ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 015/0002287

Background substraction & Optical flow

BackSub.py

OptFlow.py