else: return np.nan
In [157]:
fig = plt.figure(figsize=(5,5));
df[['workwhat']] = df[['workwhat']].applymap(lambda x : work(x) if pd.notna(x) else np.nan)
work_class=df['workwhat'].value_counts()
ax = work_class[work_class > 15].plot.pie(autopct='%.1f')
ax.axis('equal');
titledict = {'fontsize': 15, 'fontweight' : 100, 'verticalalignment': 'baseline', 'horizontalalignment': 'center'};
ax.set_title('Szakterületek (>15 ember)', fontdict=titledict, y = 1.08);
ax.set_ylabel('');

1.D. Lakhelyek feldolgozása

Tetejére! ⇡

 • ékezetek törlése
 • helyesírási hibák kiszűrése
 • nyelvtől független csoportosítás
In [158]:
df[['livesin']] = df[['livesin']].applymap(lambda x : str.lower(unidecode.unidecode(x)) if pd.notna(x) else np.nan)
In [159]:
df['livesin'].value_counts()
Out[159]:
cluj-napoca                      5000
sepsiszentgyorgy                   2575
targu-mures                      2442
csikszereda                      1846
szekelyudvarhely                   1818
kezdivasarhely, covasna, romania           1679
budapest, hungary                   1548
szekelykeresztur, harghita, romania          1186
szentegyhazasfalu                   1106
sighisoara, romania                  1069
gyergyoszentmiklos                   973
marosvasarhely, mures, romania             944
reghin                         933
parajd                         831
toplita                        810
sovata                         767
barot, covasna, romania                709
bucharest, romania                   681
balan, romania                     556
london, united kingdom                 408
brasov, romania                    378
toplita-ciuc, harghita, romania            312
reghinul, mures, romania                292
sfantu-gheorghe, covasna, romania           280
vlahita, harghita, romania               245
szovata, mures, romania                210
miercurea-ciuc, harghita, romania           192
rome, italy                      146
gyergyoalfalu, harghita, romania            139
baraolt                        134
                           ... 
skegness                         1
molenstede, brabant, belgium               1
raiano                          1
charleroi                        1
saint-christol, provence-alpes-cote d'azur, france    1
torokbecse                        1
racosul-de-sus, harghita, romania            1
forest row                        1
goolwa, south australia                 1
montalbano di elicona, sicilia, italy          1
heraklion, greece                    1
cattolica, emilia-romagna, italy             1
lech, vorarlberg, austria                1
fakenham, norfolk                    1
kaszopuszta, somogy, hungary               1
grintiesu mic, neamt, romania              1
pietrastornina                      1
koroshegy                        1
de haan, belgium                     1
furstenfeldbruck, germany                1
vilvorde, brabant, belgium                1
egerag, baranya, hungary                 1
mikepercs                        1
csorna                          1
lazaresti, harghita, romania               1
peiraeus, attiki, greece                 1
kirchdorf in tirol, tirol, austria            1
paralim, famagusta, cyprus                1
vaitape, french polynesia                1
auboue, lorraine, france                 1
Name: livesin, Length: 3600, dtype: int64
In [160]:
def lives(l) :
  if 'miercurea-ciuc' in l \
    or 'miercurea ciuc' in l \
    or 'csikszereda' in l : return 'Csíkszereda'
  elif 'szekelyudvarhely' in l \
    or 'odorheiul secuiesc' in l \
    or 'odorheiu secuiesc' in l: return 'Székelyudvarhely'
  elif 'gheorgheni' in l \
    or 'gyergyo' in l : return 'Gyergyó'
  elif 'targu-mures' in l \
    or 'tirgu-mures' in l \
    or 'marosvasarhely' in l : return 'Marosvásárhely'
  elif 'sepsiszentgyorgy' in l \
    or 'sfantu-gheorghe' in l \
    or 'sfantu gheorghe' in l : return 'Sepsiszentgyörgy'
  elif 'sighisoara' in l \
    or 'segesvar' in l : return 'Segesvár'
  elif 'cluj-napoca' in l \
    or 'kolozsvar' in l :return 'Kolozsvár'
  elif 'kezdivasarhely' in l \
    or 'targu secuiesc' in l : return 'Kézdivásárhely'
  elif 'oradea' in l \
    or 'nagyvarad' in l : return 'Nagyvárad'
  elif 'timisoara' in l \
    or 'temesvar' in l : return 'Temesvár'
  elif 'brasov' in l \
    or 'brasso' in l : return 'Brassó'
  elif 'bucharest' in l \
    or 'bukarest' in l \
    or 'bucuresti' in l : return 'Bukarest'
  elif 'budapest' in l : return 'Budapest'
  elif 'reghin' in l \
    or 'regen' in l : return 'Szászrégen'
  elif 'keresztur' in l \
    or 'cristuru' in l : return 'Székelykeresztúr'
  elif 'toplita' in l \
    or 'toplica' in l : return 'Toplița'
  elif 'szentegyhaza' in l \
    or 'vlahita' in l : return 'Szentegyházasfalu'
  elif 'london' in l : return 'London'
  elif 'sovata' in l \
    or 'szovata' in l : return 'Szováta'
  elif 'barot' in l \
    or 'baraolt' in l : return 'Barót'
  elif 'balan' in l : return 'Balánbánya'
  elif 'parajd' in l \
    or 'praid' in l : return 'Parajd'
  elif 'arad' in l : return 'Arad'
  elif 'vienna' in l \
    or 'becs' in l : return 'Bécs'  
  elif 'dublin' in l : return 'Dublin'
  elif 'tusnad' in l : return 'Tusnád'
  elif 'sibiu' in l \
    or 'szeben' in l : return 'Nagyszeben'
  elif 'gyulafehervar' in l \
    or 'alba iulia' in l : return 'Gyulafehérvár'
  elif 'iasi' in l \
    or 'jaszvasar' in l : return 'Jászvásár'
  elif 'munich' in l \
    or 'munchen' in l : return 'München'
  elif 'roma' in l \
    or 'rome' in l : return 'Róma'
  elif 'new york' in l : return 'New York'
  elif 'turia' in l \
    or 'torja' in l : return 'Torja'
  elif 'berlin' in l : return 'Berlin'
  elif 'debrecen' in l : return 'Debrecen'
  elif 'sopron' in l : return 'Sopron'
  elif 'szeged' in l : return 'Szeged'
  elif 'ozsdola' in l \
    or 'ojdula' in l : return 'Ozsdola'
  elif 'dumbraveni' in l : return 'Dumbrăveni'
  elif 'vecses' in l : return 'Vecsés'
  elif 'kaposvar' in l : return 'Kaposvár'
  elif 'mosonmagyarovar' in l : return 'Mosonmagyaróvár'
  elif 'eger' in l : return 'Eger'
  elif 'gelence' in l \
    or 'ghelinta' in l : return 'Gelence'
  elif 'borsec' in l \
    or 'borszek' in l : return 'Borszék'
  elif 'galati' in l \
    or 'galac' in l : return 'Galați'
  elif 'deva' in l : return 'Déva'
  elif 'lajosmizse' in l : return 'Lajosmizse'
  elif 'erd' in l : return 'Érd'
  elif 'toronto' in l : return 'Toronto'
  elif 'veszprem' in l : return 'Veszprém'
  elif 'cologne' in l \
    or 'koln' in l : return 'Köln'
  elif 'pusztavam' in l : return 'Pusztavám'
  elif 'intorsura buzaului' in l \
    or 'bodzafordulo' in l : return 'Bodzaforduló'
  elif 'bistrita' in l \
    or 'beszterce' in l : return 'Beszterce'
  elif 'tarnaveni' in l \
    or 'dicsoszentmarton' in l : return 'Târnăveni'
  elif 'lazarea' in l \
    or 'szarhegy' in l : return 'Szárhegy'
  elif 'kolding' in l : return 'Kolding'
  elif 'passau' in l : return 'Passau'
  elif 'ingolstadt' in l : return 'Ingolstadt'
  elif l == 'covasna' \
    or l == 'kovaszna' : return 'Kovászna'
  elif 'satu mare' in l \
    or 'szatmar' in l : return 'Szatmár'
  elif 'atlanta' in l : return 'Atlanta'
  elif 'pecs' in l : return 'Pécs'
  elif 'korinth' in l : return 'Korinth'
  elif 'kerepes' in l : return 'Kerepes'
  elif 'nyiregyhaza' in l : return 'Nyíregyháza'
  elif 'gidofalva' in l \
    or 'ghidfalau' in l : return 'Gidófalva'
  elif 'piatra neamt' in l : return 'Piatra Neamț'
  else: return l
In [161]:
fig = plt.figure(figsize=(5,5));
df[['livesin']] = df[['livesin']].applymap(lambda x : lives(x) if pd.notna(x) else np.nan)
live_class=df['livesin'].value_counts()
ax = live_class[live_class > 100].plot.pie(autopct='%.1f')
ax.axis('equal');
titledict = {'fontsize': 15, 'fontweight' : 100, 'verticalalignment': 'baseline', 'horizontalalignment': 'center'};
ax.set_title('Lakhelyek (>100 ember)', fontdict=titledict, y = 1.08);
ax.set_ylabel('');
print('Lakhelyek száma: ', live_class[live_class > 100].size)
Lakhelyek száma: 24

2. Korreláció vizsgálata

Tetejére! ⇡

2.a. Korreláció vizsgálata születési hely és tanulmányok között

Tetejére! ⇡

Előbb kiválasztjuk a megfelelő oszlopokat, majd töröljük az összes olyan mérést, mely nincs kitöltve(NaN), valamint töröljük az ékezeteket és kisbetűsre alakítjuk a DataFrame tartalmát, hogy könnyebb legyen később a feldolgozás.

In [162]:
df_birth_stud=df.loc[:, ['birth', 'studwhat']].copy()
df_birth_stud.dropna(inplace=True)
df_birth_stud = df_birth_stud.groupby('studwhat').filter(lambda x : len (x) > 15)

Adatok mennyisége százalékban:

In [163]:
[[df_birth_stud.iloc[:, 0].value_counts().index[i], 100*df_birth_stud.iloc[:, 0].value_counts()[i]/lakossag[df_birth_stud.iloc[:, 0].value_counts().index[i]], df_birth_stud.iloc[:, 0].value_counts()[i]] for i in range(df_birth_stud.iloc[:, 0].value_counts().size)]
Out[163]:
[['Kolozsvár', 0.12847530316474415, 417],
 ['Marosvásárhely', 0.2993521483356914, 402],
 ['Kovászna', 3.6088590073165907, 365],
 ['Szentgyörgy', 0.4928043423918866, 276],
 ['Csíkszereda', 0.6723810501462814, 262],
 ['Székelyudvarhely', 0.7347806285107029, 242],
 ['Gyergyó', 1.2243565326222996, 225],
 ['Szászrégen', 0.6520236771731619, 217],
 ['Segesvár', 0.7437193082342893, 209],
 ['Kézdivásárhely', 1.1248715591368774, 208],
 ['Maroshévíz', 1.026635077895039, 143],
 ['Székelykeresztúr', 1.190601622589822, 113],
 ['Balánbánya', 1.3409648405560097, 82],
 ['Barót', 0.8994464944649446, 78],
 ['Szentegyházasfalu', 1.0727747173093651, 74],
 ['Szováta', 0.587385652383245, 61],
 ['Parajd', 0.8700696055684455, 30]]
In [164]:
heatmap = pd.crosstab(df_birth_stud.birth, df_birth_stud.studwhat)

A lenti hőtérképről könnyen leolvasható, hogy egyes városokban született emberek esetén mely tanulmányi területek a legnépszerűbbek.

További elemzés a weboldalon.

In [165]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(15,10))
ax = sns.heatmap(heatmap, annot=True, cbar=False, fmt='g', annot_kws={"size": 14})
ax.set_title('Születési hely - Tanulmányok', fontsize=24, y = 1.04);
ax.set_xlabel('Tanulmányok', fontsize=18);
ax.set_ylabel('Születési hely', fontsize=18);
plt.setp(ax.get_xticklabels(), rotation='vertical', fontsize=14);
plt.setp(ax.get_yticklabels(), rotation='horizontal', fontsize=14);