Semestrální práce 2019

Detekce stavu ve hře Heroes of Might and Magic III.

Cílem této semestrální práce je vytvořit funkční program sloužící k vyhodnocení aktuálního stavu ve hře Heroes of Might and Magic III.

Specifikace

• Vstupem algoritmu bude složka se screenshoty ze hry z PC platformy

• Výstupem bude vypsání jednotlivých stavů (viz požadavky) pro každý screenshot s možností vypsání do příkazové řádky i do souboru

Požadavky

• Klasifikace screenshotu do tří kategorii: Screenshot mapy, screenshot boje, ostatní (viz screenshoty níže), další úkoly budou závislé právě na tom, kde se aktuálně nacházíme

• Mapa

o Detekce hrdiny na mapě

o Nepovinný úkol: Klasifikace aktuálního počtu surovin

• Boj

o Detekce aktuálního počtu stacků jednotek na bojišti

o Klasifikace boje do dvou kategorií podle přítomnosti hrdiny: hrdina vs neutrální jednotky, hrdina vs hrdina

o Nepovinný úkol: Detekce počtu jednotek v každém stacku

• Ostatní

o Nepovinný úkol: Klasifikace na kategorie obrazovka města, ostatní

o Nepovinný úkol 2: Klasifikace jednotlivých měst

• Bonusový úkol:

o Po domluvě jakékoliv další možné klasifikační/detekční úlohy, které vás v rámci zpracování semestrální práce napadnou 

Příklady screenshotů

•Mapa Map

•Boj

Boj

•Město

Mesto

In [ ]: