Анализа и визуализација података

Анализа података

Анализа података је процес у коме вршимо увид у податке, њихово чишћење, трансформисање и моделирање са циљем откривања корисних информација, које нас воде до одређених закључака и омогућавају нам лакше доношење одлука. На интернету можете пронаћи разне скупове података које можете користити за вјежбу. За анализу података користићемо pandas.

pandas представља брзу, моћну, флексибилну и бесплатну Пајтон библиотеку отвореног кода креирану од стране Wes McKinney-а, која пружа високе перфомансе за цијели процес анализе података. Активно се развија, има јаку заједницу и велику подршку.

pandas структуре података

Упознаћемо сада двије најважније pandas структуре података:

 • Series (низ података)
 • DataFrame (оквир са подацима)

Series

Series представља једнодимензионални објекат који може да складишти вриједности било којег типа, слично колони у табели. Свакој вриједности ће бити додијељен индекс од 0 до n, гдје n представља за 1 мању вриједност од броја који представља величину од Series.

Прво ћемо импортовати Пајтон библиотеку pandas.

In [1]:
import pandas as pd

Креираћемо сада један објекат типа Series.

In [2]:
s=pd.Series([10,'PyLadies',2.54,-100])

s
Out[2]:
0     10
1  PyLadies
2    2.54
3    -100
dtype: object

Вриједностима приступамо преко индекса на сљедећи начин.

In [3]:
s[1]
Out[3]:
'PyLadies'
In [4]:
s[1:3]
Out[4]:
1  PyLadies
2    2.54
dtype: object

Индексе можемо и сами креирати.

In [5]:
s.index = ['Red 1', 'Red 2', 'Red 3', 'Red 4'] 
s
Out[5]:
Red 1     10
Red 2  PyLadies
Red 3    2.54
Red 4    -100
dtype: object

Такође можемо приликом креирања објеката типа Series да задамо индексе.

In [6]:
vrijednosti=[10,'PyLadies',2.54,-100]
indeksi=['Red 1', 'Red 2', 'Red 3', 'Red 4']
s1=pd.Series(vrijednosti, index=indeksi)
#s1=pd.Series([10,'PyLadies',2.54,-100], index=['Red 1', 'Red 2', 'Red 3', 'Red 4'])
s1
Out[6]:
Red 1     10
Red 2  PyLadies
Red 3    2.54
Red 4    -100
dtype: object

Ако имамо податке сачуване у Пајтон ријечнику, помоћу њих такође можемо креирати објекат типа Series.

In [7]:
podaci={'Red 1':10, 'Red 2':'PyLadies', 'Red 3':2.54, 'Red 4':-100}
s2=pd.Series(podaci)
s2
Out[7]:
Red 1     10
Red 2  PyLadies
Red 3    2.54
Red 4    -100
dtype: object

Вриједностима преко назива индекса приступамо на сљедећи начин, преко метода и .loc[], .iloc[] и .where[].

In [8]:
s.loc['Red 2']
Out[8]:
'PyLadies'
In [9]:
s.loc[s=='PyLadies']
Out[9]:
Red 2  PyLadies
dtype: object
In [10]:
s[s=='PyLadies']
Out[10]:
Red 2  PyLadies
dtype: object
In [11]:
s.where(s=='PyLadies')
Out[11]:
Red 1     NaN
Red 2  PyLadies
Red 3     NaN
Red 4     NaN
dtype: object
In [12]:
s.loc['Red 1':'Red 4']
Out[12]:
Red 1     10
Red 2  PyLadies
Red 3    2.54
Red 4    -100
dtype: object

Вриједности можемо и даље приступати преко индекса од 0 до n, гдје n представља за 1 мању вриједност од броја који представља величину од Series.

In [13]:
s.iloc[1]
Out[13]:
'PyLadies'
In [14]:
s.iloc[0:3]
Out[14]:
Red 1     10
Red 2  PyLadies
Red 3    2.54
dtype: object

DataFrame

DataFrame представља табеларну дводимензионалну структуру података са колонама и редовима са потенцијално различитим типовима података. Састоји се од података, индекса и колона. Такође се може посматрати и као група Series објеката који дијеле исти индекс.

Креираћемо сада један објекат типа DataFrame.

In [15]:
podaci = {
  'jabuke': [5, 2, 0, 3], 
  'narandze': [0, 3, 5, 2]
}
In [16]:
kupovina = pd.DataFrame(podaci)

kupovina
Out[16]:
jabuke narandze
0 5 0
1 2 3
2 0 5
3 3 2

Индексе можемо и сами креирати.

In [17]:
kupovina = pd.DataFrame(podaci, index=['Marko', 'Milan', 'Jelena', 'Petar'])

kupovina
Out[17]:
jabuke narandze
Marko 5 0
Milan 2 3
Jelena 0 5
Petar 3 2

Табеле можемо чувати у фајловима разних формата као и учитавати их из њих. Овдје можете погледати листу формата и метода који се користе за упис/читање.

Као примјер ћемо користити .csv фајл. На исти начин се ради и са Excel фајлом.

In [18]:
kupovina.to_csv('nova_kupovina.csv')
In [19]:
nova_kupovina_csv = pd.read_csv('nova_kupovina.csv', index_col=0)

nova_kupovina_csv
Out[19]:
jabuke narandze
Marko 5 0
Milan 2 3
Jelena 0 5
Petar 3 2
In [20]:
kupovina.to_excel('nova_kupovina.xls')
In [21]:
nova_kupovina_excel = pd.read_excel('nova_kupovina.xls', index_col=0)

nova_kupovina_excel
Out[21]:
jabuke narandze
Marko 5 0
Milan 2 3
Jelena 0 5
Petar 3 2

Вриједностима у табели можемо приступати на сличан начин као и код објеката типа Series, преко индекса, назива колона и одређених услова. Такође можемо вршити селекцију података на основу постављених услова.

In [22]:
kupovina.loc['Marko']
Out[22]:
jabuke   5
narandze  0
Name: Marko, dtype: int64
In [23]:
kupovina.iloc[0]
Out[23]:
jabuke   5
narandze  0
Name: Marko, dtype: int64
In [24]:
kupovina['jabuke']
Out[24]:
Marko   5
Milan   2
Jelena  0
Petar   3
Name: jabuke, dtype: int64
In [25]:
kupovina['narandze']
Out[25]:
Marko   0
Milan   3
Jelena  5
Petar   2
Name: narandze, dtype: int64
In [26]:
kupovina[['jabuke','narandze']]
Out[26]:
jabuke narandze
Marko 5 0
Milan 2 3
Jelena 0 5
Petar 3 2
In [27]:
kupovina['jabuke'].loc['Marko']
Out[27]:
5
In [28]:
kupovina['narandze'].loc['Marko']
Out[28]:
0
In [29]:
kupovina.loc[kupovina['jabuke']==3]
Out[29]:
jabuke narandze
Petar 3 2
In [30]:
kupovina['jabuke'].loc[kupovina['narandze']>0]
Out[30]:
Milan   2
Jelena  0
Petar   3
Name: jabuke, dtype: int64
In [31]:
kupovina.iloc[0:2,0]
Out[31]:
Marko  5
Milan  2
Name: jabuke, dtype: int64
In [32]:
kupovina['jabuke'] > 0
Out[32]:
Marko   True
Milan   True
Jelena  False
Petar   True
Name: jabuke, dtype: bool
In [33]:
kupljene_jabuke = (kupovina['jabuke'] > 0)

kupljene_jabuke.head()
Out[33]:
Marko   True
Milan   True
Jelena  False
Petar   True
Name: jabuke, dtype: bool
In [34]:
kupovina[kupovina['jabuke'] > 0]
Out[34]:
jabuke narandze
Marko 5 0
Milan 2 3
Petar 3 2

Увјеримо се сада да је свака колона објекат типа Series.

In [35]:
type(kupovina['jabuke'])
Out[35]:
pandas.core.series.Series

Рад са подацима

Податке можемо чистити, трансформисати и анализирати.

Радићемо сада са IMDB скупом података који садржи 1000 популарних филмова који су изашли у временском периоду од 2006. до 2016. године.

Већ смо импортовали Пајтон библиотеку pandas.

In [36]:
filmovi = pd.read_csv("IMDB-Movie-Data.csv")

Преглед података

Прегледајмо наше податке. Погледајмо првих 5 редова наше табеле.

In [37]:
filmovi.head()
Out[37]:
Rank Title Genre Description Director Actors Year Runtime (Minutes) Rating Votes Revenue (Millions) Metascore
0 1 Guardians of the Galaxy Action,Adventure,Sci-Fi A group of intergalactic criminals are forced ... James Gunn Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe S... 2014 121 8.1 757074 333.13 76.0
1 2 Prometheus Adventure,Mystery,Sci-Fi Following clues to the origin of mankind, a te... Ridley Scott Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fa... 2012 124 7.0 485820 126.46 65.0
2 3 Split Horror,Thriller Three girls are kidnapped by a man with a diag... M. Night Shyamalan James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richar... 2016 117 7.3 157606 138.12 62.0
3 4 Sing Animation,Comedy,Family In a city of humanoid animals, a hustling thea... Christophe Lourdelet Matthew McConaughey,Reese Witherspoon, Seth Ma... 2016 108 7.2 60545 270.32 59.0
4 5 Suicide Squad Action,Adventure,Fantasy A secret government agency recruits some of th... David Ayer Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Viola D... 2016 123 6.2 393727 325.02 40.0

Погледајмо првих 7 редова наше табеле.

In [38]:
filmovi.head(7)
Out[38]:
Rank Title Genre Description Director Actors Year Runtime (Minutes) Rating Votes Revenue (Millions) Metascore
0 1 Guardians of the Galaxy Action,Adventure,Sci-Fi A group of intergalactic criminals are forced ... James Gunn Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe S... 2014 121 8.1 757074 333.13 76.0
1 2 Prometheus Adventure,Mystery,Sci-Fi Following clues to the origin of mankind, a te... Ridley Scott Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fa... 2012 124 7.0 485820 126.46 65.0
2 3 Split Horror,Thriller Three girls are kidnapped by a man with a diag... M. Night Shyamalan James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richar... 2016 117 7.3 157606 138.12 62.0
3 4 Sing Animation,Comedy,Family In a city of humanoid animals, a hustling thea... Christophe Lourdelet Matthew McConaughey,Reese Witherspoon, Seth Ma... 2016 108 7.2 60545 270.32 59.0
4 5 Suicide Squad Action,Adventure,Fantasy A secret government agency recruits some of th... David Ayer Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Viola D... 2016 123 6.2 393727 325.02 40.0
5 6 The Great Wall Action,Adventure,Fantasy European mercenaries searching for black powde... Yimou Zhang Matt Damon, Tian Jing, Willem Dafoe, Andy Lau 2016 103 6.1 56036 45.13 42.0
6 7 La La Land Comedy,Drama,Music A jazz pianist falls for an aspiring actress i... Damien Chazelle Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt, J.... 2016 128 8.3 258682 151.06 93.0

Погледајмо посљедња 3 реда наше табеле.

In [39]:
filmovi.tail(3)
Out[39]:
Rank Title Genre Description Director Actors Year Runtime (Minutes) Rating Votes Revenue (Millions) Metascore
997 998 Step Up 2: The Streets Drama,Music,Romance Romantic sparks occur between two dance studen... Jon M. Chu Robert Hoffman, Briana Evigan, Cassie Ventura,... 2008 98 6.2 70699 58.01 50.0
998 999 Search Party Adventure,Comedy A pair of friends embark on a mission to reuni... Scot Armstrong Adam Pally, T.J. Miller, Thomas Middleditch,Sh... 2014 93 5.6 4881 NaN 22.0
999 1000 Nine Lives Comedy,Family,Fantasy A stuffy businessman finds himself trapped ins... Barry Sonnenfeld Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell,Ch... 2016 87 5.3 12435 19.64 11.0

Погледајмо неке основне информације о нашем скупу података.

In [40]:
filmovi.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 12 columns):
 #  Column       Non-Null Count Dtype 
--- ------       -------------- ----- 
 0  Rank        1000 non-null  int64 
 1  Title        1000 non-null  object 
 2  Genre        1000 non-null  object 
 3  Description     1000 non-null  object 
 4  Director      1000 non-null  object 
 5  Actors       1000 non-null  object 
 6  Year        1000 non-null  int64 
 7  Runtime (Minutes)  1000 non-null  int64 
 8  Rating       1000 non-null  float64
 9  Votes        1000 non-null  int64 
 10 Revenue (Millions) 872 non-null  float64
 11 Metascore      936 non-null  float64
dtypes: float64(3), int64(4), object(5)
memory usage: 93.9+ KB

Видимо да наша табела има 1000 редова и 12 колона. Такође видимо називе колона као и типове података које садрже. Број редова и колона можемо утврдити и на сљедећи начин.

In [41]:
filmovi.shape
Out[41]:
(1000, 12)

Уклањање дупликата

Удуплаћемо сада наш скуп података како би имали дупликате које треба да уклонимо.

In [42]:
filmovi_ = filmovi.append(filmovi)

filmovi_.shape
Out[42]:
(2000, 12)

Видимо да сада у табели имамо 2000 редова, број колона је остао непромијењен. Метод .append() додаје нове редове у већ постојећу табелу. Уклонимо сада дупликате уз помоћ метода .drop_duplicates().

In [43]:
filmovi_ = filmovi_.drop_duplicates()

filmovi_.shape
Out[43]:
(1000, 12)

Видимо да сада имамо у табели 1000 редова, што значи да смо успјешно уклонили дупликате. Ови методи враћају копију нашег DateFrame-a. Ми га можемо модификовати и директно, користећи кључну ријеч inplace као аргумент метода.

In [44]:
filmovi_ = filmovi.append(filmovi)

filmovi_.drop_duplicates(inplace=True)

Користећи кључну ријеч keep као аргумент метода можемо да уклонимо дупликате као и саме оригинале.

In [45]:
filmovi_ = filmovi.append(filmovi)

filmovi_.drop_duplicates(inplace=True, keep=False)

filmovi_.shape
Out[45]:
(0, 12)

Чишћење имена колона

Често имена колона, иако дјелују како треба, имају празне карактере на крају или неке друге симболе који су настали углавном грешком у куцању, па се јавља грешка Key Error приликом селекције података из колоне по њеном имену. Из тог разлога је добро да знамо како да сами преименујемо имена колона уколико је то потребно. Погледајмо имена колона и промијенимо их уз помоћ методе .rename().

In [46]:
filmovi.columns
Out[46]:
Index(['Rank', 'Title', 'Genre', 'Description', 'Director', 'Actors', 'Year',
    'Runtime (Minutes)', 'Rating', 'Votes', 'Revenue (Millions)',
    'Metascore'],
   dtype='object')
In [47]:
filmovi.rename(columns={
    'Runtime (Minutes)': 'Runtime_minutes', 
    'Revenue (Millions)': 'Revenue_millions'
  }, inplace=True)
In [48]:
filmovi.columns
Out[48]:
Index(['Rank', 'Title', 'Genre', 'Description', 'Director', 'Actors', 'Year',
    'Runtime_minutes', 'Rating', 'Votes', 'Revenue_millions', 'Metascore'],
   dtype='object')

Видимо да смо успјешно промијенили имена колона. Имена колона можемо такође промијенити додјељивањем листе са називима колона промјењивој filmovi.columns.

In [49]:
filmovi.columns = ['rank', 'title', 'genre', 'description', 'director', 'actors', 'year', 'runtime_minutes', 
           'rating', 'votes', 'revenue_millions', 'metascore']


filmovi.columns
Out[49]:
Index(['rank', 'title', 'genre', 'description', 'director', 'actors', 'year',
    'runtime_minutes', 'rating', 'votes', 'revenue_millions', 'metascore'],
   dtype='object')

То исто смо могли урадити уз помоћ компресије листе.

filmovi.columns = [col.lower() for col in filmovi]

filmovi.columns

Иначе, компресија листа се често користи у раду са подацима (за претварање великих слова у мала, уклањање специјалних карактера, замјену карактера одговарајућим карактерима итд).

Рад са недостајућим вриједностима

У раду са подацима се често сусрећемо са недостајућим вриједностима. Понекад корисници забораве да унесу све податке или се подаци загубе приликом увожења из базе података, док је понекад у питању програмска или нека друга ненамјерна грешка. У неким случајевима, подаци су намјерно изоставаљени из неких нама познатих или непознатих разлога.

Прије чишћења скупа података било би добро да прегледамо податке да имамо неку општу слику. У нашем случају то значи да ћемо отворити csv табелу и прегледати је да утврдимо ког су типа недостајуће или недефинисане вриједности.

Погледајмо сада да ли има недостајућих вриједности. Користићемо методу .isnull() у комбинацији са методом .sum().

In [50]:
filmovi.isnull()
Out[50]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue_millions metascore
0 False False False False False False False False False False False False
1 False False False False False False False False False False False False
2 False False False False False False False False False False False False
3 False False False False False False False False False False False False
4 False False False False False False False False False False False False
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
995 False False False False False False False False False False True False
996 False False False False False False False False False False False False
997 False False False False False False False False False False False False
998 False False False False False False False False False False True False
999 False False False False False False False False False False False False

1000 rows × 12 columns

Да би утврдили број недостајућих вриједности у колонама користићемо методу за сумирање.

In [51]:
filmovi.isnull().sum()
Out[51]:
rank         0
title         0
genre         0
description      0
director       0
actors        0
year         0
runtime_minutes    0
rating        0
votes         0
revenue_millions  128
metascore      64
dtype: int64

Видимо да колоне revenue_millions и metascore имају 128 и 64 недостајућих вриједности, редом.

Понекад имамо нестандардне недостајуће вриједности, нпр.pandas препознаје стринг "NA" као недостајућу вриједност; међутим, стрингове "n/a", "na" и "--" не препознаје као такве а можда их је неко унијео у табелу (што се лако утврди прегледом података). У том случају правимо листу недостајућих вриједности и просљеђујемо је методи за учитавање података.

# Pravimo listu nedostajucih vrijednosti 
nedostajuce_vrijednosti = ["n/a", "na", "--"] 
filmovi_ = pd.read_csv("IMDB-Movie-Data.csv", na_values = nedostajuce_vrijednosti)

Сада се сусрећемо са сљедећом дилемом, да ли уклонити редове/колоне у којима се налазе недостајуће вриједности или замијенити недостајуће вриједности уметањем одговарајућих садржаја.

Уклањање је препоручљиво у случају када имамо мали број података недостајућих података. У осталим случајевима вршимо замјену недостајућих вриједности. Уклонимо сада редове који садрже недостајуће вриједности.

In [52]:
filmovi_ = pd.read_csv("IMDB-Movie-Data.csv")

filmovi_.dropna(inplace=True)

filmovi_.shape
Out[52]:
(838, 12)

Такође можемо уклонити колоне које садрже недостајуће вриједности, просљеђујући axis=1 као аргумент методе .dropna().

In [53]:
filmovi_ = pd.read_csv("IMDB-Movie-Data.csv")

filmovi_.dropna(axis=1, inplace=True)

filmovi_.shape
Out[53]:
(1000, 10)

Пошто не желимо да губимо остале податке у редовима/колонама због недостајућих вриједности извршићемо уметање вриједности аритметичке средине, медијане или мода.

Извршићемо визуализацију података из колона са недостајућим вриједностима помоћу box plot дијаграма и хистограма, како бисмо се лакше одлучили коју средњу вриједност да уметнемо.

In [54]:
revenue = filmovi['revenue_millions']

metascore = filmovi['metascore']
In [55]:
filmovi['revenue_millions'].plot(kind="box");
In [56]:
revenue.plot(kind="hist", bins=100);

Видимо да вриједности нису симетрично распоређене, тако да нећемо уметнути вриједност аритметичке средине. Уметнућемо вриједности медијане или мода.

Израчунајмо вриједности медијане и мода те погледајмо описну статистику за нашу колону.

In [57]:
revenue_med = revenue.median()

revenue_med
Out[57]:
47.985
In [58]:
revenue_mod = revenue.mode()[0]

revenue_mod
Out[58]:
0.03
In [59]:
revenue.describe()
Out[59]:
count  872.000000
mean   82.956376
std   103.253540
min    0.000000
25%    13.270000
50%    47.985000
75%   113.715000
max   936.630000
Name: revenue_millions, dtype: float64

Очигледно је медијана као средња вриједност најбољи избор за уметање умјесто недостајућих вриједности.

In [60]:
revenue.fillna(revenue_med, inplace=True)

filmovi.isnull().sum()
Out[60]:
rank         0
title        0
genre        0
description     0
director       0
actors        0
year         0
runtime_minutes   0
rating        0
votes        0
revenue_millions   0
metascore      64
dtype: int64

Видимо да смо успјешно уметнули вриједност медијане у колону revenue_millions, умјесто недостајућих вриједности.

Извршимо сада визуализацију података из колоне metascore.

In [61]:
metascore.plot(kind="box");
In [62]:
metascore.plot(kind="hist", bins=20);

Овдје видимо да вриједности јесу симетрично распоређене, тако да ћемо уметнути вриједност аритметичке средине.

In [63]:
metascore_as = metascore.mean()

metascore_as
Out[63]:
58.98504273504273
In [64]:
metascore.fillna(metascore_as, inplace=True)

filmovi.isnull().sum()
Out[64]:
rank        0
title        0
genre        0
description     0
director      0
actors       0
year        0
runtime_minutes   0
rating       0
votes        0
revenue_millions  0
metascore      0
dtype: int64

Видимо да смо успјешно уметнули вриједност аритметичке средине у колону metascore, умјесто недостајућих вриједности.

Описну статистику можемо видјети за читаву табелу као што смо видјели за једну колону.

In [65]:
filmovi.describe()
Out[65]:
rank year runtime_minutes rating votes revenue_millions metascore
count 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1.000000e+03 1000.000000 1000.000000
mean 500.500000 2012.783000 113.172000 6.723200 1.698083e+05 78.480040 58.985043
std 288.819436 3.205962 18.810908 0.945429 1.887626e+05 97.118097 16.634858
min 1.000000 2006.000000 66.000000 1.900000 6.100000e+01 0.000000 11.000000
25% 250.750000 2010.000000 100.000000 6.200000 3.630900e+04 17.442500 47.750000
50% 500.500000 2014.000000 111.000000 6.800000 1.107990e+05 47.985000 58.985043
75% 750.250000 2016.000000 123.000000 7.400000 2.399098e+05 99.177500 71.000000
max 1000.000000 2016.000000 191.000000 9.000000 1.791916e+06 936.630000 100.000000

Такође можемо видјети узајамно повезаност међу подацима који су представљени у колонама.

In [66]:
filmovi.corr()
Out[66]:
rank year runtime_minutes rating votes revenue_millions metascore
rank 1.000000 -0.261605 -0.221739 -0.219555 -0.283876 -0.259607 -0.185159
year -0.261605 1.000000 -0.164900 -0.211219 -0.411904 -0.146589 -0.076077
runtime_minutes -0.221739 -0.164900 1.000000 0.392214 0.407062 0.272955 0.202239
rating -0.219555 -0.211219 0.392214 1.000000 0.511537 0.218448 0.604723
votes -0.283876 -0.411904 0.407062 0.511537 1.000000 0.638758 0.318116
revenue_millions -0.259607 -0.146589 0.272955 0.218448 0.638758 1.000000 0.142058
metascore -0.185159 -0.076077 0.202239 0.604723 0.318116 0.142058 1.000000

Што су бројеви ближи броју 1.000000, узајамна повезаност међу подацима посматраних колона је већа и обратно. Највећа узајамна повезаност је између votes и revenue_millions а најмања између metascore и year, што се може приказати и графички.

In [67]:
filmovi.plot(kind='scatter', x='votes', y='revenue_millions', title='Votes vs Revenue (millions)');
In [68]:
filmovi.plot(kind='scatter', x='metascore', y='year', title='Votes vs Revenue (millions)');

Трансформација и анализа података

Прије него што почнемо да анализирамо податке са циљем да пронађемо одговоре на одређена питања, извршићемо трансформацију података. Прегледајмо податке још једном.

In [69]:
filmovi
Out[69]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue_millions metascore
0 1 Guardians of the Galaxy Action,Adventure,Sci-Fi A group of intergalactic criminals are forced ... James Gunn Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe S... 2014 121 8.1 757074 333.130 76.0
1 2 Prometheus Adventure,Mystery,Sci-Fi Following clues to the origin of mankind, a te... Ridley Scott Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fa... 2012 124 7.0 485820 126.460 65.0
2 3 Split Horror,Thriller Three girls are kidnapped by a man with a diag... M. Night Shyamalan James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richar... 2016 117 7.3 157606 138.120 62.0
3 4 Sing Animation,Comedy,Family In a city of humanoid animals, a hustling thea... Christophe Lourdelet Matthew McConaughey,Reese Witherspoon, Seth Ma... 2016 108 7.2 60545 270.320 59.0
4 5 Suicide Squad Action,Adventure,Fantasy A secret government agency recruits some of th... David Ayer Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Viola D... 2016 123 6.2 393727 325.020 40.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
995 996 Secret in Their Eyes Crime,Drama,Mystery A tight-knit team of rising investigators, alo... Billy Ray Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts... 2015 111 6.2 27585 47.985 45.0
996 997 Hostel: Part II Horror Three American college students studying abroa... Eli Roth Lauren German, Heather Matarazzo, Bijou Philli... 2007 94 5.5 73152 17.540 46.0
997 998 Step Up 2: The Streets Drama,Music,Romance Romantic sparks occur between two dance studen... Jon M. Chu Robert Hoffman, Briana Evigan, Cassie Ventura,... 2008 98 6.2 70699 58.010 50.0
998 999 Search Party Adventure,Comedy A pair of friends embark on a mission to reuni... Scot Armstrong Adam Pally, T.J. Miller, Thomas Middleditch,Sh... 2014 93 5.6 4881 47.985 22.0
999 1000 Nine Lives Comedy,Family,Fantasy A stuffy businessman finds himself trapped ins... Barry Sonnenfeld Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell,Ch... 2016 87 5.3 12435 19.640 11.0

1000 rows × 12 columns

Податке у врстама/колонама можемо мијењати примјеном одговарајуће уграђене или кориснички дефинисане функције, помоћу метода .apply(). Промијенимо прво последњу колону тако да садржи цјелобројне податке примјеном уграђене функције int.

In [70]:
filmovi['metascore']=filmovi['metascore'].apply(int)

Исто то урадимо и са претпоследњом колоном примјеном наше функције cijeli, коју ћемо сами да направимо.

In [71]:
def cijeli(broj):
  return int(broj * 100000)

filmovi['revenue_millions']=filmovi['revenue_millions'].apply(cijeli)

Сходно томе, промијенимо и назив претпоследње колоне те затим прегледајмо податке.

In [72]:
filmovi.rename(columns={
    'revenue_millions': 'revenue'
  }, inplace=True)

filmovi
Out[72]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
0 1 Guardians of the Galaxy Action,Adventure,Sci-Fi A group of intergalactic criminals are forced ... James Gunn Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe S... 2014 121 8.1 757074 33313000 76
1 2 Prometheus Adventure,Mystery,Sci-Fi Following clues to the origin of mankind, a te... Ridley Scott Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fa... 2012 124 7.0 485820 12646000 65
2 3 Split Horror,Thriller Three girls are kidnapped by a man with a diag... M. Night Shyamalan James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richar... 2016 117 7.3 157606 13812000 62
3 4 Sing Animation,Comedy,Family In a city of humanoid animals, a hustling thea... Christophe Lourdelet Matthew McConaughey,Reese Witherspoon, Seth Ma... 2016 108 7.2 60545 27032000 59
4 5 Suicide Squad Action,Adventure,Fantasy A secret government agency recruits some of th... David Ayer Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Viola D... 2016 123 6.2 393727 32502000 40
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
995 996 Secret in Their Eyes Crime,Drama,Mystery A tight-knit team of rising investigators, alo... Billy Ray Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts... 2015 111 6.2 27585 4798500 45
996 997 Hostel: Part II Horror Three American college students studying abroa... Eli Roth Lauren German, Heather Matarazzo, Bijou Philli... 2007 94 5.5 73152 1754000 46
997 998 Step Up 2: The Streets Drama,Music,Romance Romantic sparks occur between two dance studen... Jon M. Chu Robert Hoffman, Briana Evigan, Cassie Ventura,... 2008 98 6.2 70699 5801000 50
998 999 Search Party Adventure,Comedy A pair of friends embark on a mission to reuni... Scot Armstrong Adam Pally, T.J. Miller, Thomas Middleditch,Sh... 2014 93 5.6 4881 4798500 22
999 1000 Nine Lives Comedy,Family,Fantasy A stuffy businessman finds himself trapped ins... Barry Sonnenfeld Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell,Ch... 2016 87 5.3 12435 1964000 11

1000 rows × 12 columns

Потражимо сада одговоре на одређена питања.

Уколико желите да сазнате нешто више о некој вама непознатој методи, будите слободни да претражите pandas документацију. Такође, како бисте стекли нова или проширили постојећа знања, користите интернет претраживач да пронађете вама одговарајуће изворе за истраживање и учење.

Подразумијева се да имате одређена предзнања из Пајтона.

Колико имамо наслова у нашој табели?

In [73]:
naslovi=filmovi['title']

len(naslovi)
Out[73]:
1000

Који наслов је најдужи а који најкраћи?

In [74]:
filmovi['len_title']=filmovi['title'].apply(len)
In [75]:
filmovi.head()
Out[75]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore len_title
0 1 Guardians of the Galaxy Action,Adventure,Sci-Fi A group of intergalactic criminals are forced ... James Gunn Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe S... 2014 121 8.1 757074 33313000 76 23
1 2 Prometheus Adventure,Mystery,Sci-Fi Following clues to the origin of mankind, a te... Ridley Scott Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fa... 2012 124 7.0 485820 12646000 65 10
2 3 Split Horror,Thriller Three girls are kidnapped by a man with a diag... M. Night Shyamalan James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richar... 2016 117 7.3 157606 13812000 62 5
3 4 Sing Animation,Comedy,Family In a city of humanoid animals, a hustling thea... Christophe Lourdelet Matthew McConaughey,Reese Witherspoon, Seth Ma... 2016 108 7.2 60545 27032000 59 4
4 5 Suicide Squad Action,Adventure,Fantasy A secret government agency recruits some of th... David Ayer Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Viola D... 2016 123 6.2 393727 32502000 40 13
In [76]:
#pd.set_option('display.max_colwidth', None)

filmovi.sort_values('len_title', ascending=False).head(1)
Out[76]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore len_title
259 260 Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a... Drama,Thriller Norman Oppenheimer is a small time operator wh... Joseph Cedar Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen,Ch... 2016 118 7.1 664 227000 76 61
In [77]:
najduzi=filmovi.sort_values('len_title', ascending=False)

print(najduzi['title'].iloc[0])
Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer
In [78]:
filmovi.sort_values('len_title').head(1)
Out[78]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore len_title
499 500 Up Animation,Adventure,Comedy Seventy-eight year old Carl Fredricksen travel... Pete Docter Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger,... 2009 96 8.3 722203 29298000 88 2
In [79]:
najkraci=filmovi.sort_values('len_title')

print(najkraci['title'].iloc[0])
Up
In [80]:
#pd.reset_option('use_inf_as_na')
In [81]:
filmovi.drop('len_title',
 axis='columns', inplace=True)

filmovi.head()
Out[81]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
0 1 Guardians of the Galaxy Action,Adventure,Sci-Fi A group of intergalactic criminals are forced ... James Gunn Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Zoe S... 2014 121 8.1 757074 33313000 76
1 2 Prometheus Adventure,Mystery,Sci-Fi Following clues to the origin of mankind, a te... Ridley Scott Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fa... 2012 124 7.0 485820 12646000 65
2 3 Split Horror,Thriller Three girls are kidnapped by a man with a diag... M. Night Shyamalan James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richar... 2016 117 7.3 157606 13812000 62
3 4 Sing Animation,Comedy,Family In a city of humanoid animals, a hustling thea... Christophe Lourdelet Matthew McConaughey,Reese Witherspoon, Seth Ma... 2016 108 7.2 60545 27032000 59
4 5 Suicide Squad Action,Adventure,Fantasy A secret government agency recruits some of th... David Ayer Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Viola D... 2016 123 6.2 393727 32502000 40

Који филм има најдуже а који најкраће трајање?

In [82]:
filmovi.sort_values('runtime_minutes', ascending=False).head(1)
Out[82]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
828 829 Grindhouse Action,Horror,Thriller Quentin Tarantino and Robert Rodriguez's homag... Robert Rodriguez Kurt Russell, Rose McGowan, Danny Trejo, Zoë Bell 2007 191 7.6 160350 2503000 58
In [83]:
najduze=filmovi.sort_values('runtime_minutes', ascending=False)

print(najduze['title'].iloc[0])
Grindhouse
In [84]:
filmovi.sort_values('runtime_minutes').head(1)
Out[84]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
793 794 Ma vie de Courgette Animation,Comedy,Drama After losing his mother, a young boy is sent t... Claude Barras Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jacco... 2016 66 7.8 4370 28999 85
In [85]:
najkrace=filmovi.sort_values('runtime_minutes')

print(najkrace['title'].iloc[0])
Ma vie de Courgette

Који филмови су најбољи по мишљењу корисника?

In [86]:
najbolji_korisnici=filmovi.sort_values('rating', ascending=False)

najbolji_korisnici.head(10)
Out[86]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
54 55 The Dark Knight Action,Crime,Drama When the menace known as the Joker wreaks havo... Christopher Nolan Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart,Mi... 2008 152 9.0 1791916 53332000 82
80 81 Inception Action,Adventure,Sci-Fi A thief, who steals corporate secrets through ... Christopher Nolan Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen... 2010 148 8.8 1583625 29257000 74
117 118 Dangal Action,Biography,Drama Former wrestler Mahavir Singh Phogat and his t... Nitesh Tiwari Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh,... 2016 161 8.8 48969 1115000 58
36 37 Interstellar Adventure,Drama,Sci-Fi A team of explorers travel through a wormhole ... Christopher Nolan Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Ch... 2014 169 8.6 1047747 18799000 74
96 97 Kimi no na wa Animation,Drama,Fantasy Two strangers find themselves linked in a biza... Makoto Shinkai Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Nari... 2016 106 8.6 34110 468000 79
249 250 The Intouchables Biography,Comedy,Drama After he becomes a quadriplegic from a paragli... Olivier Nakache François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey F... 2011 112 8.6 557965 1318000 57
133 134 Whiplash Drama,Music A promising young drummer enrolls at a cut-thr... Damien Chazelle Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, P... 2014 107 8.5 477276 1309000 88
64 65 The Prestige Drama,Mystery,Sci-Fi Two stage magicians engage in competitive one-... Christopher Nolan Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johanss... 2006 130 8.5 913152 5308000 66
99 100 The Departed Crime,Drama,Thriller An undercover cop and a mole in the police att... Martin Scorsese Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson,... 2006 151 8.5 937414 13237000 85
991 992 Taare Zameen Par Drama,Family,Music An eight-year-old boy is thought to be a lazy ... Aamir Khan Darsheel Safary, Aamir Khan, Tanay Chheda, Sac... 2007 165 8.5 102697 120000 42
In [87]:
print(najbolji_korisnici['title'].iloc[0:10].to_string(index=False))
 The Dark Knight
    Inception
      Dangal
   Interstellar
  Kimi no na wa
 The Intouchables
     Whiplash
   The Prestige
   The Departed
 Taare Zameen Par

Који филмови су најбољи по мишљењу критичара?

In [88]:
najbolji_kriticari=filmovi.sort_values('metascore', ascending=False)

najbolji_kriticari.head(10)
Out[88]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
656 657 Boyhood Drama The life of Mason, from early childhood to his... Richard Linklater Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke... 2014 165 7.9 286722 2536000 100
41 42 Moonlight Drama A chronicle of the childhood, adolescence and ... Barry Jenkins Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, ... 2016 111 7.5 135095 2785000 99
230 231 Pan's Labyrinth Drama,Fantasy,War In the falangist Spain of 1944, the bookish yo... Guillermo del Toro Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López,Maribe... 2006 118 8.2 498879 3761999 98
111 112 12 Years a Slave Biography,Drama,History In the antebellum United States, Solomon North... Steve McQueen Chiwetel Ejiofor, Michael Kenneth Williams, Mi... 2013 134 8.1 486338 5667000 96
489 490 Ratatouille Animation,Comedy,Family A rat who can cook makes an unusual alliance w... Brad Bird Brad Garrett, Lou Romano, Patton Oswalt,Ian Holm 2007 111 8.0 504039 20644000 96
21 22 Manchester by the Sea Drama A depressed uncle is asked to take care of his... Kenneth Lonergan Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandle... 2016 137 7.9 134213 4770000 96
509 510 Gravity Drama,Sci-Fi,Thriller Two astronauts work together to survive after ... Alfonso Cuarón Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Ort... 2013 91 7.8 622089 27408000 96
406 407 Zero Dark Thirty Drama,History,Thriller A chronicle of the decade-long hunt for al-Qae... Kathryn Bigelow Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt, ... 2012 157 7.4 226661 9572000 95
324 325 The Social Network Biography,Drama Harvard student Mark Zuckerberg creates the so... David Fincher Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timbe... 2010 120 7.7 510100 9692000 95
501 502 Carol Drama,Romance An aspiring photographer develops an intimate ... Todd Haynes Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Ky... 2015 118 7.2 77995 25000 95
In [89]:
print(najbolji_kriticari['title'].iloc[0:10].to_string(index=False))
        Boyhood
       Moonlight
    Pan's Labyrinth
   12 Years a Slave
      Ratatouille
 Manchester by the Sea
        Gravity
   Zero Dark Thirty
  The Social Network
         Carol
In [90]:
najbolji=filmovi.sort_values(['rating','metascore'], ascending=False)

najbolji.head(10)
Out[90]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
54 55 The Dark Knight Action,Crime,Drama When the menace known as the Joker wreaks havo... Christopher Nolan Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart,Mi... 2008 152 9.0 1791916 53332000 82
80 81 Inception Action,Adventure,Sci-Fi A thief, who steals corporate secrets through ... Christopher Nolan Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen... 2010 148 8.8 1583625 29257000 74
117 118 Dangal Action,Biography,Drama Former wrestler Mahavir Singh Phogat and his t... Nitesh Tiwari Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh,... 2016 161 8.8 48969 1115000 58
96 97 Kimi no na wa Animation,Drama,Fantasy Two strangers find themselves linked in a biza... Makoto Shinkai Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Nari... 2016 106 8.6 34110 468000 79
36 37 Interstellar Adventure,Drama,Sci-Fi A team of explorers travel through a wormhole ... Christopher Nolan Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Ch... 2014 169 8.6 1047747 18799000 74
249 250 The Intouchables Biography,Comedy,Drama After he becomes a quadriplegic from a paragli... Olivier Nakache François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey F... 2011 112 8.6 557965 1318000 57
476 477 The Lives of Others Drama,Thriller In 1984 East Berlin, an agent of the secret po... Florian Henckel von Donnersmarck Ulrich Mühe, Martina Gedeck,Sebastian Koch, Ul... 2006 137 8.5 278103 1128000 89
133 134 Whiplash Drama,Music A promising young drummer enrolls at a cut-thr... Damien Chazelle Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, P... 2014 107 8.5 477276 1309000 88
99 100 The Departed Crime,Drama,Thriller An undercover cop and a mole in the police att... Martin Scorsese Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson,... 2006 151 8.5 937414 13237000 85
124 125 The Dark Knight Rises Action,Thriller Eight years after the Joker's reign of anarchy... Christopher Nolan Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway,Gary ... 2012 164 8.5 1222645 44813000 78

Који филмови су освојили највише гласова?

In [91]:
najbolji_glasovi=filmovi.sort_values(['votes'], ascending=False)

najbolji_glasovi.head(10)
Out[91]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
54 55 The Dark Knight Action,Crime,Drama When the menace known as the Joker wreaks havo... Christopher Nolan Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart,Mi... 2008 152 9.0 1791916 53332000 82
80 81 Inception Action,Adventure,Sci-Fi A thief, who steals corporate secrets through ... Christopher Nolan Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen... 2010 148 8.8 1583625 29257000 74
124 125 The Dark Knight Rises Action,Thriller Eight years after the Joker's reign of anarchy... Christopher Nolan Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway,Gary ... 2012 164 8.5 1222645 44813000 78
36 37 Interstellar Adventure,Drama,Sci-Fi A team of explorers travel through a wormhole ... Christopher Nolan Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Ch... 2014 169 8.6 1047747 18799000 74
76 77 The Avengers Action,Sci-Fi Earth's mightiest heroes must come together an... Joss Whedon Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johan... 2012 143 8.1 1045588 62328000 69
144 145 Django Unchained Drama,Western With the help of a German bounty hunter , a fr... Quentin Tarantino Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... 2012 165 8.4 1039115 16280000 81
77 78 Inglourious Basterds Adventure,Drama,War In Nazi-occupied France during World War II, a... Quentin Tarantino Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth,Mélanie Laurent 2009 153 8.3 959065 12052000 69
99 100 The Departed Crime,Drama,Thriller An undercover cop and a mole in the police att... Martin Scorsese Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson,... 2006 151 8.5 937414 13237000 85
87 88 Avatar Action,Adventure,Fantasy A paraplegic marine dispatched to the moon Pan... James Cameron Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... 2009 162 7.8 935408 76051000 83
64 65 The Prestige Drama,Mystery,Sci-Fi Two stage magicians engage in competitive one-... Christopher Nolan Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johanss... 2006 130 8.5 913152 5308000 66
In [92]:
print(najbolji_glasovi['title'].iloc[0:10].to_string(index=False))
    The Dark Knight
       Inception
 The Dark Knight Rises
     Interstellar
     The Avengers
   Django Unchained
 Inglourious Basterds
     The Departed
        Avatar
     The Prestige

Који филмови су најбољи по мишљењу корисника и критичара?

In [93]:
najbolji=filmovi.sort_values(['rating','metascore'], ascending=False)

najbolji.head(10)
Out[93]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
54 55 The Dark Knight Action,Crime,Drama When the menace known as the Joker wreaks havo... Christopher Nolan Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart,Mi... 2008 152 9.0 1791916 53332000 82
80 81 Inception Action,Adventure,Sci-Fi A thief, who steals corporate secrets through ... Christopher Nolan Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen... 2010 148 8.8 1583625 29257000 74
117 118 Dangal Action,Biography,Drama Former wrestler Mahavir Singh Phogat and his t... Nitesh Tiwari Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh,... 2016 161 8.8 48969 1115000 58
96 97 Kimi no na wa Animation,Drama,Fantasy Two strangers find themselves linked in a biza... Makoto Shinkai Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Nari... 2016 106 8.6 34110 468000 79
36 37 Interstellar Adventure,Drama,Sci-Fi A team of explorers travel through a wormhole ... Christopher Nolan Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Ch... 2014 169 8.6 1047747 18799000 74
249 250 The Intouchables Biography,Comedy,Drama After he becomes a quadriplegic from a paragli... Olivier Nakache François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey F... 2011 112 8.6 557965 1318000 57
476 477 The Lives of Others Drama,Thriller In 1984 East Berlin, an agent of the secret po... Florian Henckel von Donnersmarck Ulrich Mühe, Martina Gedeck,Sebastian Koch, Ul... 2006 137 8.5 278103 1128000 89
133 134 Whiplash Drama,Music A promising young drummer enrolls at a cut-thr... Damien Chazelle Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, P... 2014 107 8.5 477276 1309000 88
99 100 The Departed Crime,Drama,Thriller An undercover cop and a mole in the police att... Martin Scorsese Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson,... 2006 151 8.5 937414 13237000 85
124 125 The Dark Knight Rises Action,Thriller Eight years after the Joker's reign of anarchy... Christopher Nolan Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway,Gary ... 2012 164 8.5 1222645 44813000 78
In [94]:
print(najbolji['title'].iloc[0:10].to_string(index=False))
    The Dark Knight
       Inception
        Dangal
     Kimi no na wa
     Interstellar
   The Intouchables
  The Lives of Others
       Whiplash
     The Departed
 The Dark Knight Rises

Који филмови су остварили највећу зараду?

In [95]:
najbolji_zarada=filmovi.sort_values('revenue', ascending=False)

najbolji_zarada.head(10)
Out[95]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
50 51 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Action,Adventure,Fantasy Three decades after the defeat of the Galactic... J.J. Abrams Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Domhna... 2015 136 8.1 661608 93663000 81
87 88 Avatar Action,Adventure,Fantasy A paraplegic marine dispatched to the moon Pan... James Cameron Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... 2009 162 7.8 935408 76051000 83
85 86 Jurassic World Action,Adventure,Sci-Fi A new theme park, built on the original site o... Colin Trevorrow Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins,... 2015 124 7.0 455169 65217999 59
76 77 The Avengers Action,Sci-Fi Earth's mightiest heroes must come together an... Joss Whedon Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johan... 2012 143 8.1 1045588 62328000 69
54 55 The Dark Knight Action,Crime,Drama When the menace known as the Joker wreaks havo... Christopher Nolan Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart,Mi... 2008 152 9.0 1791916 53332000 82
12 13 Rogue One Action,Adventure,Sci-Fi The Rebel Alliance makes a risky move to steal... Gareth Edwards Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk, Donnie... 2016 133 7.9 323118 53216999 65
119 120 Finding Dory Animation,Adventure,Comedy The friendly but forgetful blue tang fish, Dor... Andrew Stanton Ellen DeGeneres, Albert Brooks,Ed O'Neill, Kai... 2016 97 7.4 157026 48629000 77
94 95 Avengers: Age of Ultron Action,Adventure,Sci-Fi When Tony Stark and Bruce Banner try to jump-s... Joss Whedon Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, ... 2015 141 7.4 516895 45899000 66
124 125 The Dark Knight Rises Action,Thriller Eight years after the Joker's reign of anarchy... Christopher Nolan Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway,Gary ... 2012 164 8.5 1222645 44813000 78
578 579 The Hunger Games: Catching Fire Action,Adventure,Mystery Katniss Everdeen and Peeta Mellark become targ... Francis Lawrence Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsw... 2013 146 7.6 525646 42465000 76
In [96]:
print(najbolji_zarada['title'].iloc[0:10].to_string(index=False))
 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens
                   Avatar
               Jurassic World
                The Avengers
              The Dark Knight
                 Rogue One
                Finding Dory
          Avengers: Age of Ultron
           The Dark Knight Rises
      The Hunger Games: Catching Fire

Колико директора је учествовало у снимању филмова?

In [97]:
direktor = list(director for director in filmovi.director)

direktori={'James Gunn'}
for lista in direktor:
  for l in lista:
    direktori.add(l)
    
print(len(direktori))
70

Који директор је био најуспјешнији?

In [98]:
najuspjesniji_filmovi = filmovi.sort_values(["revenue", "rating", "metascore"], ascending=False)[
  ["title", "director", "revenue", "rating", "metascore"]]

najuspjesniji_filmovi
Out[98]:
title director revenue rating metascore
50 Star Wars: Episode VII - The Force Awakens J.J. Abrams 93663000 8.1 81
87 Avatar James Cameron 76051000 7.8 83
85 Jurassic World Colin Trevorrow 65217999 7.0 59
76 The Avengers Joss Whedon 62328000 8.1 69
54 The Dark Knight Christopher Nolan 53332000 9.0 82
... ... ... ... ... ...
677 Love, Rosie Christian Ditter 1000 7.2 44
321 Lovesong So Yong Kim 1000 6.4 74
961 Into the Forest Patricia Rozema 1000 5.9 59
27 Dead Awake Phillip Guzman 1000 4.7 58
231 A Kind of Murder Andy Goddard 0 5.2 50

1000 rows × 5 columns

In [99]:
najuspjesniji_direktori=najuspjesniji_filmovi.groupby("director")[["revenue", "rating", "metascore"]].agg(['mean'])

najuspjesniji_direktori
Out[99]:
revenue rating metascore
mean mean mean
director
Aamir Khan 120000.00 8.50 42.0
Abdellatif Kechiche 220000.00 7.80 88.0
Adam Leon 4798500.00 6.50 77.0
Adam McKay 10953499.75 7.00 65.5
Adam Shankman 7866500.00 6.30 64.0
... ... ... ...
Xavier Dolan 2573750.00 7.55 61.0
Yimou Zhang 4513000.00 6.10 42.0
Yorgos Lanthimos 440499.50 7.20 77.5
Zack Snyder 19514800.00 7.04 48.0
Zackary Adler 653000.00 5.10 90.0

644 rows × 3 columns

In [100]:
print(najuspjesniji_direktori.columns)
MultiIndex([( 'revenue', 'mean'),
      (  'rating', 'mean'),
      ('metascore', 'mean')],
      )
In [101]:
najuspjesniji_direktori.sort_values(
  [("revenue","mean"),("rating", "mean"),("metascore", "mean")], ascending = False, inplace=True)
In [102]:
print(najuspjesniji_direktori.index[0])
James Cameron

Филмови Џејмса Камеруна

In [103]:
kamerun=filmovi[filmovi.director=='James Cameron']
In [104]:
for f in kamerun.title:
  print(f)
Avatar

Колико глумаца је глумило у филмовима?

In [105]:
%%time
glumac = list(actor.split(',') for actor in filmovi.actors)

glumci={'Chris Pratt'}
for lista in glumac:
  for l in lista:
    l=l.strip()
    glumci.add(l)
    
print(len(glumci))
1985
Wall time: 7 ms

Који глумац је глумио у највише филмова?

In [106]:
glumciBrojFilmova = {}  #Broj filmova u kojima su glumili

for g in glumci:
  glumciBrojFilmova[g] = 0
print(glumciBrojFilmova)    
{'Richenda Carey': 0, 'Eric Stonestreet': 0, 'Dave Franco': 0, 'Allison Janney': 0, 'Jean Reno': 0, 'Shad Moss': 0, 'Greg Kinnear': 0, 'Jake Abel': 0, 'William Hurt': 0, 'Jacob Latimore': 0, 'Tony Goldwyn': 0, 'Imogen Poots': 0, 'Romain Duris': 0, 'America Ferrera': 0, 'Tiffany Haddish': 0, 'Steven Yeun': 0, 'Patricia Arquette': 0, 'Stacy Martin': 0, 'Sheri Moon Zombie': 0, 'Daisy Ridley': 0, 'Richard Jenkins': 0, 'Jason Cope': 0, 'Nicole Beharie': 0, 'Ciarán Hinds': 0, 'Nicolas Cage': 0, 'Martin Henderson': 0, 'Kagiso Kuypers': 0, 'Shah Rukh Khan': 0, 'Danny Sapani': 0, 'Mason Lee': 0, 'John Ratzenberger': 0, 'Sandra Hüller': 0, 'Olivia Munn': 0, 'Tilda Swinton': 0, 'Kenshô Ono': 0, 'Kathleen Quinlan': 0, 'Harley Quinn Smith': 0, 'Lily-Rose Depp': 0, 'Samuel L. Jackson': 0, 'Sergi López': 0, "Vincent D'Onofrio": 0, 'Kiersey Clemons': 0, 'Eloise Mumford': 0, 'Michael Fassbender': 0, 'Giuseppe Battiston': 0, 'Susie Porter': 0, 'Denzel Washington': 0, 'Saurabh Shukla': 0, 'Morgan Saylor': 0, 'Vinnie Jones': 0, 'Kevin Spacey': 0, "Lupita Nyong'o": 0, 'Alexandra Maria Lara': 0, 'Mahershala Ali': 0, 'Bradley Cooper': 0, 'Lena Headey': 0, 'Julia Roberts': 0, 'Nat Wolff': 0, 'Emile Hirsch': 0, 'Danny DeVito': 0, 'Anne Hathaway': 0, 'Emily Mortimer': 0, 'Eddie Redmayne': 0, 'Aasif Mandvi': 0, 'Kylie Rogers': 0, 'Noomi Rapace': 0, 'Michelle Rodriguez': 0, 'Luing Andrews': 0, 'Jessica Lange': 0, 'Lili Taylor': 0, 'David Acord': 0, 'José Coronado': 0, 'Kerry Bishé': 0, 'Min-hee Kim': 0, 'Tony Amendola': 0, 'Scott Adkins': 0, 'Damon Wayans Jr.': 0, 'Corey Stoll': 0, 'Stephen Merchant': 0, 'Drew Seeley': 0, 'Rostislav Bershauer': 0, 'Zachary Bennett': 0, 'India Eisley': 0, 'Frank Grillo': 0, 'Jonah Hill': 0, 'Gabriel Luna': 0, 'Elizabeth Gracen': 0, 'Gattlin Griffith': 0, 'Kenneth Welsh': 0, 'Dean Waite': 0, 'Nellie': 0, 'Matthew Goode': 0, 'Hugh Jackman': 0, 'Tessa Thompson': 0, 'Amanda Bynes': 0, 'Bill Nighy': 0, 'Laura Allen': 0, 'Megan Charpentier': 0, 'Michael C. Hall': 0, 'Sakshi Tanwar': 0, 'Ashlynn Yennie': 0, 'Brian Caspe': 0, 'Jonny Brugh': 0, 'Edwin Wright': 0, 'Carice van Houten': 0, 'Chris Isaak': 0, 'Sam Neill': 0, 'Lewis Black': 0, 'Woo-hee Chun': 0, 'Will Yun Lee': 0, 'Zachary Gordon': 0, 'Christian Cooke': 0, 'Hugh Grant': 0, 'Bryan Greenberg': 0, 'Julian Richings': 0, 'Albert Brooks': 0, 'Edoardo Leo': 0, 'Jung-min Hwang': 0, 'Oliver Cooper': 0, 'Adrian Grenier': 0, 'Dakota Goyo': 0, 'Patrick Stewart': 0, 'Jessica Biel': 0, 'Farid Sajjadi Hosseini': 0, 'Thomas Brodie-Sangster': 0, 'John Krasinski': 0, 'Kate Siegel': 0, 'Tim Pigott-Smith': 0, 'Dan Fogler': 0, 'Branden Coles': 0, 'Zoë Bell': 0, 'Taylor Lautner': 0, 'Elizabeth Henstridge': 0, 'Temuera Morrison': 0, 'Sienna Miller': 0, 'Rosie Huntington-Whiteley': 0, 'Cobie Smulders': 0, 'Andrew Howard': 0, 'A.C. Peterson': 0, 'Tyrese Gibson': 0, 'Michael Chiklis': 0, 'Mia Goth': 0, 'Evan Rachel Wood': 0, 'Samantha Robinson': 0, 'John Boyega': 0, 'Eva Green': 0, 'Oakes Fegley': 0, 'Patrick Dempsey': 0, 'Rodrigo Santoro': 0, 'Lukas Hassel': 0, 'Annie Rose Buckley': 0, 'Maury Sterling': 0, 'Mona Singh': 0, 'Kristin Davis': 0, 'Ari Graynor': 0, 'Ellie Kendrick': 0, 'Oprah Winfrey': 0, 'Addison Timlin': 0, 'Portia Doubleday': 0, 'Sam Rockwell': 0, 'Peter Riegert': 0, 'Jessica Brown Findlay': 0, 'Karen Gillan': 0, 'Lisa Thoreson': 0, 'Ruby Barnhill': 0, 'Anna Hutchison': 0, 'Martin McCann': 0, 'Alia Shawkat': 0, 'Jackson Rathbone': 0, 'Mathieu Amalric': 0, 'Tracy Letts': 0, 'Jordi Mollà': 0, 'Melissa McCarthy': 0, 'Maggie Grace': 0, 'Chloë Sevigny': 0, 'Tammy Blanchard': 0, 'Justin Chatwin': 0, 'Ni Ni': 0, 'Jason Sudeikis': 0, 'Adam Brody': 0, 'Paul Newman': 0, 'Jeff Branson': 0, 'Antoine-Olivier Pilon': 0, 'Tania Raymonde': 0, 'Fatima Sana Shaikh': 0, 'Jude Law': 0, 'Scott Glenn': 0, 'Jason Biggs': 0, 'Simon Cotton': 0, 'Kyle Chandler': 0, 'Trenton Rogers': 0, 'Shariff Earp': 0, 'Karl Glusman': 0, 'Bahar Pars': 0, 'Brady Corbet': 0, "John D'Leo": 0, 'John Goodman': 0, 'Dick Van Dyke': 0, 'Luke Wilson': 0, 'Leslie Bibb': 0, 'Rudy Youngblood': 0, 'Ben Whishaw': 0, 'Sylvia Hoeks': 0, 'Trey Songz': 0, 'Ed Oxenbould': 0, 'Carmen Electra': 0, 'T.I.': 0, 'Meagan Good': 0, 'Samantha Morton': 0, 'Hayden Christensen': 0, 'Jeffrey Wright': 0, 'Chris Hemsworth': 0, 'Mariah Carey': 0, 'Michael Douglas': 0, 'Erika Linder': 0, 'Michael Trucco': 0, 'Ward Horton': 0, 'Cillian Murphy': 0, 'Mila Kunis': 0, 'Kathy Baker': 0, 'Octavia Spencer': 0, 'Milla Jovovich': 0, 'Aamir Khan': 0, 'Wentworth Miller': 0, 'Adam G. Sevani': 0, 'Ella Rumpf': 0, 'Alice Eve': 0, 'Ida Engvoll': 0, 'Soledad Villamil': 0, 'Armie Hammer': 0, 'Neil Flynn': 0, 'Arielle Holmes': 0, 'Rose McGowan': 0, 'Jasper Newell': 0, 'Nikki SooHoo': 0, 'Julie Andrews': 0, 'Nicholas Braun': 0, 'Douglas M. Griffin': 0, 'Laurent Lucas': 0, 'Ivana Baquero': 0, 'Terrence Howard': 0, 'Jason Segel': 0, 'Cam Gigandet': 0, 'Jennifer Lawrence': 0, 'Maria Bello': 0, 'Elizabeth Olsen': 0, 'Ulrich Mühe': 0, 'Julianna Margulies': 0, 'Tao Okamoto': 0, 'Graham McTavish': 0, 'Elisabeth Moss': 0, 'Judah Lewis': 0, 'Jun Kunimura': 0, 'Linda Cardellini': 0, 'Bruce Boxleitner': 0, 'Daniel Radcliffe': 0, 'Emily Baldoni': 0, 'Ice Cube': 0, 'Clive Owen': 0, 'Sacha Baron Cohen': 0, 'Mads Mikkelsen': 0, 'Terry Chen': 0, 'Kim Uylenbroek': 0, 'Adam Levine': 0, 'Gillian Jacobs': 0, 'Kristen Stewart': 0, 'Stellan Skarsgård': 0, 'Danielle Nicolet': 0, 'George Lopez': 0, 'Naomi Watts': 0, 'Antonio Tarver': 0, 'Anna Friel': 0, 'Carla Quevedo': 0, 'Gaspard Schlatter': 0, 'Golshifteh Farahani': 0, 'Salli Richardson-Whitfield': 0, 'Nicholas Hoult': 0, 'Meredith Hagner': 0, 'Adelaide Kane': 0, 'Bree Turner': 0, 'Garance Marillier': 0, 'Ariel Levy': 0, 'Anthony LaPaglia': 0, 'Tom Hudson': 0, 'Ophelia Lovibond': 0, 'Thomas Loibl': 0, 'Jeremy Renner': 0, 'Harvey Keitel': 0, 'Melissa George': 0, 'Brett Cullen': 0, 'Lauren Birkell': 0, 'Anthony Edwards': 0, 'Matt Damon': 0, 'Henry Cavill': 0, 'Anders Holm': 0, 'Axel Devillers': 0, 'Scott Mescudi': 0, 'Adam Campbell': 0, 'Raffey Cassidy': 0, 'Kevin Hart': 0, 'Keri Russell': 0, 'Kevin Leslie': 0, 'Nicole Parker': 0, 'Matthew Bohrer': 0, 'Malin Akerman': 0, 'Amr Waked': 0, 'Maggie Gyllenhaal': 0, 'Lydia Wilson': 0, 'James Russell': 0, 'Jeff Garlin': 0, 'Luke Evans': 0, 'Christopher McDonald': 0, 'Rebecca Ferguson': 0, 'Max Minghella': 0, 'Mylène Jampanoï': 0, 'Justin Timberlake': 0, 'Elizabeth Reaser': 0, 'Aleksandr Armer': 0, 'Gerry Bednob': 0, 'Stephen Henderson': 0, 'Zoe Kazan': 0, 'Julian Dennison': 0, 'Mindy Kaling': 0, 'Harry Connick Jr.': 0, 'Richard Brake': 0, 'Jamie Blackley': 0, 'Chira Cassel': 0, 'Rachel Weisz': 0, 'Paddy Considine': 0, 'Sean Patrick Thomas': 0, 'Mark Huberman': 0, 'Paula Beer': 0, 'Scarlett Johansson': 0, 'Isabella Rossellini': 0, 'Travis Tope': 0, 'George Clooney': 0, 'Josh Lucas': 0, 'Jack Nicholson': 0, 'Adèle Exarchopoulos': 0, 'Barbara Crampton': 0, 'Benjamin Walker': 0, 'Ali Larter': 0, 'Ashley Benson': 0, 'Jenna Elfman': 0, 'Natalie Krill': 0, 'Bria L. Murphy': 0, 'Jamie Chung': 0, 'Neve Campbell': 0, 'Ren Ôsugi': 0, 'Freida Pinto': 0, 'Nia Vardalos': 0, 'Robbie Amell': 0, 'Antje Traue': 0, 'Scott Eastwood': 0, 'Pierre Coffin': 0, 'John Malkovich': 0, 'Emilia Clarke': 0, 'Heather Matarazzo': 0, 'Steve Coogan': 0, 'Dan Byrd': 0, 'Diane Kruger': 0, 'Adam Sandler': 0, 'Emma Roberts': 0, 'Denis Leary': 0, 'Jim Carrey': 0, 'Katey Sagal': 0, 'Morena Baccarin': 0, 'Lake Bell': 0, 'Colleen Camp': 0, 'Kate McKinnon': 0, 'Nick Damici': 0, 'Barkhad Abdi': 0, 'Aidan Quinn': 0, 'Dylan Duffus': 0, 'John Gallagher Jr.': 0, 'Carey Mulligan': 0, 'Antonio Banderas': 0, 'Angelina Jolie': 0, 'Jack Davenport': 0, 'Jay Baruchel': 0, 'Brittany Blanton': 0, 'Lucy Walters': 0, 'Julianne Hough': 0, 'Mauricio Lopez': 0, 'Raghuvir Joshi': 0, 'Naomie Harris': 0, 'Ezra Miller': 0, 'Laurie Holden': 0, 'Dominic Monaghan': 0, 'Mónica Villa': 0, 'Max Burkholder': 0, 'Lou Taylor Pucci': 0, 'Julianne Moore': 0, 'James Hamrick': 0, 'Ashley Tisdale': 0, 'Ian McKellen': 0, 'Sally Field': 0, 'Gal Gadot': 0, 'Sergej Trifunovic': 0, 'Orto Ignatiussen': 0, 'Lucy Liu': 0, 'Amanda Peet': 0, 'Emma Thompson': 0, 'Billy Crystal': 0, 'Brooklyn Decker': 0, 'Antonia Ribero': 0, 'Eddie Izzard': 0, 'Jeremy Irons': 0, 'Ed Harris': 0, 'Tyne Daly': 0, 'Keegan-Michael Key': 0, 'Ryan Potter': 0, 'Mel Raido': 0, 'Christopher Fairbank': 0, 'Vera Farmiga': 0, 'Common': 0, 'Naomi Ackie': 0, 'Tadanobu Asano': 0, 'Teresa Palmer': 0, 'Anna Kendrick': 0, 'Demi Moore': 0, 'Michael Ealy': 0, 'Dennis Quaid': 0, 'Briana Evigan': 0, 'Richard Gere': 0, 'Jennette McCurdy': 0, 'Nicholas Brendon': 0, 'Mayko Nguyen': 0, 'Craig T. Nelson': 0, 'Steven Mackintosh': 0, 'Richard Garcia': 0, 'Moon Bloodgood': 0, 'Clint Eastwood': 0, 'Bruno Campos': 0, 'Miranda Cosgrove': 0, 'Brittany Murphy': 0, 'Alycia Debnam-Carey': 0, 'Alexis Dziena': 0, 'Dermot Mulroney': 0, 'Kaitlin Olson': 0, 'Iain Glen': 0, "Sofia Black-D'Elia": 0, 'Michael Gambon': 0, 'Steve Zahn': 0, 'Sam Riley': 0, 'Carly Rae Jepsen': 0, 'Ralph Fiennes': 0, 'Daniel Day-Lewis': 0, 'Noah Ringer': 0, 'Aaron Paul': 0, 'Gabriel Basso': 0, 'Baptiste Goy': 0, 'Geoffrey Rush': 0, 'Mia Wasikowska': 0, 'Chloë Grace Moretz': 0, 'Emma Bell': 0, 'Reese Witherspoon': 0, 'Kiernan Shipka': 0, 'Zach Galifianakis': 0, 'Viggo Mortensen': 0, 'Robin Williams': 0, 'Ashleigh Cummings': 0, 'Joan Cusack': 0, 'Vanessa Hudgens': 0, 'Carrie-Anne Moss': 0, 'Cedric the Entertainer': 0, 'Jessica Chastain': 0, 'Mone Kamishiraishi': 0, 'Jennifer Ehle': 0, 'Wenwen Han': 0, 'Queen Latifah': 0, 'Sandra Bullock': 0, 'Blake Jenner': 0, 'Kunal Kapoor': 0, 'Duncan Duff': 0, 'Samantha Isler': 0, 'Aubrey Plaza': 0, 'Peter Dinklage': 0, 'Graham Skipper': 0, 'Callum Turner': 0, 'Harrison Ford': 0, 'Scott Speedman': 0, 'Kiefer Sutherland': 0, 'Olivia Wilde': 0, 'John C. Reilly': 0, 'Tim Roth': 0, 'Sean Penn': 0, 'Michael Shannon': 0, 'Dominic Cooper': 0, 'Amber Tamblyn': 0, 'Storm Reid': 0, 'Lasse Fogelstrøm': 0, 'Tabu': 0, 'Joel Kinnaman': 0, 'Sienna Guillory': 0, 'Chase Offerle': 0, 'Tamannaah Bhatia': 0, 'David Lyons': 0, 'James Marsters': 0, 'Shia LaBeouf': 0, 'Arlen Escarpeta': 0, 'Olivia DeJonge': 0, 'Keanu Reeves': 0, 'Jennifer Jason Leigh': 0, 'Patrick Huard': 0, 'Edie Falco': 0, 'Cameron Diaz': 0, 'Albert Finney': 0, 'Richard Armitage': 0, 'Rupert Evans': 0, 'Alan Tudyk': 0, 'Isabelle Nélisse': 0, 'Kevin Connolly': 0, 'Mary-Louise Parker': 0, 'James Gandolfini': 0, 'Josh Wiggins': 0, 'Patricia Clarkson': 0, 'Olivia Luccardi': 0, 'Saoirse Ronan': 0, 'Kelsey Grammer': 0, 'Marton Csokas': 0, 'Paul Dano': 0, 'Yu-mi Jung': 0, 'Kelly Macdonald': 0, 'William Fichtner': 0, 'Josef Altin': 0, '50 Cent': 0, 'Rory J. Saper': 0, 'Arturo Castro': 0, 'Nicholas Hope': 0, 'Sarah Clarke': 0, 'Andy Lau': 0, 'Don Thompson': 0, 'Angeliki Papoulia': 0, 'Ginnifer Goodwin': 0, 'Woody Harrelson': 0, 'John DeLuca': 0, 'John Turturro': 0, 'Natalie Portman': 0, 'Gregg Weiner': 0, 'Emma Greenwell': 0, 'Brian White': 0, 'Sophie Nélisse': 0, 'Max Greenfield': 0, 'Kelly McGillis': 0, 'Cush Jumbo': 0, 'Matt Bomer': 0, 'David Wenham': 0, 'Vanessa Ferlito': 0, 'Daniel Henshall': 0, "De'Shawn Washington": 0, 'Brian Geraghty': 0, 'Daniel Fathers': 0, 'Natasha Henstridge': 0, 'Dalia Hernández': 0, 'Chase Williamson': 0, 'Sarah Gadon': 0, 'Frank Madigan': 0, 'Andy Garcia': 0, 'Miyavi': 0, 'Thandie Newton': 0, 'Jonathan Daniel Brown': 0, 'Rizwan Manji': 0, 'Matthew Marsden': 0, 'Juan Saavedra': 0, 'Ted Levine': 0, 'Sigrid Bouaziz': 0, 'Bokeem Woodbine': 0, 'Ivo Nandi': 0, 'Amy Adams': 0, 'Florence Clery': 0, 'Duncan Joiner': 0, 'Kevin Costner': 0, 'Theo Rossi': 0, 'Channing Tatum': 0, 'Emory Cohen': 0, 'Karen Allen': 0, 'Lucas Till': 0, 'Hayley Squires': 0, 'David Strathairn': 0, 'Jesse Bradford': 0, 'Brad Pitt': 0, 'David Thewlis': 0, 'James Franco': 0, 'Phylicia Rashad': 0, 'Janet Montgomery': 0, 'Adrianne Palicki': 0, 'Vincent Ebrahim': 0, 'Natalie Martinez': 0, 'Brandon T. Jackson': 0, 'Ellen Burstyn': 0, 'Dave Bautista': 0, 'Shahab Hosseini': 0, 'Ellen Page': 0, 'Thomas Jane': 0, "Auli'i Cravalho": 0, 'Cara Delevingne': 0, 'Justin Theroux': 0, 'Justin Bartha': 0, 'Mohamed Akhzam': 0, 'Bill Murray': 0, 'Jennifer Morrison': 0, 'Billy Bob Thornton': 0, 'Jessica Sula': 0, 'Craig Ferguson': 0, 'Maddie Ziegler': 0, 'Eve': 0, 'John Cullum': 0, 'David Harbour': 0, 'Calum Worthy': 0, 'Elijah Wood': 0, 'C.H. Evans': 0, 'Brittany Snow': 0, 'Vicky Krieps': 0, 'Ben Walker': 0, 'Klara Kristin': 0, 'Audrey Fleurot': 0, 'Michelle Monaghan': 0, 'Hristos Passalis': 0, 'Michael Keaton': 0, 'Doug Jones': 0, 'Israel Broussard': 0, 'Aiden Longworth': 0, 'Shawn Roberts': 0, 'Leslie Mann': 0, 'Jennifer Koenig': 0, 'Billie Piper': 0, 'Carla Gugino': 0, 'Jade Asha': 0, 'Dana Fuchs': 0, 'Ruth Negga': 0, 'Jackie Chan': 0, 'Zac Efron': 0, 'Teri Hatcher': 0, 'Philip Seymour Hoffman': 0, 'Michelle Williams': 0, 'Abigail Breslin': 0, 'Jack Madigan': 0, 'Ian Holm': 0, 'Edward Asner': 0, 'Cary Joji Fukunaga': 0, 'William Moseley': 0, 'Teodora Duhovnikova': 0, 'Gerardo Taracena': 0, 'Nathalie Baye': 0, 'Hayley McElhinney': 0, 'Gian Keys': 0, 'Jack Taylor': 0, 'Catherine Keener': 0, 'Josh Brener': 0, 'Jake Gyllenhaal': 0, 'Melanie Lynskey': 0, 'Robert Carlyle': 0, 'Zachary Quinto': 0, 'Yutaka Takenouchi': 0, 'Vilen Babichev': 0, 'Thomas Mann': 0, 'Hugo Weaving': 0, 'Robert Knepper': 0, 'Christopher Meyer': 0, 'Sam Worthington': 0, 'Alex Fisher': 0, 'Haley Lu Richardson': 0, 'Lou Romano': 0, 'Zooey Deschanel': 0, 'Tim Blake Nelson': 0, 'Garrett Hedlund': 0, 'Danny McBride': 0, 'Anushka Shetty': 0, 'Alex Essoe': 0, 'Louis C.K.': 0, 'Rima Te Wiata': 0, 'Mark Consuelos': 0, 'Jared Padalecki': 0, 'Jorge Garcia': 0, 'Emilie de Ravin': 0, 'Timothy Spall': 0, 'Ben Kingsley': 0, 'Ella Anderson': 0, 'Bryce Dallas Howard': 0, 'Vanessa Ross': 0, 'Steve Martin': 0, 'Nadia White': 0, 'Danny Trejo': 0, 'Filip Berg': 0, "Jerry O'Connell": 0, 'Diane Lane': 0, 'Aldis Hodge': 0, 'Idina Menzel': 0, 'Lorraine Nicholson': 0, 'Katie Crown': 0, 'Michael B. Jordan': 0, 'Lucas Hedges': 0, 'Mickey Rourke': 0, 'Patrick Wilson': 0, 'Aaron Taylor-Johnson': 0, 'Jung-woo Ha': 0, 'David Spade': 0, 'Jack McBrayer': 0, 'Peter Sarsgaard': 0, 'Bill Engvall': 0, 'Mark Strong': 0, 'Rasmus Hardiker': 0, 'Maria Doyle Kennedy': 0, 'Liam Neeson': 0, 'Frank Langella': 0, 'Steve Buscemi': 0, 'Madeleine West': 0, "Fionn O'Shea": 0, 'Leonard Nimoy': 0, 'Djimon Hounsou': 0, 'Lyndsy Fonseca': 0, 'Rainn Wilson': 0, 'Sean Bean': 0, 'Burt Young': 0, 'Nick Frost': 0, 'Bruce Greenwood': 0, 'Anders Danielsen Lie': 0, 'Daniel Eric Gold': 0, 'Andre Braugher': 0, 'Brea Grant': 0, 'Anna Foglietta': 0, 'Max von Sydow': 0, 'Rachel Korine': 0, 'Alain Moussi': 0, 'Dean Norris': 0, 'John Carroll Lynch': 0, 'Cynthia Nixon': 0, 'Dev Patel': 0, 'Ethan Suplee': 0, 'Colm Feore': 0, 'Garrett Clayton': 0, 'James Badge Dale': 0, 'Jeremy McWilliams': 0, 'Florence Kastriner': 0, 'Margot Robbie': 0, 'Leland Orser': 0, 'Katherine Heigl': 0, 'Bel Powley': 0, 'Roman Jossart': 0, 'Michael McDonald': 0, 'Ken Watanabe': 0, 'Maria Dizzia': 0, 'Benjamin Bratt': 0, 'Andreas Wisniewski': 0, 'Annabeth Gish': 0, 'Jon Daly': 0, 'Jamie Bell': 0, 'Freddie Crowder': 0, 'Angourie Rice': 0, 'Ty Simpkins': 0, 'Matt Lanter': 0, 'Bill Pullman': 0, 'Christopher Mintz-Plasse': 0, 'Ray Romano': 0, "Jack O'Connell": 0, 'Anthony Hopkins': 0, 'Demián Bichir': 0, 'Hayley Atwell': 0, 'Jared Harris': 0, 'Bárbara Lennie': 0, 'Courtney Halverson': 0, 'Margarita Levieva': 0, 'Alden Ehrenreich': 0, 'Jennifer Aniston': 0, 'Martin Freeman': 0, 'Kevin Chamberlin': 0, 'Katee Sackhoff': 0, 'Colton Haynes': 0, 'Rose Byrne': 0, 'Christopher Walken': 0, 'Seth Rogen': 0, 'Madison Wolfe': 0, 'Tina Fey': 0, 'Adam Devine': 0, 'Michael Dorman': 0, 'Peter Stormare': 0, 'Mario Casas': 0, 'Harold Perrineau': 0, 'Jon Favreau': 0, 'Thomas M. Wright': 0, 'Cheryl Hines': 0, 'Donnie Yen': 0, 'Mark Boone Junior': 0, 'Sharman Joshi': 0, 'Laura Dern': 0, 'Christos Stergioglou': 0, 'Michael Doneger': 0, 'Casey Affleck': 0, 'Momo Dione': 0, 'Hugh Laurie': 0, 'Jonathan Roumie': 0, 'Julia Ormond': 0, 'Sullivan Stapleton': 0, 'Jennifer Connelly': 0, 'Anthony Cirillo': 0, 'Rachael Blake': 0, 'Lily Collins': 0, 'Liana Liberato': 0, 'Julie Walters': 0, 'Rupert Grint': 0, 'Brighton Sharbino': 0, 'Britt Robertson': 0, 'Tommy Lee Jones': 0, 'Jodie Foster': 0, 'Victoria Justice': 0, 'Robert Capron': 0, 'Liam Hemsworth': 0, 'Ben Foster': 0, 'Kevin Kline': 0, 'Mackenzie Foy': 0, 'Gina Carano': 0, 'Dakota Fanning': 0, 'Sonoya Mizuno': 0, 'Noah Taylor': 0, 'Mélissa Désormeaux-Poulin': 0, 'Colm Meaney': 0, 'John Corbett': 0, 'Tony Danza': 0, 'Ryûnosuke Kamiki': 0, 'Christian Slater': 0, 'Eddie Baroo': 0, 'Nazanin Boniadi': 0, 'Fred Willard': 0, 'Robert Hoffman': 0, 'Jonathan Rhys Meyers': 0, 'Lauren Cohan': 0, 'Nikki Blonsky': 0, 'James DuMont': 0, 'Robert De Niro': 0, 'Bailey Anne Borders': 0, 'Michael McElhatton': 0, 'Aaron Poole': 0, 'CCH Pounder': 0, 'Sophie Okonedo': 0, 'Max Martini': 0, 'Steve Carell': 0, 'Sylvester Stallone': 0, 'Kevin McKidd': 0, 'Christopher Evan Welch': 0, 'Mélanie Laurent': 0, 'Rupert Friend': 0, 'Rinko Kikuchi': 0, 'Kathy Bates': 0, 'Sally Phillips': 0, 'Babak Karimi': 0, 'Colin Farrell': 0, 'Maria-Victoria Dragus': 0, 'Michael Kelly': 0, 'Léa Seydoux': 0, 'Dominique Swain': 0, 'Kari Matchett': 0, 'Josh Stewart': 0, 'James Ransone': 0, 'Jin-woong Jo': 0, 'January Jones': 0, 'Ansel Elgort': 0, 'Armin Mueller-Stahl': 0, 'Isabel Lucas': 0, 'Colin Hanks': 0, 'Peter Simonischek': 0, 'Logan Huffman': 0, 'Sarah Jessica Parker': 0, 'Amara Miller': 0, 'Blake Lively': 0, 'Akihiro Kitamura': 0, 'Paul Bettany': 0, 'Jason Flemyng': 0, 'Tom Hardy': 0, 'Zoe Saldana': 0, 'Christopher Lee': 0, 'Akiva Schaffer': 0, 'Nicola Peltz': 0, 'Jonny Weston': 0, 'Kate Mara': 0, 'Tijuana Ricks': 0, 'Lubna Azabal': 0, 'Ellen DeGeneres': 0, 'Benedict Wong': 0, 'Jordan Peele': 0, 'Elizabeth Debicki': 0, 'Kevin Bacon': 0, 'Ahney Her': 0, 'Mustafa Kamel': 0, 'Jack Holden': 0, 'Brandon Scott': 0, 'Melissa Leo': 0, 'Paula Prentiss': 0, 'Brian Marc': 0, 'John Ortiz': 0, 'Dan Crisafulli': 0, 'Danila Kozlovsky': 0, 'Cary-Hiroyuki Tagawa': 0, 'Vernetta Lopez': 0, 'Paul Rudd': 0, 'Laura Ramsey': 0, 'Annabelle Wallis': 0, 'Haley Bennett': 0, 'Emmanuel Garijo': 0, 'Rubén Blades': 0, 'Laura Waddell': 0, 'Juliet Rylance': 0, 'Seth MacFarlane': 0, 'Jason Mitchell': 0, 'Taissa Farmiga': 0, 'Ralph Ineson': 0, 'André Marcon': 0, 'Nadine Velazquez': 0, 'Usher Raymond': 0, 'Michael Mantell': 0, 'Thomas Middleditch': 0, 'Julian Vergov': 0, 'Sebastian Pigott': 0, 'Bob the Cat': 0, 'Candice Bergen': 0, 'Danny Huston': 0, 'Sanjay Dutt': 0, 'Danielle Panabaker': 0, 'Bill Hader': 0, 'Michel Vuillermoz': 0, 'Blythe Auffarth': 0, 'Tyler Hoechlin': 0, 'Glenn Close': 0, 'Robert Redford': 0, 'Willem Dafoe': 0, 'James McAvoy': 0, 'Josh Brolin': 0, 'Priyanka Moodley': 0, 'Tim McGraw': 0, 'Ruth Wilson': 0, 'Irrfan Khan': 0, 'Charlotte Gainsbourg': 0, 'Natascha McElhone': 0, 'Christoph Waltz': 0, 'Kenny Wormald': 0, 'Molly Ringwald': 0, 'Maika Monroe': 0, 'Lainie Kazan': 0, 'Brendan Gleeson': 0, 'Adam Rodriguez': 0, 'Bill Paxton': 0, 'Johnny Simmons': 0, 'Christian Distefano': 0, 'Christina Grimmie': 0, 'Judy Davis': 0, 'Janelle Monáe': 0, 'Lynn Collins': 0, 'Sandra Kinder': 0, 'Jordan Carlos': 0, 'Rosamund Pike': 0, 'Olga Kurylenko': 0, 'Andy Samberg': 0, 'Amber Heard': 0, 'Mike Vogel': 0, 'Jelena Gavrilovic': 0, 'Fred Dalton Thompson': 0, 'Tobias Menzies': 0, 'Gael García Bernal': 0, 'Eddie Murphy': 0, 'Katy Barker': 0, 'Simon Helberg': 0, 'Mykelti Williamson': 0, 'Karrueche Tran': 0, 'Jae Head': 0, 'Travis Fimmel': 0, 'Rosemarie DeWitt': 0, 'Chris Wedge': 0, 'Freddie Highmore': 0, 'Paulin Jaccoud': 0, 'Gabourey Sidibe': 0, 'Isabelle Fuhrman': 0, 'Chiwetel Ejiofor': 0, 'Alfred Molina': 0, 'Miyu Irino': 0, 'Christian Stevens': 0, 'Dane Cook': 0, 'Steele Stebbins': 0, 'Mary Steenburgen': 0, 'Method Man': 0, 'Matthias Schoenaerts': 0, 'John Leguizamo': 0, 'Owen Wilson': 0, 'Michael Parks': 0, 'Pat Cashman': 0, 'Jaime Winstone': 0, 'Haley Joel Osment': 0, 'Maddy Curley': 0, 'Emma Booth': 0, 'Joaquin Phoenix': 0, 'Randall Park': 0, 'Susan Sarandon': 0, 'Paul Reiser': 0, 'Tom Mison': 0, 'Mira Sorvino': 0, 'Sachet Engineer': 0, 'Mark Ruffalo': 0, 'Hayden Panettiere': 0, 'Jack Black': 0, 'Dougie McConnell': 0, 'Callan McAuliffe': 0, 'Paul Walker': 0, 'Michael Rooker': 0, 'Slobodan Bestic': 0, 'Dolph Lundgren': 0, 'Aryana Engineer': 0, 'Lara Pulver': 0, 'Sanjeev Bhaskar': 0, 'Stephen Lang': 0, 'Drew Barrymore': 0, 'Ellar Coltrane': 0, 'Laurence Leboeuf': 0, 'Taika Waititi': 0, 'Malcolm McDowell': 0, 'Liev Schreiber': 0, 'Jamie Foxx': 0, 'Larenz Tate': 0, 'Forest Whitaker': 0, 'Boyd Holbrook': 0, 'Joshua McIvor': 0, 'Henry Thomas': 0, 'Alfre Woodard': 0, 'Yoo Gong': 0, 'Pierre Richard': 0, 'Susan Loughnane': 0, 'Stephen Moyer': 0, 'Rachel Bilson': 0, 'Kevin Dillon': 0, 'Derek Jacobi': 0, 'Corbin Reid': 0, 'Dan Stevens': 0, 'Aaron Yoo': 0, 'Vincent Kartheiser': 0, 'Kathryn Hahn': 0, 'Marley Shelton': 0, 'Maya Rudolph': 0, 'Ken Stott': 0, 'Ben Stiller': 0, 'Kofi Siriboe': 0, 'Charlie Heaton': 0, 'Sarita Choudhury': 0, 'Lucy Boynton': 0, 'Cary Elwes': 0, 'Matthew McConaughey': 0, 'Martin Stringer': 0, 'Vincent Cassel': 0, 'Rabah Nait Oufella': 0, 'Austin Abrams': 0, 'Sigourney Weaver': 0, 'Rachel Quinn': 0, 'David Oyelowo': 0, 'Kieran Culkin': 0, 'Alison Brie': 0, 'Stuart Graham': 0, 'Kit Harington': 0, 'Diego Boneta': 0, 'Ben Burtt': 0, 'Sally Hawkins': 0, 'Julia Stiles': 0, 'Selma Blair': 0, 'Jeffrey Vincent Parise': 0, 'Toby Jones': 0, 'Hunter McCracken': 0, 'Jennifer Lopez': 0, 'McCaul Lombardi': 0, 'Darío Grandinetti': 0, 'Tony Revolori': 0, 'Garret Dillahunt': 0, 'Alicia Vikander': 0, 'Saori Hayami': 0, 'Charlie Cox': 0, 'Richard Dreyfuss': 0, 'Ewen Leslie': 0, 'Joseph Julian Soria': 0, 'Daniel Franzese': 0, 'Rick Gonzalez': 0, 'Brooke Shields': 0, 'Oona Laurence': 0, 'Elena Anaya': 0, 'María Marull': 0, 'Michael Constantine': 0, 'Kate Hudson': 0, 'Riz Ahmed': 0, 'Zachery Ty Bryan': 0, 'Jenny Slate': 0, 'Logan Lerman': 0, 'Andy Powers': 0, 'Lynsey Taylor Mackay': 0, 'Joely Richardson': 0, 'Mireille Enos': 0, 'Dave Johns': 0, 'Anil Kapoor': 0, 'Salma Hayek': 0, 'Dong-seok Ma': 0, 'Bella Heathcote': 0, 'Niko Nicotera': 0, 'Anton Adasinsky': 0, 'Ashley C. Williams': 0, 'T.J. Miller': 0, 'Regina Hall': 0, 'Laurence Fishburne': 0, 'Alec Baldwin': 0, 'Jim Parsons': 0, 'Russell Crowe': 0, 'Aoi Yuki': 0, 'Cori Gonzalez-Macuer': 0, 'Josh Hartnett': 0, 'Taraneh Alidoosti': 0, 'Paul Sidhu': 0, 'Sebastian Koch': 0, 'Don Cheadle': 0, 'Brian Cox': 0, 'Bella Thorne': 0, 'Lucas Black': 0, 'Michal Vondel': 0, 'Gary Oldman': 0, 'Bijou Phillips': 0, 'Linda Gegusch': 0, 'Kim Coates': 0, 'Nicholas Galitzine': 0, 'James Marsden': 0, 'Jovan Adepo': 0, 'Marilyn Manson': 0, 'Corey Hawkins': 0, 'Dominique Abel': 0, 'Robert Sheehan': 0, "Zac Mattoon O'Brien": 0, 'Sunny Pawar': 0, 'Andrew Simpson': 0, 'Kai Ryssdal': 0, 'Jordan Nagai': 0, 'Giancarlo Esposito': 0, 'Fiona Gordon': 0, 'Dwayne Johnson': 0, 'Kim Cattrall': 0, 'Kate Upton': 0, 'Michael Stuhlbarg': 0, 'Brenda Blethyn': 0, 'Jessica Barth': 0, 'Gwyneth Paltrow': 0, 'Ashton Kutcher': 0, 'Michael Caine': 0, 'Arnaud Viard': 0, 'Jessica Barden': 0, 'Rachel Dratch': 0, 'Ferdia Walsh-Peelo': 0, 'John Alexander': 0, 'Daniella Kertesz': 0, 'Aurélien Recoing': 0, 'T.R. Knight': 0, 'Terence Stamp': 0, 'Callum Keith Rennie': 0, 'Crispin Glover': 0, 'Alan Alda': 0, 'Jason Bateman': 0, 'Michael Kenneth Williams': 0, 'Jeff Daniel Phillips': 0, 'Rose Leslie': 0, 'Blanche Baker': 0, 'Luke Treadaway': 0, 'Derek Mears': 0, 'Kurt Fuller': 0, 'Essie Davis': 0, 'Amy Schumer': 0, 'Joel McHale': 0, 'Caitlyn Rund': 0, 'Taraji P. Henson': 0, 'Joel Edgerton': 0, 'Kang-ho Song': 0, 'Sanya Malhotra': 0, 'Tim Allen': 0, 'Theo James': 0, 'Derek Jeter': 0, 'Craig Van Hook': 0, 'Kathleen Munroe': 0, 'Robert Downey Jr.': 0, 'Jared Leto': 0, 'Adam Pally': 0, 'Sebastian Stan': 0, 'Emily Browning': 0, 'Jack Reynor': 0, 'Michael Nyqvist': 0, 'Alison Pill': 0, 'Zoë Kravitz': 0, 'Kerry Washington': 0, "Dylan O'Brien": 0, 'Jason Momoa': 0, 'Kelcey Watson': 0, 'Joel David Moore': 0, 'Ayse Howard': 0, 'Catinca Untaru': 0, 'Teyonah Parris': 0, 'Lucy Hale': 0, 'Fran Kranz': 0, 'Rooney Mara': 0, 'Jane Lynch': 0, 'Oliver Platt': 0, 'Robert Toupin': 0, 'Katherine Reis': 0, 'Matthew Fox': 0, 'Alexander Black': 0, 'Barry Ward': 0, 'Danny Glover': 0, 'Cassie Ventura': 0, 'Charlie Tahan': 0, 'Dean Mumford': 0, 'Elizabeth Mitchell': 0, 'Ashley Walters': 0, 'Riley Thomas Stewart': 0, "O'Shea Jackson Jr.": 0, 'Tobey Maguire': 0, 'Karolina Gruszka': 0, 'Asa Butterfield': 0, 'Christian Bale': 0, 'Kodi Smit-McPhee': 0, 'Barry Pepper': 0, 'Jael Elizabeth Steinmeyer': 0, 'Sean Bridgers': 0, 'Josh Hutcherson': 0, 'Luke Bracey': 0, 'Joey Lauren Adams': 0, 'So-ri Moon': 0, 'Morjana Alaoui': 0, 'Emma Fitzpatrick': 0, 'Jessica Lucas': 0, 'Ben Barnes': 0, 'Evangeline Lilly': 0, 'Kyle Gallner': 0, 'Lulu Wilson': 0, 'Dominic West': 0, 'Lars Eidinger': 0, 'Kyra Sedgwick': 0, 'Isabelle Huppert': 0, 'Kenneth Branagh': 0, 'Hans Matheson': 0, 'Mark Wahlberg': 0, 'Anthony Mackie': 0, 'Pablo Rago': 0, 'Penn Badgley': 0, 'Gabriel Byrne': 0, 'Joseph Fiennes': 0, 'Lena Endre': 0, 'Tom Wilkinson': 0, 'Audrey Tautou': 0, 'Loïs van Wijk': 0, 'Olivia Colman': 0, 'Lucy Fry': 0, 'Ryan Gosling': 0, 'Christopher Plummer': 0, 'Sasha Lane': 0, 'Charlie Hunnam': 0, 'Leehom Wang': 0, 'Roger Bart': 0, "Ed O'Neill": 0, 'Omar Sy': 0, 'Tom Prior': 0, 'Radha Mitchell': 0, 'Lisa Kudrow': 0, 'Karl Markovics': 0, 'Ben Winchell': 0, 'Alice Englert': 0, 'Jeremy Irvine': 0, 'Alex Karpovsky': 0, 'Genesis Rodriguez': 0, 'Dieter Laser': 0, 'Amanda Seyfried': 0, 'Jim Caviezel': 0, 'Jason Statham': 0, 'Lili Sepe': 0, 'Ernst Stötzner': 0, 'Moe Dunford': 0, 'John Hawkes': 0, 'Jena Malone': 0, 'Olivia Cooke': 0, 'Gugu Mbatha-Raw': 0, 'Milo Ventimiglia': 0, 'Scorcher': 0, 'David Arquette': 0, 'Rachael Harris': 0, 'Val Kilmer': 0, 'Ricardo Darín': 0, 'Stephen Rea': 0, 'Jerry Ferrara': 0, "Da'Vone McDonald": 0, 'Annabelle Attanasio': 0, 'Rolf Lassgård': 0, 'Anne Consigny': 0, 'Nathalie Boltt': 0, 'Alyson Hannigan': 0, 'Maggie Q': 0, 'Barkhad Abdirahman': 0, 'Pierce Brosnan': 0, 'Bryan Cranston': 0, 'Alexis Clagett': 0, 'Cosmo Jarvis': 0, 'Sue Dahlman': 0, 'John Hodgman': 0, 'Ang Phula Sherpa': 0, 'Colin Quinn': 0, 'Olivia Williams': 0, 'Devon Bostick': 0, 'Emayatzy Corinealdi': 0, 'Laura Linney': 0, 'Nikolaj Coster-Waldau': 0, 'Pablo Schreiber': 0, "Frances O'Connor": 0, 'Angela Bassett': 0, 'Naomi Battrick': 0, 'Lambert Wilson': 0, 'Rufus Sewell': 0, 'Moises Arias': 0, 'Rosie Shaw': 0, 'Gabriel Bateman': 0, 'Diego Luna': 0, 'Peter Facinelli': 0, 'Olivia Moyles': 0, 'Topher Grace': 0, 'Jennifer Garner': 0, 'Brie Larson': 0, 'Vince Vaughn': 0, 'Dane DeHaan': 0, 'Sam Quartin': 0, 'Chris Cooper': 0, 'Annika Wedderkopp': 0, 'Brendan Fraser': 0, 'Damaine Radcliff': 0, 'Sarah Dumont': 0, 'Gerard Butler': 0, 'Paul Birchard': 0, 'Carmen Ejogo': 0, 'Emily Meade': 0, 'Nick Krause': 0, 'Óscar Jaenada': 0, 'Linh Dan Pham': 0, 'Michael Wittenborn': 0, 'Doona Bae': 0, 'Lauren Graham': 0, 'Kirby Bliss Blanton': 0, 'Rob Corddry': 0, 'Joseph Gordon-Levitt': 0, 'Cara Buono': 0, 'Christina Hendricks': 0, 'Jim Norton': 0, 'Wes Bentley': 0, 'Geoffrey Arend': 0, 'Francesc Albiol': 0, 'Greta Gerwig': 0, 'Leslie Jones': 0, 'Til Schweiger': 0, 'Sophie Perry': 0, 'Shailene Woodley': 0, 'Guy Pearce': 0, 'Laine Megaw': 0, 'Zach Grenier': 0, 'Briana Shann': 0, 'Keith David': 0, 'Max Irons': 0, 'Tom Holland': 0, 'Billy Connolly': 0, 'Kristin Scott Thomas': 0, 'Diego Klattenhoff': 0, 'Matthew Zuk': 0, 'Paula Patton': 0, 'Brenton Thwaites': 0, 'Pierre Niney': 0, 'Richard Kind': 0, 'Deanna Dunagan': 0, 'Michael Peña': 0, 'Angelo Josue Lozano Corzo': 0, 'Steve Wiebe': 0, 'Viola Davis': 0, 'Kimberly Elise': 0, 'J.K. Simmons': 0, 'Stanley Tucci': 0, 'Joe Alwyn': 0, 'Christina Applegate': 0, 'Ron Perlman': 0, 'Deborah Kara Unger': 0, 'Nicole Kidman': 0, 'Joan Allen': 0, 'Mia Stallard': 0, 'Allison Tolman': 0, 'Amy Ryan': 0, 'Ryan Lee': 0, 'Émilie Leclerc': 0, 'James Frecheville': 0, 'Lily James': 0, 'Dulé Hill': 0, 'Justice Smith': 0, 'Jason Schwartzman': 0, 'Jamie Dornan': 0, 'Satomi Ishihara': 0, 'Megan Fox': 0, 'Christopher Jordan Wallace': 0, 'Elizabeth Banks': 0, 'Su Elliot': 0, 'Jon Voight': 0, 'Martina Gedeck': 0, 'Sharlto Copley': 0, 'David Morse': 0, 'Jeff Goldblum': 0, 'Courteney Cox': 0, 'Jeffrey Dean Morgan': 0, 'Jane Fonda': 0, 'Alex R. Hibbert': 0, 'Isaiah Stone': 0, 'Jake Johnson': 0, 'Zachary Levi': 0, 'Alison Sudol': 0, 'Katie Cassidy': 0, 'Karen Disher': 0, 'Ian McShane': 0, 'Eve Lindley': 0, 'Jane Levy': 0, 'Rob Riggle': 0, 'James Floyd': 0, 'Joe Cobden': 0, 'Katie Holmes': 0, 'James Cosmo': 0, 'Ewan McGregor': 0, 'Toni Collette': 0, 'Donald Sutherland': 0, 'Laurent Lafitte': 0, 'Emily Ratajkowski': 0, 'Will Dalton': 0, 'Heath Ledger': 0, 'Joe Blakemore': 0, 'Jim Sturgess': 0, 'Elle Fanning': 0, 'Taylor Swift': 0, 'Jean-Claude Van Damme': 0, 'Art Parkinson': 0, 'Michael Ironside': 0, 'Chris Rock': 0, 'Connor Paolo': 0, 'Joshua Leonard': 0, 'Nathan Phillips': 0, 'Thomas Lennon': 0, 'Adil Hussain': 0, 'John Doman': 0, 'David Troughton': 0, 'Ji-min Han': 0, 'Elijah Smith': 0, 'Lior Ashkenazi': 0, 'Justin Chon': 0, 'Ronnie Gene Blevins': 0, 'Elizabeth Berrington': 0, 'Matthew Perry': 0, 'Luke Kleintank': 0, 'John C. McGinley': 0, 'Renée Zellweger': 0, 'Michelle Yeoh': 0, 'Jaden Smith': 0, 'Jocelin Donahue': 0, 'Will Smith': 0, 'Terry Crews': 0, 'Edith Scob': 0, 'Gemma Jones': 0, 'Cole Konis': 0, 'Julian Barratt': 0, 'Alan Rickman': 0, 'Adrian Titieni': 0, 'Taylor Schilling': 0, 'Simona Stasová': 0, 'Jet Li': 0, 'Christopher Fitzgerald': 0, 'Mandy Moore': 0, 'Hae-il Park': 0, 'James Allen McCune': 0, 'Oona Chaplin': 0, 'Jon Hamm': 0, 'Halle Berry': 0, 'Simon Pegg': 0, 'Chris Pratt': 0, 'Jeff Bridges': 0, 'Storm Acheche Sahlstrøm': 0, 'Jamal Woolard': 0, 'Jemima West': 0, 'Daniel Zovatto': 0, 'Jack Huston': 0, 'Osric Chau': 0, 'Andrew Garfield': 0, 'Gregory Jones': 0, 'Maxim Gaudette': 0, 'Catherine Bégin': 0, 'Alexander Skarsgård': 0, 'Levi Miller': 0, 'Hiroki Hasegawa': 0, 'Leonardo DiCaprio': 0, 'Aidan Turner': 0, 'Brian Milligan': 0, 'Domhnall Gleeson': 0, 'Anna Faris': 0, 'Robin Wright': 0, 'David Denman': 0, 'Lizzy Caplan': 0, 'Kate Beckinsale': 0, 'Gabriella Wilde': 0, 'Vanessa Lachey': 0, 'Maribel Verdú': 0, 'Laura Abramsen': 0, 'Woody Allen': 0, 'Jesse Borrego': 0, 'Nick Offerman': 0, 'Kurt Russell': 0, 'Ving Rhames': 0, 'Austin Pendleton': 0, 'Tommy Dewey': 0, 'Charlie Day': 0, 'Darsheel Safary': 0, 'Ron Livingston': 0, 'Julie Benz': 0, 'Olan Rogers': 0, 'Dominique McElligott': 0, 'Nancy Kwan': 0, 'Giovanni Ribisi': 0, 'Benedict Cumberbatch': 0, 'Rotimi': 0, 'Thomas Haden Church': 0, 'Joe Manganiello': 0, 'Josh Duhamel': 0, 'Ewa Fröling': 0, 'Lily Cole': 0, 'Ellie Kemper': 0, 'RJ Cyler': 0, 'Sam Shepard': 0, 'Daniel Craig': 0, 'Keira Knightley': 0, 'Annette Bening': 0, 'Reiko Aylesworth': 0, 'Lin Shaye': 0, 'Will Ferrell': 0, 'Jahking Guillory': 0, 'Chatchawai Kamonsakpitak': 0, 'Peter McRobbie': 0, 'Lia Marie Johnson': 0, 'Justin Long': 0, 'Wei Tang': 0, 'Orlando Bloom': 0, 'Kate Dickie': 0, 'Catherine Walker': 0, 'Mae Whitman': 0, 'Jo Hartley': 0, 'Tom Cruise': 0, 'Morgan Lily': 0, 'Steve Lantz': 0, 'Riccardo Scamarcio': 0, 'Duan Sanderson': 0, 'Dominique Tipper': 0, 'Ólafur Darri Ólafsson': 0, 'Russell Brand': 0, 'Jamie Campbell Bower': 0, 'Charles Dance': 0, 'Jasmine Trinca': 0, 'Arnold Schwarzenegger': 0, 'Moisés Acevedo': 0, 'Neel Sethi': 0, 'Miles Fisher': 0, 'Rachel Blanchard': 0, 'Cate Blanchett': 0, 'Quinton Aaron': 0, 'Sam Claflin': 0, 'Edward Norton': 0, "Mo'Nique": 0, 'Winona Ryder': 0, 'Alexander Ludwig': 0, 'Robert Patrick': 0, 'Soo-an Kim': 0, "Srdjan 'Zika' Todorovic": 0, 'Nick Nolte': 0, 'Tom Hanks': 0, 'Charlotte Le Bon': 0, 'Will Poulter': 0, 'Michael Sheen': 0, 'Ed Skrein': 0, 'Mary Elizabeth Winstead': 0, 'Sarah Paulson': 0, 'Hilary Swank': 0, 'Hee-Bong Byun': 0, 'Lori Petty': 0, 'Chris Klein': 0, 'Shiloh Fernandez': 0, 'Selena Gomez': 0, 'Chris Gethard': 0, 'Lauren Holly': 0, 'Grace Van Patten': 0, 'Malcolm Sinclair': 0, 'Michele Valley': 0, 'Emmanuelle Riva': 0, 'Neil Patrick Harris': 0, 'Dustin Hoffman': 0, 'Gabriel Chavarria': 0, 'Logan Miller': 0, 'Lia Bugnar': 0, 'Jeff Daniels': 0, 'Lewis MacDougall': 0, 'Morgan Freeman': 0, 'Alexandra Daddario': 0, 'Ned Beatty': 0, 'Tom Hughes': 0, 'Shone Romulus': 0, 'Gedeon Burkhard': 0, 'Billy Burke': 0, 'Joanne Froggatt': 0, 'Helen Mirren': 0, 'Steve Tom': 0, 'Chris Pine': 0, 'Meryl Streep': 0, 'Andrea Riseborough': 0, 'Tyler James Williams': 0, 'Anton Yelchin': 0, 'Ray Stevenson': 0, 'Helena Bonham Carter': 0, 'Marcia Gay Harden': 0, 'Gil Birmingham': 0, 'Marlon Wayans': 0, 'Jackie Earle Haley': 0, 'Tatiana Pauhofová': 0, 'Adewale Akinnuoye-Agbaje': 0, 'Ray Winstone': 0, 'Kaya Scodelario': 0, 'Samantha Sloyan': 0, 'Abbie Cornish': 0, 'Rachel House': 0, 'Anna Camp': 0, 'Imelda Staunton': 0, 'Mary McCormack': 0, 'Chadwick Boseman': 0, 'Anika Noni Rose': 0, 'Tyler Perry': 0, 'Rachel McAdams': 0, 'Wyatt Russell': 0, 'Ulrich Tukur': 0, 'Byung-hun Lee': 0, 'Clifton Collins Jr.': 0, 'Charlize Theron': 0, 'Brit Marling': 0, 'Dylan Minnette': 0, 'Elisabeth Shue': 0, 'Justine Waddell': 0, 'Andy Serkis': 0, 'Andy Buckley': 0, 'Jan Cornet': 0, 'Malina Manovici': 0, 'Prabhas': 0, 'Sean Bott': 0, 'Toby Kebbell': 0, 'Scott Adsit': 0, 'F. Murray Abraham': 0, 'Florence Pugh': 0, 'Alice Braga': 0, 'Ryan Guzman': 0, 'Joel Courtney': 0, 'Ethan Hawke': 0, 'Rebel Wilson': 0, 'Rebecca Hall': 0, 'Jalil Lespert': 0, 'Melissa Benoist': 0, 'Mel Gibson': 0, 'Charles S. Dutton': 0, 'Bruce Campbell': 0, 'Anne Dorval': 0, 'Walton Goggins': 0, 'AJ Michalka': 0, 'John Francis Daley': 0, 'Joseph Mawle': 0, 'Garrett M. Brown': 0, 'Kristin Chenoweth': 0, 'Annalise Basso': 0, 'Christian Stolte': 0, 'Angelique Pereira': 0, 'Adrian Martinez': 0, 'Bee Vang': 0, "Nicholas D'Agosto": 0, 'Jeff Kahn': 0, 'Rana Daggubati': 0, 'Kristen Connolly': 0, 'Logan Marshall-Green': 0, 'Zoey Deutch': 0, 'Jason Barry': 0, 'Michael Pitt': 0, 'Liam McMahon': 0, 'William Atherton': 0, 'Michiel Huisman': 0, 'James Kelley': 0, 'Ross Kimball': 0, 'Kelly Adams': 0, 'Sharon Percy': 0, 'John Travolta': 0, 'Ben Affleck': 0, 'Clara Mamet': 0, 'Elissa Knight': 0, 'Matthew Macfadyen': 0, 'Jeremy Davies': 0, 'Brit Morgan': 0, 'Lorenza Izzo': 0, 'Kat Dennings': 0, 'Aomi Muyock': 0, 'Andie MacDowell': 0, 'Eric Bana': 0, 'Daniel Olbrychski': 0, 'Sheila Kelley': 0, 'Seann William Scott': 0, 'Madina Nalwanga': 0, 'AnnaSophia Robb': 0, 'Judy Greer': 0, 'Nick Swardson': 0, 'Sam Elliott': 0, 'Ana Wagener': 0, 'Callie Hernandez': 0, 'Sarah Butler': 0, 'Charles Berling': 0, 'Allen Leech': 0, 'Andrea Whitburn': 0, 'Rita Cortese': 0, 'Karen Moskow': 0, 'Idris Elba': 0, 'John Cusack': 0, 'Blythe Danner': 0, 'Alex Pettyfer': 0, 'Skyler Gisondo': 0, 'Kate Winslet': 0, 'Marion Cotillard': 0, 'Tom Hiddleston': 0, 'Shameik Moore': 0, 'Kara Hayward': 0, 'Matt Vael': 0, 'Ariadna Gil': 0, 'Donna Murphy': 0, 'Maude Apatow': 0, 'Tom Felton': 0, 'Chris Messina': 0, 'Tanay Chheda': 0, 'Salim Kechiouche': 0, 'Adam Driver': 0, 'Craig Robinson': 0, 'Janet McTeer': 0, 'Brian Howe': 0, 'Rila Fukushima': 0, 'Jacob Tremblay': 0, 'Thomas Bo Larsen': 0, 'Dakota Johnson': 0, 'Edgar Ramírez': 0, 'Kristen Bell': 0, 'Werner Herzog': 0, 'Alistair Abell': 0, 'Jessica Alba': 0, 'Xavier Samuel': 0, 'Jai Courtney': 0, 'Logan Paul': 0, 'Jessica Vanessa DeLeon': 0, 'John Hurt': 0, 'Robert Pattinson': 0, 'Kate Bosworth': 0, 'Rhys Ifans': 0, 'Emily Blunt': 0, 'Martin Kabanza': 0, 'Sean Faris': 0, 'Patton Oswalt': 0, 'Ed Helms': 0, 'Claire Danes': 0, 'Emmanuelle Chriqui': 0, 'Freddy Rodríguez': 0, 'Michelle Pfeiffer': 0, 'Gary Cole': 0, 'Will Arnett': 0, 'Taron Egerton': 0, 'Bruce Willis': 0, 'Joe Anderson': 0, 'Michael Cera': 0, 'Chris Evans': 0, 'Alan Arkin': 0, 'Lauren German': 0, 'Suraj Sharma': 0, 'Alon Aboutboul': 0, 'J. Todd Smith': 0, 'Wendi McLendon-Covey': 0, 'Steven Krueger': 0, 'Jessie Ok Gray': 0, 'Adria Arjona': 0, "Jason O'Mara": 0, 'Analeigh Tipton': 0, 'Isla Fisher': 0, 'Dale Dickey': 0, 'Wendy Crewson': 0, 'Jenna Dewan Tatum': 0, 'Valerie Mahaffey': 0, 'Tom Sizemore': 0, 'Rene Russo': 0, 'Aaron Burns': 0, 'Penelope Wilton': 0, 'David James': 0, 'Ryô Narita': 0, 'Guillaume Baillargeon': 0, 'Mark Rylance': 0, 'Katherine Waterston': 0, 'Christopher Carley': 0, 'Andrew Scott': 0, 'Neil Brown Jr.': 0, 'Robert Duvall': 0, 'Karin Konoval': 0, 'Amy Poehler': 0, 'Gabriela Lopez': 0, 'Peyton List': 0, 'Wesley Elder': 0, 'Dax Shepard': 0, 'Billy Magnussen': 0, 'Keir Gilchrist': 0, 'Kati Outinen': 0, 'Johnny Depp': 0, 'Heather Sossaman': 0, 'Shannon Woodward': 0, 'Paul Borghese': 0, 'Alfie Allen': 0, 'Riley Keough': 0, 'George MacKay': 0, 'Seychelle Gabriel': 0, 'Colin Firth': 0, 'Gretchen Mol': 0, 'Clint Dyer': 0, 'Taylor Kitsch': 0, 'Daniel Brühl': 0, 'Tye Sheridan': 0, 'Jesse Plemons': 0, 'Javier Bardem': 0, 'Derek Luke': 0, 'Do-won Kwak': 0, 'Dianna Agron': 0, 'Mateo Arias': 0, 'Marisa Paredes': 0, 'Nick Robinson': 0, 'Shareeka Epps': 0, 'Oscar Isaac': 0, 'Noah Wiseman': 0, 'Lorraine Toussaint': 0, 'Vin Diesel': 0, 'Nina Dobrev': 0, 'Anya Taylor-Joy': 0, 'Lesley Manville': 0, 'Shelley Hennig': 0, 'Bonnie Hunt': 0, 'Jacki Weaver': 0, 'Kay Whitney': 0, 'Anne Le Ny': 0, 'Anushka Sharma': 0, 'Kevin James': 0, 'Dax Flame': 0, 'Ryoko Seta': 0, 'Emmy Rossum': 0, 'Emma Stone': 0, 'Tian Jing': 0, 'Shea Adams': 0, 'Mark Chao': 0, 'Jared Gilman': 0, 'Paul Anderson': 0, 'Michael Dickson': 0, 'Quvenzhané Wallis': 0, 'Timothy Olyphant': 0, 'Jason Isaacs': 0, 'Rihanna': 0, 'Ike Barinholtz': 0, 'Ana de Armas': 0, 'Randy Couture': 0, 'Alexi Pappas': 0, 'Jennifer Saunders': 0, 'Jordana Brewster': 0, 'Scott Lawrence': 0, 'Lily Rabe': 0, 'Roman Kolinka': 0, 'Jemaine Clement': 0, 'Austin Stowell': 0, 'Steven Pasquale': 0, 'Eddie Marsan': 0, 'Matt Long': 0, 'Tony Shalhoub': 0, 'Rip Torn': 0, "Beverly D'Angelo": 0, 'Kelly Reilly': 0, 'Rachel Wood': 0, 'Jon Bernthal': 0, 'Clémence Poésy': 0, 'Daniel Giménez Cacho': 0, 'Richard Madden': 0, 'Karl Urban': 0, 'Eli Roth': 0, 'Josh Gad': 0, 'Juno Temple': 0, 'Hailee Steinfeld': 0, 'Antoine Bertrand': 0, 'Amanda Righetti': 0, 'Amber Perkins': 0, 'Sam Trammell': 0, 'Catalina Sandino Moreno': 0, 'Madhavan': 0, 'Karel Hermánek Jr.': 0, 'Sarah Snook': 0, 'Rhona Mitra': 0, 'Rosario Dawson': 0, 'Kevin Nealon': 0, 'Keith Carradine': 0, 'Raoul Max Trujillo': 0, 'Judi Dench': 0, 'Sarah Roemer': 0, 'Aidan Gillen': 0, 'Nathan Fillion': 0, 'Liv Tyler': 0, 'François Cluzet': 0, 'Tom Cullen': 0, 'Josh Peck': 0, 'Alessandro Nivola': 0, 'Dakota Blue Richards': 0, 'Eric Winter': 0, 'Billy Crudup': 0, 'Felicity Jones': 0, 'Bob Balaban': 0, 'Jesse Eisenberg': 0, 'Kirsten Dunst': 0, 'Jorma Taccone': 0, 'Marco Giallini': 0, 'Brad Garrett': 0, 'Brian Dennehy': 0, 'Jason Clarke': 0, 'Noel Fisher': 0, 'Stephen Curry': 0, 'Lee Pace': 0, 'Sarah Silverman': 0, 'Jonathan Groff': 0, 'Erin Moriarty': 0, 'Connie Nielsen': 0, 'Michael Vartan': 0, 'Boman Irani': 0, 'Bridgette Barrett': 0, 'Rory Cochrane': 0, 'Odeya Rush': 0, 'Faith Wladyka': 0, 'Gemma Ward': 0, 'Ksenia Solo': 0, 'Suzanne Clément': 0, 'Tom Costello': 0, 'Gaby Hoffmann': 0, 'Stephen Dorff': 0, 'Damien Marzette': 0, 'Iris Apatow': 0, 'Jim Broadbent': 0, 'Ashlyn Sanchez': 0, 'Sixtine Murat': 0, 'Hermione Corfield': 0, 'Larry the Cable Guy': 0, 'Jerry Stiller': 0, 'Sarah Polley': 0, 'Miles Teller': 0, 'Teresa Navarro': 0, 'Eva Mendes': 0, 'Miles Heizer': 0, 'Ruta Gedmintas': 0, 'Tangie Ambrose': 0, 'Steve Oram': 0, 'Famke Janssen': 0, 'Brandon Routh': 0, 'Benicio Del Toro': 0, 'Gemma Arterton': 0, 'Munro Chambers': 0, 'Penélope Cruz': 0, 'Ryan Reynolds': 0, 'Astrid Bergès-Frisbey': 0, 'Olivia Thirlby': 0, 'Min-sik Choi': 0, 'Michael Yare': 0, 'Joey Morgan': 0, 'Matthew Morrison': 0, 'Aaron Eckhart': 0, 'Kristen Wiig': 0, 'Emma Watson': 0, 'Megan Park': 0, 'Anthony Anderson': 0, 'Mike Birbiglia': 0, 'Marie Gruber': 0, 'Eric Godon': 0, 'Yun-Fat Chow': 0, 'Sarah Hyland': 0, 'Adrien Brody': 0, 'Camille Cottin': 0, 'Mandy Gonzalez': 0, 'Alia Bhatt': 0, 'Paul Giamatti': 0, 'Oaklee Pendergast': 0}
In [107]:
for g in glumac:
  for gl in g:
    gl=gl.strip()
    glumciBrojFilmova[gl]=glumciBrojFilmova[gl]+1
      
print(glumciBrojFilmova)    
{'Richenda Carey': 1, 'Eric Stonestreet': 2, 'Dave Franco': 2, 'Allison Janney': 1, 'Jean Reno': 1, 'Shad Moss': 1, 'Greg Kinnear': 1, 'Jake Abel': 1, 'William Hurt': 2, 'Jacob Latimore': 1, 'Tony Goldwyn': 1, 'Imogen Poots': 4, 'Romain Duris': 1, 'America Ferrera': 1, 'Tiffany Haddish': 1, 'Steven Yeun': 1, 'Patricia Arquette': 1, 'Stacy Martin': 1, 'Sheri Moon Zombie': 1, 'Daisy Ridley': 1, 'Richard Jenkins': 5, 'Jason Cope': 1, 'Nicole Beharie': 1, 'Ciarán Hinds': 4, 'Nicolas Cage': 3, 'Martin Henderson': 2, 'Kagiso Kuypers': 1, 'Shah Rukh Khan': 1, 'Danny Sapani': 1, 'Mason Lee': 1, 'John Ratzenberger': 1, 'Sandra Hüller': 1, 'Olivia Munn': 2, 'Tilda Swinton': 4, 'Kenshô Ono': 1, 'Kathleen Quinlan': 1, 'Harley Quinn Smith': 1, 'Lily-Rose Depp': 1, 'Samuel L. Jackson': 9, 'Sergi López': 1, "Vincent D'Onofrio": 3, 'Kiersey Clemons': 1, 'Eloise Mumford': 1, 'Michael Fassbender': 12, 'Giuseppe Battiston': 1, 'Susie Porter': 1, 'Denzel Washington': 9, 'Saurabh Shukla': 1, 'Morgan Saylor': 1, 'Vinnie Jones': 2, 'Kevin Spacey': 4, "Lupita Nyong'o": 1, 'Alexandra Maria Lara': 1, 'Mahershala Ali': 2, 'Bradley Cooper': 11, 'Lena Headey': 5, 'Julia Roberts': 3, 'Nat Wolff': 3, 'Emile Hirsch': 4, 'Danny DeVito': 1, 'Anne Hathaway': 12, 'Emily Mortimer': 3, 'Eddie Redmayne': 4, 'Aasif Mandvi': 1, 'Kylie Rogers': 1, 'Noomi Rapace': 5, 'Michelle Rodriguez': 5, 'Luing Andrews': 1, 'Jessica Lange': 1, 'Lili Taylor': 1, 'David Acord': 1, 'José Coronado': 1, 'Kerry Bishé': 2, 'Min-hee Kim': 1, 'Tony Amendola': 1, 'Scott Adkins': 1, 'Damon Wayans Jr.': 1, 'Corey Stoll': 2, 'Stephen Merchant': 1, 'Drew Seeley': 1, 'Rostislav Bershauer': 1, 'Zachary Bennett': 1, 'India Eisley': 1, 'Frank Grillo': 1, 'Jonah Hill': 9, 'Gabriel Luna': 1, 'Elizabeth Gracen': 1, 'Gattlin Griffith': 1, 'Kenneth Welsh': 1, 'Dean Waite': 1, 'Nellie': 1, 'Matthew Goode': 2, 'Hugh Jackman': 14, 'Tessa Thompson': 3, 'Amanda Bynes': 2, 'Bill Nighy': 5, 'Laura Allen': 1, 'Megan Charpentier': 1, 'Michael C. Hall': 1, 'Sakshi Tanwar': 1, 'Ashlynn Yennie': 1, 'Brian Caspe': 1, 'Jonny Brugh': 1, 'Edwin Wright': 1, 'Carice van Houten': 1, 'Chris Isaak': 1, 'Sam Neill': 2, 'Lewis Black': 2, 'Woo-hee Chun': 1, 'Will Yun Lee': 1, 'Zachary Gordon': 3, 'Christian Cooke': 1, 'Hugh Grant': 2, 'Bryan Greenberg': 1, 'Julian Richings': 1, 'Albert Brooks': 3, 'Edoardo Leo': 1, 'Jung-min Hwang': 1, 'Oliver Cooper': 1, 'Adrian Grenier': 2, 'Dakota Goyo': 1, 'Patrick Stewart': 3, 'Jessica Biel': 3, 'Farid Sajjadi Hosseini': 1, 'Thomas Brodie-Sangster': 2, 'John Krasinski': 1, 'Kate Siegel': 1, 'Tim Pigott-Smith': 1, 'Dan Fogler': 2, 'Branden Coles': 1, 'Zoë Bell': 2, 'Taylor Lautner': 4, 'Elizabeth Henstridge': 1, 'Temuera Morrison': 1, 'Sienna Miller': 5, 'Rosie Huntington-Whiteley': 1, 'Cobie Smulders': 2, 'Andrew Howard': 1, 'A.C. Peterson': 1, 'Tyrese Gibson': 4, 'Michael Chiklis': 2, 'Mia Goth': 2, 'Evan Rachel Wood': 2, 'Samantha Robinson': 1, 'John Boyega': 1, 'Eva Green': 4, 'Oakes Fegley': 1, 'Patrick Dempsey': 2, 'Rodrigo Santoro': 2, 'Lukas Hassel': 1, 'Annie Rose Buckley': 1, 'Maury Sterling': 1, 'Mona Singh': 1, 'Kristin Davis': 2, 'Ari Graynor': 1, 'Ellie Kendrick': 2, 'Oprah Winfrey': 2, 'Addison Timlin': 1, 'Portia Doubleday': 1, 'Sam Rockwell': 3, 'Peter Riegert': 1, 'Jessica Brown Findlay': 2, 'Karen Gillan': 1, 'Lisa Thoreson': 1, 'Ruby Barnhill': 1, 'Anna Hutchison': 2, 'Martin McCann': 1, 'Alia Shawkat': 2, 'Jackson Rathbone': 1, 'Mathieu Amalric': 2, 'Tracy Letts': 2, 'Jordi Mollà': 1, 'Melissa McCarthy': 4, 'Maggie Grace': 4, 'Chloë Sevigny': 1, 'Tammy Blanchard': 1, 'Justin Chatwin': 1, 'Ni Ni': 1, 'Jason Sudeikis': 7, 'Adam Brody': 2, 'Paul Newman': 1, 'Jeff Branson': 1, 'Antoine-Olivier Pilon': 1, 'Tania Raymonde': 1, 'Fatima Sana Shaikh': 1, 'Jude Law': 6, 'Scott Glenn': 2, 'Jason Biggs': 2, 'Simon Cotton': 1, 'Kyle Chandler': 4, 'Trenton Rogers': 1, 'Shariff Earp': 1, 'Karl Glusman': 2, 'Bahar Pars': 1, 'Brady Corbet': 1, "John D'Leo": 1, 'John Goodman': 6, 'Dick Van Dyke': 1, 'Luke Wilson': 2, 'Leslie Bibb': 2, 'Rudy Youngblood': 1, 'Ben Whishaw': 4, 'Sylvia Hoeks': 1, 'Trey Songz': 1, 'Ed Oxenbould': 2, 'Carmen Electra': 1, 'T.I.': 1, 'Meagan Good': 1, 'Samantha Morton': 1, 'Hayden Christensen': 1, 'Jeffrey Wright': 3, 'Chris Hemsworth': 10, 'Mariah Carey': 1, 'Michael Douglas': 1, 'Erika Linder': 1, 'Michael Trucco': 1, 'Ward Horton': 1, 'Cillian Murphy': 6, 'Mila Kunis': 8, 'Kathy Baker': 1, 'Octavia Spencer': 2, 'Milla Jovovich': 4, 'Aamir Khan': 4, 'Wentworth Miller': 2, 'Adam G. Sevani': 1, 'Ella Rumpf': 1, 'Alice Eve': 2, 'Ida Engvoll': 1, 'Soledad Villamil': 1, 'Armie Hammer': 4, 'Neil Flynn': 1, 'Arielle Holmes': 1, 'Rose McGowan': 3, 'Jasper Newell': 1, 'Nikki SooHoo': 1, 'Julie Andrews': 1, 'Nicholas Braun': 1, 'Douglas M. Griffin': 2, 'Laurent Lucas': 2, 'Ivana Baquero': 1, 'Terrence Howard': 2, 'Jason Segel': 3, 'Cam Gigandet': 2, 'Jennifer Lawrence': 11, 'Maria Bello': 3, 'Elizabeth Olsen': 2, 'Ulrich Mühe': 1, 'Julianna Margulies': 1, 'Tao Okamoto': 1, 'Graham McTavish': 1, 'Elisabeth Moss': 1, 'Judah Lewis': 1, 'Jun Kunimura': 1, 'Linda Cardellini': 2, 'Bruce Boxleitner': 1, 'Daniel Radcliffe': 9, 'Emily Baldoni': 1, 'Ice Cube': 3, 'Clive Owen': 3, 'Sacha Baron Cohen': 3, 'Mads Mikkelsen': 1, 'Terry Chen': 1, 'Kim Uylenbroek': 1, 'Adam Levine': 1, 'Gillian Jacobs': 1, 'Kristen Stewart': 8, 'Stellan Skarsgård': 5, 'Danielle Nicolet': 1, 'George Lopez': 1, 'Naomi Watts': 9, 'Antonio Tarver': 1, 'Anna Friel': 1, 'Carla Quevedo': 1, 'Gaspard Schlatter': 1, 'Golshifteh Farahani': 2, 'Salli Richardson-Whitfield': 1, 'Nicholas Hoult': 6, 'Meredith Hagner': 1, 'Adelaide Kane': 1, 'Bree Turner': 1, 'Garance Marillier': 1, 'Ariel Levy': 1, 'Anthony LaPaglia': 1, 'Tom Hudson': 1, 'Ophelia Lovibond': 1, 'Thomas Loibl': 1, 'Jeremy Renner': 8, 'Harvey Keitel': 1, 'Melissa George': 1, 'Brett Cullen': 1, 'Lauren Birkell': 1, 'Anthony Edwards': 1, 'Matt Damon': 10, 'Henry Cavill': 4, 'Anders Holm': 1, 'Axel Devillers': 1, 'Scott Mescudi': 1, 'Adam Campbell': 1, 'Raffey Cassidy': 1, 'Kevin Hart': 3, 'Keri Russell': 3, 'Kevin Leslie': 1, 'Nicole Parker': 1, 'Matthew Bohrer': 1, 'Malin Akerman': 4, 'Amr Waked': 1, 'Maggie Gyllenhaal': 1, 'Lydia Wilson': 1, 'James Russell': 1, 'Jeff Garlin': 1, 'Luke Evans': 2, 'Christopher McDonald': 1, 'Rebecca Ferguson': 3, 'Max Minghella': 2, 'Mylène Jampanoï': 1, 'Justin Timberlake': 4, 'Elizabeth Reaser': 1, 'Aleksandr Armer': 1, 'Gerry Bednob': 1, 'Stephen Henderson': 1, 'Zoe Kazan': 1, 'Julian Dennison': 1, 'Mindy Kaling': 1, 'Harry Connick Jr.': 1, 'Richard Brake': 1, 'Jamie Blackley': 1, 'Chira Cassel': 1, 'Rachel Weisz': 8, 'Paddy Considine': 1, 'Sean Patrick Thomas': 1, 'Mark Huberman': 1, 'Paula Beer': 1, 'Scarlett Johansson': 12, 'Isabella Rossellini': 1, 'Travis Tope': 1, 'George Clooney': 8, 'Josh Lucas': 1, 'Jack Nicholson': 1, 'Adèle Exarchopoulos': 2, 'Barbara Crampton': 1, 'Benjamin Walker': 1, 'Ali Larter': 2, 'Ashley Benson': 1, 'Jenna Elfman': 1, 'Natalie Krill': 1, 'Bria L. Murphy': 1, 'Jamie Chung': 1, 'Neve Campbell': 1, 'Ren Ôsugi': 1, 'Freida Pinto': 2, 'Nia Vardalos': 1, 'Robbie Amell': 2, 'Antje Traue': 1, 'Scott Eastwood': 2, 'Pierre Coffin': 1, 'John Malkovich': 1, 'Emilia Clarke': 2, 'Heather Matarazzo': 1, 'Steve Coogan': 1, 'Dan Byrd': 2, 'Diane Kruger': 5, 'Adam Sandler': 9, 'Emma Roberts': 3, 'Denis Leary': 1, 'Jim Carrey': 3, 'Katey Sagal': 1, 'Morena Baccarin': 1, 'Lake Bell': 2, 'Colleen Camp': 1, 'Kate McKinnon': 1, 'Nick Damici': 2, 'Barkhad Abdi': 2, 'Aidan Quinn': 1, 'Dylan Duffus': 1, 'John Gallagher Jr.': 3, 'Carey Mulligan': 3, 'Antonio Banderas': 2, 'Angelina Jolie': 7, 'Jack Davenport': 2, 'Jay Baruchel': 4, 'Brittany Blanton': 1, 'Lucy Walters': 1, 'Julianne Hough': 3, 'Mauricio Lopez': 1, 'Raghuvir Joshi': 1, 'Naomie Harris': 1, 'Ezra Miller': 3, 'Laurie Holden': 2, 'Dominic Monaghan': 1, 'Mónica Villa': 1, 'Max Burkholder': 1, 'Lou Taylor Pucci': 1, 'Julianne Moore': 5, 'James Hamrick': 1, 'Ashley Tisdale': 1, 'Ian McKellen': 6, 'Sally Field': 2, 'Gal Gadot': 2, 'Sergej Trifunovic': 1, 'Orto Ignatiussen': 1, 'Lucy Liu': 1, 'Amanda Peet': 1, 'Emma Thompson': 3, 'Billy Crystal': 1, 'Brooklyn Decker': 2, 'Antonia Ribero': 1, 'Eddie Izzard': 1, 'Jeremy Irons': 4, 'Ed Harris': 3, 'Tyne Daly': 1, 'Keegan-Michael Key': 2, 'Ryan Potter': 1, 'Mel Raido': 1, 'Christopher Fairbank': 1, 'Vera Farmiga': 6, 'Common': 1, 'Naomi Ackie': 1, 'Tadanobu Asano': 1, 'Teresa Palmer': 7, 'Anna Kendrick': 11, 'Demi Moore': 1, 'Michael Ealy': 2, 'Dennis Quaid': 5, 'Briana Evigan': 1, 'Richard Gere': 3, 'Jennette McCurdy': 1, 'Nicholas Brendon': 1, 'Mayko Nguyen': 1, 'Craig T. Nelson': 1, 'Steven Mackintosh': 1, 'Richard Garcia': 1, 'Moon Bloodgood': 1, 'Clint Eastwood': 1, 'Bruno Campos': 1, 'Miranda Cosgrove': 1, 'Brittany Murphy': 1, 'Alycia Debnam-Carey': 1, 'Alexis Dziena': 1, 'Dermot Mulroney': 1, 'Kaitlin Olson': 1, 'Iain Glen': 1, "Sofia Black-D'Elia": 1, 'Michael Gambon': 2, 'Steve Zahn': 4, 'Sam Riley': 1, 'Carly Rae Jepsen': 1, 'Ralph Fiennes': 7, 'Daniel Day-Lewis': 2, 'Noah Ringer': 1, 'Aaron Paul': 4, 'Gabriel Basso': 3, 'Baptiste Goy': 1, 'Geoffrey Rush': 5, 'Mia Wasikowska': 4, 'Chloë Grace Moretz': 11, 'Emma Bell': 1, 'Reese Witherspoon': 4, 'Kiernan Shipka': 1, 'Zach Galifianakis': 4, 'Viggo Mortensen': 3, 'Robin Williams': 2, 'Ashleigh Cummings': 1, 'Joan Cusack': 1, 'Vanessa Hudgens': 2, 'Carrie-Anne Moss': 1, 'Cedric the Entertainer': 1, 'Jessica Chastain': 8, 'Mone Kamishiraishi': 1, 'Jennifer Ehle': 2, 'Wenwen Han': 1, 'Queen Latifah': 1, 'Sandra Bullock': 5, 'Blake Jenner': 2, 'Kunal Kapoor': 1, 'Duncan Duff': 1, 'Samantha Isler': 1, 'Aubrey Plaza': 2, 'Peter Dinklage': 2, 'Graham Skipper': 1, 'Callum Turner': 1, 'Harrison Ford': 4, 'Scott Speedman': 1, 'Kiefer Sutherland': 3, 'Olivia Wilde': 3, 'John C. Reilly': 6, 'Tim Roth': 5, 'Sean Penn': 3, 'Michael Shannon': 3, 'Dominic Cooper': 3, 'Amber Tamblyn': 1, 'Storm Reid': 1, 'Lasse Fogelstrøm': 1, 'Tabu': 1, 'Joel Kinnaman': 2, 'Sienna Guillory': 2, 'Chase Offerle': 1, 'Tamannaah Bhatia': 1, 'David Lyons': 1, 'James Marsters': 1, 'Shia LaBeouf': 11, 'Arlen Escarpeta': 1, 'Olivia DeJonge': 1, 'Keanu Reeves': 6, 'Jennifer Jason Leigh': 2, 'Patrick Huard': 1, 'Edie Falco': 1, 'Cameron Diaz': 5, 'Albert Finney': 1, 'Richard Armitage': 3, 'Rupert Evans': 1, 'Alan Tudyk': 1, 'Isabelle Nélisse': 1, 'Kevin Connolly': 1, 'Mary-Louise Parker': 2, 'James Gandolfini': 1, 'Josh Wiggins': 2, 'Patricia Clarkson': 2, 'Olivia Luccardi': 1, 'Saoirse Ronan': 5, 'Kelsey Grammer': 1, 'Marton Csokas': 2, 'Paul Dano': 3, 'Yu-mi Jung': 1, 'Kelly Macdonald': 1, 'William Fichtner': 3, 'Josef Altin': 1, '50 Cent': 1, 'Rory J. Saper': 1, 'Arturo Castro': 1, 'Nicholas Hope': 1, 'Sarah Clarke': 1, 'Andy Lau': 1, 'Don Thompson': 1, 'Angeliki Papoulia': 1, 'Ginnifer Goodwin': 1, 'Woody Harrelson': 9, 'John DeLuca': 1, 'John Turturro': 1, 'Natalie Portman': 8, 'Gregg Weiner': 1, 'Emma Greenwell': 1, 'Brian White': 1, 'Sophie Nélisse': 1, 'Max Greenfield': 1, 'Kelly McGillis': 1, 'Cush Jumbo': 1, 'Matt Bomer': 2, 'David Wenham': 1, 'Vanessa Ferlito': 1, 'Daniel Henshall': 1, "De'Shawn Washington": 1, 'Brian Geraghty': 1, 'Daniel Fathers': 1, 'Natasha Henstridge': 1, 'Dalia Hernández': 1, 'Chase Williamson': 1, 'Sarah Gadon': 4, 'Frank Madigan': 1, 'Andy Garcia': 1, 'Miyavi': 1, 'Thandie Newton': 4, 'Jonathan Daniel Brown': 1, 'Rizwan Manji': 1, 'Matthew Marsden': 1, 'Juan Saavedra': 1, 'Ted Levine': 1, 'Sigrid Bouaziz': 1, 'Bokeem Woodbine': 1, 'Ivo Nandi': 1, 'Amy Adams': 9, 'Florence Clery': 1, 'Duncan Joiner': 1, 'Kevin Costner': 5, 'Theo Rossi': 1, 'Channing Tatum': 12, 'Emory Cohen': 3, 'Karen Allen': 1, 'Lucas Till': 2, 'Hayley Squires': 1, 'David Strathairn': 2, 'Jesse Bradford': 1, 'Brad Pitt': 13, 'David Thewlis': 2, 'James Franco': 9, 'Phylicia Rashad': 1, 'Janet Montgomery': 1, 'Adrianne Palicki': 1, 'Vincent Ebrahim': 1, 'Natalie Martinez': 1, 'Brandon T. Jackson': 2, 'Ellen Burstyn': 2, 'Dave Bautista': 2, 'Shahab Hosseini': 1, 'Ellen Page': 5, 'Thomas Jane': 3, "Auli'i Cravalho": 1, 'Cara Delevingne': 1, 'Justin Theroux': 2, 'Justin Bartha': 2, 'Mohamed Akhzam': 1, 'Bill Murray': 3, 'Jennifer Morrison': 1, 'Billy Bob Thornton': 2, 'Jessica Sula': 1, 'Craig Ferguson': 2, 'Maddie Ziegler': 1, 'Eve': 1, 'John Cullum': 1, 'David Harbour': 2, 'Calum Worthy': 1, 'Elijah Wood': 2, 'C.H. Evans': 1, 'Brittany Snow': 2, 'Vicky Krieps': 1, 'Ben Walker': 1, 'Klara Kristin': 1, 'Audrey Fleurot': 1, 'Michelle Monaghan': 8, 'Hristos Passalis': 1, 'Michael Keaton': 5, 'Doug Jones': 1, 'Israel Broussard': 1, 'Aiden Longworth': 1, 'Shawn Roberts': 1, 'Leslie Mann': 6, 'Jennifer Koenig': 1, 'Billie Piper': 1, 'Carla Gugino': 2, 'Jade Asha': 1, 'Dana Fuchs': 1, 'Ruth Negga': 1, 'Jackie Chan': 1, 'Zac Efron': 8, 'Teri Hatcher': 1, 'Philip Seymour Hoffman': 4, 'Michelle Williams': 4, 'Abigail Breslin': 4, 'Jack Madigan': 1, 'Ian Holm': 1, 'Edward Asner': 1, 'Cary Joji Fukunaga': 1, 'William Moseley': 1, 'Teodora Duhovnikova': 1, 'Gerardo Taracena': 1, 'Nathalie Baye': 1, 'Hayley McElhinney': 1, 'Gian Keys': 1, 'Jack Taylor': 1, 'Catherine Keener': 3, 'Josh Brener': 1, 'Jake Gyllenhaal': 11, 'Melanie Lynskey': 1, 'Robert Carlyle': 1, 'Zachary Quinto': 4, 'Yutaka Takenouchi': 1, 'Vilen Babichev': 1, 'Thomas Mann': 2, 'Hugo Weaving': 3, 'Robert Knepper': 1, 'Christopher Meyer': 1, 'Sam Worthington': 6, 'Alex Fisher': 1, 'Haley Lu Richardson': 2, 'Lou Romano': 1, 'Zooey Deschanel': 4, 'Tim Blake Nelson': 1, 'Garrett Hedlund': 4, 'Danny McBride': 3, 'Anushka Shetty': 1, 'Alex Essoe': 1, 'Louis C.K.': 1, 'Rima Te Wiata': 1, 'Mark Consuelos': 1, 'Jared Padalecki': 1, 'Jorge Garcia': 1, 'Emilie de Ravin': 2, 'Timothy Spall': 2, 'Ben Kingsley': 9, 'Ella Anderson': 1, 'Bryce Dallas Howard': 6, 'Vanessa Ross': 1, 'Steve Martin': 1, 'Nadia White': 1, 'Danny Trejo': 1, 'Filip Berg': 1, "Jerry O'Connell": 1, 'Diane Lane': 2, 'Aldis Hodge': 1, 'Idina Menzel': 1, 'Lorraine Nicholson': 1, 'Katie Crown': 1, 'Michael B. Jordan': 3, 'Lucas Hedges': 1, 'Mickey Rourke': 3, 'Patrick Wilson': 7, 'Aaron Taylor-Johnson': 6, 'Jung-woo Ha': 1, 'David Spade': 2, 'Jack McBrayer': 1, 'Peter Sarsgaard': 4, 'Bill Engvall': 1, 'Mark Strong': 8, 'Rasmus Hardiker': 1, 'Maria Doyle Kennedy': 1, 'Liam Neeson': 10, 'Frank Langella': 1, 'Steve Buscemi': 1, 'Madeleine West': 1, "Fionn O'Shea": 1, 'Leonard Nimoy': 1, 'Djimon Hounsou': 2, 'Lyndsy Fonseca': 1, 'Rainn Wilson': 1, 'Sean Bean': 2, 'Burt Young': 1, 'Nick Frost': 3, 'Bruce Greenwood': 2, 'Anders Danielsen Lie': 1, 'Daniel Eric Gold': 1, 'Andre Braugher': 1, 'Brea Grant': 1, 'Anna Foglietta': 1, 'Max von Sydow': 1, 'Rachel Korine': 1, 'Alain Moussi': 1, 'Dean Norris': 1, 'John Carroll Lynch': 1, 'Cynthia Nixon': 3, 'Dev Patel': 5, 'Ethan Suplee': 1, 'Colm Feore': 1, 'Garrett Clayton': 1, 'James Badge Dale': 4, 'Jeremy McWilliams': 1, 'Florence Kastriner': 1, 'Margot Robbie': 5, 'Leland Orser': 1, 'Katherine Heigl': 3, 'Bel Powley': 1, 'Roman Jossart': 1, 'Michael McDonald': 1, 'Ken Watanabe': 3, 'Maria Dizzia': 1, 'Benjamin Bratt': 1, 'Andreas Wisniewski': 1, 'Annabeth Gish': 1, 'Jon Daly': 1, 'Jamie Bell': 7, 'Freddie Crowder': 1, 'Angourie Rice': 1, 'Ty Simpkins': 2, 'Matt Lanter': 2, 'Bill Pullman': 1, 'Christopher Mintz-Plasse': 4, 'Ray Romano': 1, "Jack O'Connell": 2, 'Anthony Hopkins': 5, 'Demián Bichir': 2, 'Hayley Atwell': 1, 'Jared Harris': 3, 'Bárbara Lennie': 1, 'Courtney Halverson': 1, 'Margarita Levieva': 1, 'Alden Ehrenreich': 2, 'Jennifer Aniston': 8, 'Martin Freeman': 6, 'Kevin Chamberlin': 1, 'Katee Sackhoff': 2, 'Colton Haynes': 1, 'Rose Byrne': 9, 'Christopher Walken': 1, 'Seth Rogen': 11, 'Madison Wolfe': 1, 'Tina Fey': 3, 'Adam Devine': 1, 'Michael Dorman': 1, 'Peter Stormare': 2, 'Mario Casas': 1, 'Harold Perrineau': 1, 'Jon Favreau': 3, 'Thomas M. Wright': 1, 'Cheryl Hines': 1, 'Donnie Yen': 1, 'Mark Boone Junior': 1, 'Sharman Joshi': 1, 'Laura Dern': 3, 'Christos Stergioglou': 1, 'Michael Doneger': 1, 'Casey Affleck': 6, 'Momo Dione': 1, 'Hugh Laurie': 1, 'Jonathan Roumie': 1, 'Julia Ormond': 1, 'Sullivan Stapleton': 1, 'Jennifer Connelly': 4, 'Anthony Cirillo': 1, 'Rachael Blake': 1, 'Lily Collins': 3, 'Liana Liberato': 2, 'Julie Walters': 1, 'Rupert Grint': 4, 'Brighton Sharbino': 1, 'Britt Robertson': 4, 'Tommy Lee Jones': 4, 'Jodie Foster': 2, 'Victoria Justice': 1, 'Robert Capron': 3, 'Liam Hemsworth': 7, 'Ben Foster': 6, 'Kevin Kline': 1, 'Mackenzie Foy': 1, 'Gina Carano': 1, 'Dakota Fanning': 3, 'Sonoya Mizuno': 1, 'Noah Taylor': 1, 'Mélissa Désormeaux-Poulin': 1, 'Colm Meaney': 1, 'John Corbett': 2, 'Tony Danza': 1, 'Ryûnosuke Kamiki': 1, 'Christian Slater': 1, 'Eddie Baroo': 1, 'Nazanin Boniadi': 1, 'Fred Willard': 1, 'Robert Hoffman': 1, 'Jonathan Rhys Meyers': 1, 'Lauren Cohan': 1, 'Nikki Blonsky': 1, 'James DuMont': 1, 'Robert De Niro': 8, 'Bailey Anne Borders': 1, 'Michael McElhatton': 2, 'Aaron Poole': 1, 'CCH Pounder': 1, 'Sophie Okonedo': 1, 'Max Martini': 1, 'Steve Carell': 7, 'Sylvester Stallone': 7, 'Kevin McKidd': 1, 'Christopher Evan Welch': 1, 'Mélanie Laurent': 2, 'Rupert Friend': 1, 'Rinko Kikuchi': 1, 'Kathy Bates': 1, 'Sally Phillips': 1, 'Babak Karimi': 1, 'Colin Farrell': 6, 'Maria-Victoria Dragus': 1, 'Michael Kelly': 1, 'Léa Seydoux': 3, 'Dominique Swain': 1, 'Kari Matchett': 1, 'Josh Stewart': 1, 'James Ransone': 2, 'Jin-woong Jo': 1, 'January Jones': 1, 'Ansel Elgort': 2, 'Armin Mueller-Stahl': 1, 'Isabel Lucas': 1, 'Colin Hanks': 1, 'Peter Simonischek': 1, 'Logan Huffman': 1, 'Sarah Jessica Parker': 2, 'Amara Miller': 1, 'Blake Lively': 5, 'Akihiro Kitamura': 1, 'Paul Bettany': 1, 'Jason Flemyng': 1, 'Tom Hardy': 12, 'Zoe Saldana': 6, 'Christopher Lee': 1, 'Akiva Schaffer': 1, 'Nicola Peltz': 2, 'Jonny Weston': 1, 'Kate Mara': 5, 'Tijuana Ricks': 1, 'Lubna Azabal': 1, 'Ellen DeGeneres': 1, 'Benedict Wong': 1, 'Jordan Peele': 1, 'Elizabeth Debicki': 1, 'Kevin Bacon': 2, 'Ahney Her': 1, 'Mustafa Kamel': 1, 'Jack Holden': 1, 'Brandon Scott': 1, 'Melissa Leo': 3, 'Paula Prentiss': 1, 'Brian Marc': 1, 'John Ortiz': 1, 'Dan Crisafulli': 1, 'Danila Kozlovsky': 2, 'Cary-Hiroyuki Tagawa': 1, 'Vernetta Lopez': 1, 'Paul Rudd': 5, 'Laura Ramsey': 1, 'Annabelle Wallis': 2, 'Haley Bennett': 4, 'Emmanuel Garijo': 1, 'Rubén Blades': 1, 'Laura Waddell': 1, 'Juliet Rylance': 1, 'Seth MacFarlane': 4, 'Jason Mitchell': 1, 'Taissa Farmiga': 1, 'Ralph Ineson': 1, 'André Marcon': 1, 'Nadine Velazquez': 2, 'Usher Raymond': 1, 'Michael Mantell': 1, 'Thomas Middleditch': 1, 'Julian Vergov': 1, 'Sebastian Pigott': 1, 'Bob the Cat': 1, 'Candice Bergen': 1, 'Danny Huston': 1, 'Sanjay Dutt': 1, 'Danielle Panabaker': 1, 'Bill Hader': 3, 'Michel Vuillermoz': 1, 'Blythe Auffarth': 1, 'Tyler Hoechlin': 1, 'Glenn Close': 1, 'Robert Redford': 2, 'Willem Dafoe': 6, 'James McAvoy': 9, 'Josh Brolin': 10, 'Priyanka Moodley': 1, 'Tim McGraw': 1, 'Ruth Wilson': 2, 'Irrfan Khan': 3, 'Charlotte Gainsbourg': 6, 'Natascha McElhone': 1, 'Christoph Waltz': 3, 'Kenny Wormald': 1, 'Molly Ringwald': 1, 'Maika Monroe': 3, 'Lainie Kazan': 1, 'Brendan Gleeson': 6, 'Adam Rodriguez': 1, 'Bill Paxton': 3, 'Johnny Simmons': 2, 'Christian Distefano': 1, 'Christina Grimmie': 1, 'Judy Davis': 2, 'Janelle Monáe': 1, 'Lynn Collins': 1, 'Sandra Kinder': 1, 'Jordan Carlos': 1, 'Rosamund Pike': 6, 'Olga Kurylenko': 3, 'Andy Samberg': 3, 'Amber Heard': 3, 'Mike Vogel': 2, 'Jelena Gavrilovic': 1, 'Fred Dalton Thompson': 1, 'Tobias Menzies': 1, 'Gael García Bernal': 1, 'Eddie Murphy': 1, 'Katy Barker': 1, 'Simon Helberg': 1, 'Mykelti Williamson': 1, 'Karrueche Tran': 1, 'Jae Head': 2, 'Travis Fimmel': 1, 'Rosemarie DeWitt': 1, 'Chris Wedge': 1, 'Freddie Highmore': 1, 'Paulin Jaccoud': 1, 'Gabourey Sidibe': 1, 'Isabelle Fuhrman': 1, 'Chiwetel Ejiofor': 9, 'Alfred Molina': 3, 'Miyu Irino': 1, 'Christian Stevens': 1, 'Dane Cook': 1, 'Steele Stebbins': 1, 'Mary Steenburgen': 2, 'Method Man': 1, 'Matthias Schoenaerts': 2, 'John Leguizamo': 3, 'Owen Wilson': 9, 'Michael Parks': 2, 'Pat Cashman': 1, 'Jaime Winstone': 1, 'Haley Joel Osment': 1, 'Maddy Curley': 1, 'Emma Booth': 1, 'Joaquin Phoenix': 3, 'Randall Park': 1, 'Susan Sarandon': 2, 'Paul Reiser': 1, 'Tom Mison': 1, 'Mira Sorvino': 1, 'Sachet Engineer': 1, 'Mark Ruffalo': 7, 'Hayden Panettiere': 1, 'Jack Black': 4, 'Dougie McConnell': 1, 'Callan McAuliffe': 1, 'Paul Walker': 4, 'Michael Rooker': 1, 'Slobodan Bestic': 1, 'Dolph Lundgren': 1, 'Aryana Engineer': 1, 'Lara Pulver': 1, 'Sanjeev Bhaskar': 1, 'Stephen Lang': 2, 'Drew Barrymore': 1, 'Ellar Coltrane': 1, 'Laurence Leboeuf': 1, 'Taika Waititi': 1, 'Malcolm McDowell': 1, 'Liev Schreiber': 5, 'Jamie Foxx': 5, 'Larenz Tate': 1, 'Forest Whitaker': 4, 'Boyd Holbrook': 1, 'Joshua McIvor': 1, 'Henry Thomas': 1, 'Alfre Woodard': 1, 'Yoo Gong': 2, 'Pierre Richard': 1, 'Susan Loughnane': 1, 'Stephen Moyer': 1, 'Rachel Bilson': 1, 'Kevin Dillon': 1, 'Derek Jacobi': 1, 'Corbin Reid': 1, 'Dan Stevens': 3, 'Aaron Yoo': 1, 'Vincent Kartheiser': 1, 'Kathryn Hahn': 3, 'Marley Shelton': 1, 'Maya Rudolph': 4, 'Ken Stott': 1, 'Ben Stiller': 5, 'Kofi Siriboe': 1, 'Charlie Heaton': 1, 'Sarita Choudhury': 1, 'Lucy Boynton': 2, 'Cary Elwes': 1, 'Matthew McConaughey': 10, 'Martin Stringer': 1, 'Vincent Cassel': 5, 'Rabah Nait Oufella': 1, 'Austin Abrams': 1, 'Sigourney Weaver': 5, 'Rachel Quinn': 1, 'David Oyelowo': 3, 'Kieran Culkin': 1, 'Alison Brie': 4, 'Stuart Graham': 1, 'Kit Harington': 2, 'Diego Boneta': 1, 'Ben Burtt': 1, 'Sally Hawkins': 2, 'Julia Stiles': 1, 'Selma Blair': 1, 'Jeffrey Vincent Parise': 1, 'Toby Jones': 1, 'Hunter McCracken': 1, 'Jennifer Lopez': 2, 'McCaul Lombardi': 1, 'Darío Grandinetti': 1, 'Tony Revolori': 2, 'Garret Dillahunt': 1, 'Alicia Vikander': 6, 'Saori Hayami': 1, 'Charlie Cox': 1, 'Richard Dreyfuss': 2, 'Ewen Leslie': 2, 'Joseph Julian Soria': 1, 'Daniel Franzese': 1, 'Rick Gonzalez': 1, 'Brooke Shields': 1, 'Oona Laurence': 2, 'Elena Anaya': 1, 'María Marull': 1, 'Michael Constantine': 1, 'Kate Hudson': 3, 'Riz Ahmed': 2, 'Zachery Ty Bryan': 1, 'Jenny Slate': 1, 'Logan Lerman': 6, 'Andy Powers': 1, 'Lynsey Taylor Mackay': 1, 'Joely Richardson': 1, 'Mireille Enos': 2, 'Dave Johns': 1, 'Anil Kapoor': 1, 'Salma Hayek': 2, 'Dong-seok Ma': 1, 'Bella Heathcote': 1, 'Niko Nicotera': 1, 'Anton Adasinsky': 1, 'Ashley C. Williams': 1, 'T.J. Miller': 6, 'Regina Hall': 1, 'Laurence Fishburne': 2, 'Alec Baldwin': 4, 'Jim Parsons': 1, 'Russell Crowe': 7, 'Aoi Yuki': 2, 'Cori Gonzalez-Macuer': 1, 'Josh Hartnett': 1, 'Taraneh Alidoosti': 1, 'Paul Sidhu': 1, 'Sebastian Koch': 1, 'Don Cheadle': 3, 'Brian Cox': 1, 'Bella Thorne': 1, 'Lucas Black': 2, 'Michal Vondel': 1, 'Gary Oldman': 8, 'Bijou Phillips': 1, 'Linda Gegusch': 1, 'Kim Coates': 1, 'Nicholas Galitzine': 1, 'James Marsden': 4, 'Jovan Adepo': 1, 'Marilyn Manson': 1, 'Corey Hawkins': 1, 'Dominique Abel': 1, 'Robert Sheehan': 1, "Zac Mattoon O'Brien": 1, 'Sunny Pawar': 1, 'Andrew Simpson': 1, 'Kai Ryssdal': 1, 'Jordan Nagai': 1, 'Giancarlo Esposito': 1, 'Fiona Gordon': 1, 'Dwayne Johnson': 10, 'Kim Cattrall': 2, 'Kate Upton': 1, 'Michael Stuhlbarg': 2, 'Brenda Blethyn': 1, 'Jessica Barth': 1, 'Gwyneth Paltrow': 4, 'Ashton Kutcher': 1, 'Michael Caine': 6, 'Arnaud Viard': 1, 'Jessica Barden': 1, 'Rachel Dratch': 1, 'Ferdia Walsh-Peelo': 1, 'John Alexander': 1, 'Daniella Kertesz': 1, 'Aurélien Recoing': 1, 'T.R. Knight': 1, 'Terence Stamp': 1, 'Callum Keith Rennie': 1, 'Crispin Glover': 1, 'Alan Alda': 2, 'Jason Bateman': 9, 'Michael Kenneth Williams': 1, 'Jeff Daniel Phillips': 1, 'Rose Leslie': 2, 'Blanche Baker': 1, 'Luke Treadaway': 1, 'Derek Mears': 1, 'Kurt Fuller': 1, 'Essie Davis': 2, 'Amy Schumer': 1, 'Joel McHale': 1, 'Caitlyn Rund': 1, 'Taraji P. Henson': 2, 'Joel Edgerton': 8, 'Kang-ho Song': 2, 'Sanya Malhotra': 1, 'Tim Allen': 1, 'Theo James': 6, 'Derek Jeter': 1, 'Craig Van Hook': 1, 'Kathleen Munroe': 1, 'Robert Downey Jr.': 12, 'Jared Leto': 3, 'Adam Pally': 1, 'Sebastian Stan': 1, 'Emily Browning': 4, 'Jack Reynor': 2, 'Michael Nyqvist': 3, 'Alison Pill': 1, 'Zoë Kravitz': 2, 'Kerry Washington': 1, "Dylan O'Brien": 3, 'Jason Momoa': 2, 'Kelcey Watson': 1, 'Joel David Moore': 1, 'Ayse Howard': 1, 'Catinca Untaru': 1, 'Teyonah Parris': 1, 'Lucy Hale': 1, 'Fran Kranz': 1, 'Rooney Mara': 7, 'Jane Lynch': 1, 'Oliver Platt': 3, 'Robert Toupin': 1, 'Katherine Reis': 1, 'Matthew Fox': 1, 'Alexander Black': 1, 'Barry Ward': 2, 'Danny Glover': 1, 'Cassie Ventura': 1, 'Charlie Tahan': 1, 'Dean Mumford': 1, 'Elizabeth Mitchell': 1, 'Ashley Walters': 1, 'Riley Thomas Stewart': 1, "O'Shea Jackson Jr.": 1, 'Tobey Maguire': 2, 'Karolina Gruszka': 1, 'Asa Butterfield': 4, 'Christian Bale': 13, 'Kodi Smit-McPhee': 3, 'Barry Pepper': 1, 'Jael Elizabeth Steinmeyer': 1, 'Sean Bridgers': 1, 'Josh Hutcherson': 6, 'Luke Bracey': 3, 'Joey Lauren Adams': 1, 'So-ri Moon': 1, 'Morjana Alaoui': 1, 'Emma Fitzpatrick': 1, 'Jessica Lucas': 2, 'Ben Barnes': 1, 'Evangeline Lilly': 2, 'Kyle Gallner': 2, 'Lulu Wilson': 1, 'Dominic West': 3, 'Lars Eidinger': 1, 'Kyra Sedgwick': 1, 'Isabelle Huppert': 2, 'Kenneth Branagh': 2, 'Hans Matheson': 1, 'Mark Wahlberg': 15, 'Anthony Mackie': 5, 'Pablo Rago': 1, 'Penn Badgley': 1, 'Gabriel Byrne': 1, 'Joseph Fiennes': 1, 'Lena Endre': 1, 'Tom Wilkinson': 4, 'Audrey Tautou': 2, 'Loïs van Wijk': 1, 'Olivia Colman': 2, 'Lucy Fry': 1, 'Ryan Gosling': 10, 'Christopher Plummer': 5, 'Sasha Lane': 1, 'Charlie Hunnam': 3, 'Leehom Wang': 1, 'Roger Bart': 1, "Ed O'Neill": 1, 'Omar Sy': 2, 'Tom Prior': 1, 'Radha Mitchell': 1, 'Lisa Kudrow': 2, 'Karl Markovics': 1, 'Ben Winchell': 1, 'Alice Englert': 1, 'Jeremy Irvine': 2, 'Alex Karpovsky': 1, 'Genesis Rodriguez': 1, 'Dieter Laser': 1, 'Amanda Seyfried': 6, 'Jim Caviezel': 1, 'Jason Statham': 6, 'Lili Sepe': 1, 'Ernst Stötzner': 1, 'Moe Dunford': 1, 'John Hawkes': 1, 'Jena Malone': 2, 'Olivia Cooke': 1, 'Gugu Mbatha-Raw': 3, 'Milo Ventimiglia': 1, 'Scorcher': 1, 'David Arquette': 1, 'Rachael Harris': 2, 'Val Kilmer': 1, 'Ricardo Darín': 1, 'Stephen Rea': 1, 'Jerry Ferrara': 1, "Da'Vone McDonald": 1, 'Annabelle Attanasio': 1, 'Rolf Lassgård': 1, 'Anne Consigny': 1, 'Nathalie Boltt': 1, 'Alyson Hannigan': 1, 'Maggie Q': 1, 'Barkhad Abdirahman': 1, 'Pierce Brosnan': 4, 'Bryan Cranston': 7, 'Alexis Clagett': 1, 'Cosmo Jarvis': 1, 'Sue Dahlman': 1, 'John Hodgman': 1, 'Ang Phula Sherpa': 1, 'Colin Quinn': 1, 'Olivia Williams': 1, 'Devon Bostick': 2, 'Emayatzy Corinealdi': 1, 'Laura Linney': 3, 'Nikolaj Coster-Waldau': 3, 'Pablo Schreiber': 1, "Frances O'Connor": 1, 'Angela Bassett': 2, 'Naomi Battrick': 1, 'Lambert Wilson': 1, 'Rufus Sewell': 1, 'Moises Arias': 1, 'Rosie Shaw': 1, 'Gabriel Bateman': 1, 'Diego Luna': 4, 'Peter Facinelli': 1, 'Olivia Moyles': 1, 'Topher Grace': 3, 'Jennifer Garner': 6, 'Brie Larson': 5, 'Vince Vaughn': 4, 'Dane DeHaan': 2, 'Sam Quartin': 1, 'Chris Cooper': 1, 'Annika Wedderkopp': 1, 'Brendan Fraser': 1, 'Damaine Radcliff': 1, 'Sarah Dumont': 1, 'Gerard Butler': 11, 'Paul Birchard': 1, 'Carmen Ejogo': 1, 'Emily Meade': 1, 'Nick Krause': 1, 'Óscar Jaenada': 1, 'Linh Dan Pham': 1, 'Michael Wittenborn': 1, 'Doona Bae': 1, 'Lauren Graham': 1, 'Kirby Bliss Blanton': 1, 'Rob Corddry': 1, 'Joseph Gordon-Levitt': 9, 'Cara Buono': 1, 'Christina Hendricks': 2, 'Jim Norton': 1, 'Wes Bentley': 2, 'Geoffrey Arend': 1, 'Francesc Albiol': 1, 'Greta Gerwig': 2, 'Leslie Jones': 1, 'Til Schweiger': 1, 'Sophie Perry': 1, 'Shailene Woodley': 7, 'Guy Pearce': 4, 'Laine Megaw': 1, 'Zach Grenier': 1, 'Briana Shann': 1, 'Keith David': 1, 'Max Irons': 1, 'Tom Holland': 2, 'Billy Connolly': 1, 'Kristin Scott Thomas': 1, 'Diego Klattenhoff': 1, 'Matthew Zuk': 1, 'Paula Patton': 5, 'Brenton Thwaites': 3, 'Pierre Niney': 2, 'Richard Kind': 1, 'Deanna Dunagan': 1, 'Michael Peña': 5, 'Angelo Josue Lozano Corzo': 1, 'Steve Wiebe': 1, 'Viola Davis': 7, 'Kimberly Elise': 1, 'J.K. Simmons': 5, 'Stanley Tucci': 2, 'Joe Alwyn': 1, 'Christina Applegate': 2, 'Ron Perlman': 5, 'Deborah Kara Unger': 1, 'Nicole Kidman': 6, 'Joan Allen': 3, 'Mia Stallard': 1, 'Allison Tolman': 1, 'Amy Ryan': 4, 'Ryan Lee': 1, 'Émilie Leclerc': 1, 'James Frecheville': 2, 'Lily James': 3, 'Dulé Hill': 1, 'Justice Smith': 1, 'Jason Schwartzman': 2, 'Jamie Dornan': 4, 'Satomi Ishihara': 1, 'Megan Fox': 5, 'Christopher Jordan Wallace': 1, 'Elizabeth Banks': 4, 'Su Elliot': 1, 'Jon Voight': 1, 'Martina Gedeck': 1, 'Sharlto Copley': 9, 'David Morse': 2, 'Jeff Goldblum': 1, 'Courteney Cox': 1, 'Jeffrey Dean Morgan': 1, 'Jane Fonda': 2, 'Alex R. Hibbert': 1, 'Isaiah Stone': 1, 'Jake Johnson': 1, 'Zachary Levi': 1, 'Alison Sudol': 1, 'Katie Cassidy': 1, 'Karen Disher': 1, 'Ian McShane': 4, 'Eve Lindley': 1, 'Jane Levy': 3, 'Rob Riggle': 2, 'James Floyd': 1, 'Joe Cobden': 1, 'Katie Holmes': 1, 'James Cosmo': 1, 'Ewan McGregor': 3, 'Toni Collette': 2, 'Donald Sutherland': 2, 'Laurent Lafitte': 1, 'Emily Ratajkowski': 1, 'Will Dalton': 1, 'Heath Ledger': 2, 'Joe Blakemore': 1, 'Jim Sturgess': 5, 'Elle Fanning': 6, 'Taylor Swift': 1, 'Jean-Claude Van Damme': 2, 'Art Parkinson': 2, 'Michael Ironside': 1, 'Chris Rock': 2, 'Connor Paolo': 3, 'Joshua Leonard': 1, 'Nathan Phillips': 1, 'Thomas Lennon': 2, 'Adil Hussain': 1, 'John Doman': 1, 'David Troughton': 1, 'Ji-min Han': 1, 'Elijah Smith': 1, 'Lior Ashkenazi': 1, 'Justin Chon': 1, 'Ronnie Gene Blevins': 2, 'Elizabeth Berrington': 1, 'Matthew Perry': 1, 'Luke Kleintank': 1, 'John C. McGinley': 1, 'Renée Zellweger': 2, 'Michelle Yeoh': 3, 'Jaden Smith': 3, 'Jocelin Donahue': 1, 'Will Smith': 10, 'Terry Crews': 3, 'Edith Scob': 1, 'Gemma Jones': 1, 'Cole Konis': 1, 'Julian Barratt': 1, 'Alan Rickman': 3, 'Adrian Titieni': 1, 'Taylor Schilling': 1, 'Simona Stasová': 1, 'Jet Li': 3, 'Christopher Fitzgerald': 1, 'Mandy Moore': 1, 'Hae-il Park': 1, 'James Allen McCune': 1, 'Oona Chaplin': 1, 'Jon Hamm': 3, 'Halle Berry': 2, 'Simon Pegg': 7, 'Chris Pratt': 7, 'Jeff Bridges': 6, 'Storm Acheche Sahlstrøm': 1, 'Jamal Woolard': 1, 'Jemima West': 1, 'Daniel Zovatto': 1, 'Jack Huston': 4, 'Osric Chau': 1, 'Andrew Garfield': 6, 'Gregory Jones': 1, 'Maxim Gaudette': 1, 'Catherine Bégin': 1, 'Alexander Skarsgård': 4, 'Levi Miller': 1, 'Hiroki Hasegawa': 1, 'Leonardo DiCaprio': 10, 'Aidan Turner': 1, 'Brian Milligan': 1, 'Domhnall Gleeson': 6, 'Anna Faris': 4, 'Robin Wright': 3, 'David Denman': 2, 'Lizzy Caplan': 2, 'Kate Beckinsale': 6, 'Gabriella Wilde': 2, 'Vanessa Lachey': 1, 'Maribel Verdú': 1, 'Laura Abramsen': 1, 'Woody Allen': 1, 'Jesse Borrego': 1, 'Nick Offerman': 4, 'Kurt Russell': 5, 'Ving Rhames': 2, 'Austin Pendleton': 1, 'Tommy Dewey': 1, 'Charlie Day': 4, 'Darsheel Safary': 1, 'Ron Livingston': 1, 'Julie Benz': 1, 'Olan Rogers': 1, 'Dominique McElligott': 1, 'Nancy Kwan': 1, 'Giovanni Ribisi': 1, 'Benedict Cumberbatch': 4, 'Rotimi': 1, 'Thomas Haden Church': 3, 'Joe Manganiello': 1, 'Josh Duhamel': 5, 'Ewa Fröling': 1, 'Lily Cole': 1, 'Ellie Kemper': 1, 'RJ Cyler': 1, 'Sam Shepard': 1, 'Daniel Craig': 6, 'Keira Knightley': 7, 'Annette Bening': 1, 'Reiko Aylesworth': 1, 'Lin Shaye': 2, 'Will Ferrell': 8, 'Jahking Guillory': 1, 'Chatchawai Kamonsakpitak': 1, 'Peter McRobbie': 1, 'Lia Marie Johnson': 2, 'Justin Long': 3, 'Wei Tang': 1, 'Orlando Bloom': 2, 'Kate Dickie': 1, 'Catherine Walker': 1, 'Mae Whitman': 1, 'Jo Hartley': 1, 'Tom Cruise': 8, 'Morgan Lily': 1, 'Steve Lantz': 1, 'Riccardo Scamarcio': 1, 'Duan Sanderson': 1, 'Dominique Tipper': 1, 'Ólafur Darri Ólafsson': 1, 'Russell Brand': 1, 'Jamie Campbell Bower': 1, 'Charles Dance': 1, 'Jasmine Trinca': 1, 'Arnold Schwarzenegger': 2, 'Moisés Acevedo': 1, 'Neel Sethi': 1, 'Miles Fisher': 2, 'Rachel Blanchard': 1, 'Cate Blanchett': 11, 'Quinton Aaron': 1, 'Sam Claflin': 4, 'Edward Norton': 5, "Mo'Nique": 1, 'Winona Ryder': 1, 'Alexander Ludwig': 1, 'Robert Patrick': 2, 'Soo-an Kim': 1, "Srdjan 'Zika' Todorovic": 1, 'Nick Nolte': 1, 'Tom Hanks': 9, 'Charlotte Le Bon': 5, 'Will Poulter': 2, 'Michael Sheen': 3, 'Ed Skrein': 1, 'Mary Elizabeth Winstead': 3, 'Sarah Paulson': 1, 'Hilary Swank': 2, 'Hee-Bong Byun': 1, 'Lori Petty': 1, 'Chris Klein': 1, 'Shiloh Fernandez': 1, 'Selena Gomez': 3, 'Chris Gethard': 1, 'Lauren Holly': 1, 'Grace Van Patten': 1, 'Malcolm Sinclair': 1, 'Michele Valley': 1, 'Emmanuelle Riva': 1, 'Neil Patrick Harris': 1, 'Dustin Hoffman': 4, 'Gabriel Chavarria': 1, 'Logan Miller': 1, 'Lia Bugnar': 1, 'Jeff Daniels': 2, 'Lewis MacDougall': 1, 'Morgan Freeman': 9, 'Alexandra Daddario': 4, 'Ned Beatty': 1, 'Tom Hughes': 1, 'Shone Romulus': 1, 'Gedeon Burkhard': 1, 'Billy Burke': 2, 'Joanne Froggatt': 1, 'Helen Mirren': 4, 'Steve Tom': 1, 'Chris Pine': 9, 'Meryl Streep': 6, 'Andrea Riseborough': 3, 'Tyler James Williams': 1, 'Anton Yelchin': 2, 'Ray Stevenson': 2, 'Helena Bonham Carter': 6, 'Marcia Gay Harden': 2, 'Gil Birmingham': 2, 'Marlon Wayans': 1, 'Jackie Earle Haley': 1, 'Tatiana Pauhofová': 1, 'Adewale Akinnuoye-Agbaje': 2, 'Ray Winstone': 3, 'Kaya Scodelario': 2, 'Samantha Sloyan': 1, 'Abbie Cornish': 6, 'Rachel House': 2, 'Anna Camp': 1, 'Imelda Staunton': 1, 'Mary McCormack': 1, 'Chadwick Boseman': 2, 'Anika Noni Rose': 2, 'Tyler Perry': 2, 'Rachel McAdams': 7, 'Wyatt Russell': 1, 'Ulrich Tukur': 1, 'Byung-hun Lee': 2, 'Clifton Collins Jr.': 2, 'Charlize Theron': 10, 'Brit Marling': 1, 'Dylan Minnette': 3, 'Elisabeth Shue': 1, 'Justine Waddell': 1, 'Andy Serkis': 3, 'Andy Buckley': 1, 'Jan Cornet': 1, 'Malina Manovici': 1, 'Prabhas': 1, 'Sean Bott': 1, 'Toby Kebbell': 2, 'Scott Adsit': 1, 'F. Murray Abraham': 1, 'Florence Pugh': 1, 'Alice Braga': 3, 'Ryan Guzman': 2, 'Joel Courtney': 1, 'Ethan Hawke': 7, 'Rebel Wilson': 4, 'Rebecca Hall': 6, 'Jalil Lespert': 1, 'Melissa Benoist': 1, 'Mel Gibson': 1, 'Charles S. Dutton': 1, 'Bruce Campbell': 1, 'Anne Dorval': 1, 'Walton Goggins': 1, 'AJ Michalka': 1, 'John Francis Daley': 1, 'Joseph Mawle': 1, 'Garrett M. Brown': 1, 'Kristin Chenoweth': 1, 'Annalise Basso': 2, 'Christian Stolte': 1, 'Angelique Pereira': 1, 'Adrian Martinez': 2, 'Bee Vang': 1, "Nicholas D'Agosto": 1, 'Jeff Kahn': 1, 'Rana Daggubati': 1, 'Kristen Connolly': 1, 'Logan Marshall-Green': 2, 'Zoey Deutch': 6, 'Jason Barry': 1, 'Michael Pitt': 2, 'Liam McMahon': 1, 'William Atherton': 1, 'Michiel Huisman': 3, 'James Kelley': 1, 'Ross Kimball': 1, 'Kelly Adams': 1, 'Sharon Percy': 1, 'John Travolta': 1, 'Ben Affleck': 6, 'Clara Mamet': 1, 'Elissa Knight': 1, 'Matthew Macfadyen': 3, 'Jeremy Davies': 1, 'Brit Morgan': 1, 'Lorenza Izzo': 2, 'Kat Dennings': 1, 'Aomi Muyock': 1, 'Andie MacDowell': 1, 'Eric Bana': 5, 'Daniel Olbrychski': 1, 'Sheila Kelley': 1, 'Seann William Scott': 1, 'Madina Nalwanga': 1, 'AnnaSophia Robb': 1, 'Judy Greer': 2, 'Nick Swardson': 1, 'Sam Elliott': 1, 'Ana Wagener': 1, 'Callie Hernandez': 1, 'Sarah Butler': 1, 'Charles Berling': 1, 'Allen Leech': 1, 'Andrea Whitburn': 1, 'Rita Cortese': 1, 'Karen Moskow': 1, 'Idris Elba': 6, 'John Cusack': 3, 'Blythe Danner': 2, 'Alex Pettyfer': 3, 'Skyler Gisondo': 1, 'Kate Winslet': 7, 'Marion Cotillard': 5, 'Tom Hiddleston': 4, 'Shameik Moore': 1, 'Kara Hayward': 1, 'Matt Vael': 1, 'Ariadna Gil': 1, 'Donna Murphy': 1, 'Maude Apatow': 1, 'Tom Felton': 1, 'Chris Messina': 1, 'Tanay Chheda': 1, 'Salim Kechiouche': 1, 'Adam Driver': 4, 'Craig Robinson': 1, 'Janet McTeer': 1, 'Brian Howe': 1, 'Rila Fukushima': 1, 'Jacob Tremblay': 3, 'Thomas Bo Larsen': 1, 'Dakota Johnson': 4, 'Edgar Ramírez': 5, 'Kristen Bell': 4, 'Werner Herzog': 1, 'Alistair Abell': 1, 'Jessica Alba': 2, 'Xavier Samuel': 4, 'Jai Courtney': 4, 'Logan Paul': 1, 'Jessica Vanessa DeLeon': 1, 'John Hurt': 2, 'Robert Pattinson': 6, 'Kate Bosworth': 3, 'Rhys Ifans': 1, 'Emily Blunt': 8, 'Martin Kabanza': 1, 'Sean Faris': 1, 'Patton Oswalt': 1, 'Ed Helms': 3, 'Claire Danes': 1, 'Emmanuelle Chriqui': 1, 'Freddy Rodríguez': 1, 'Michelle Pfeiffer': 3, 'Gary Cole': 2, 'Will Arnett': 3, 'Taron Egerton': 3, 'Bruce Willis': 4, 'Joe Anderson': 2, 'Michael Cera': 3, 'Chris Evans': 9, 'Alan Arkin': 1, 'Lauren German': 1, 'Suraj Sharma': 1, 'Alon Aboutboul': 1, 'J. Todd Smith': 1, 'Wendi McLendon-Covey': 2, 'Steven Krueger': 1, 'Jessie Ok Gray': 1, 'Adria Arjona': 1, "Jason O'Mara": 2, 'Analeigh Tipton': 2, 'Isla Fisher': 1, 'Dale Dickey': 1, 'Wendy Crewson': 1, 'Jenna Dewan Tatum': 2, 'Valerie Mahaffey': 1, 'Tom Sizemore': 1, 'Rene Russo': 2, 'Aaron Burns': 2, 'Penelope Wilton': 1, 'David James': 1, 'Ryô Narita': 1, 'Guillaume Baillargeon': 1, 'Mark Rylance': 2, 'Katherine Waterston': 2, 'Christopher Carley': 1, 'Andrew Scott': 5, 'Neil Brown Jr.': 1, 'Robert Duvall': 2, 'Karin Konoval': 1, 'Amy Poehler': 2, 'Gabriela Lopez': 1, 'Peyton List': 1, 'Wesley Elder': 1, 'Dax Shepard': 1, 'Billy Magnussen': 1, 'Keir Gilchrist': 1, 'Kati Outinen': 1, 'Johnny Depp': 12, 'Heather Sossaman': 1, 'Shannon Woodward': 1, 'Paul Borghese': 1, 'Alfie Allen': 1, 'Riley Keough': 2, 'George MacKay': 1, 'Seychelle Gabriel': 1, 'Colin Firth': 5, 'Gretchen Mol': 1, 'Clint Dyer': 1, 'Taylor Kitsch': 3, 'Daniel Brühl': 4, 'Tye Sheridan': 3, 'Jesse Plemons': 1, 'Javier Bardem': 6, 'Derek Luke': 1, 'Do-won Kwak': 1, 'Dianna Agron': 2, 'Mateo Arias': 1, 'Marisa Paredes': 1, 'Nick Robinson': 1, 'Shareeka Epps': 1, 'Oscar Isaac': 3, 'Noah Wiseman': 1, 'Lorraine Toussaint': 1, 'Vin Diesel': 7, 'Nina Dobrev': 1, 'Anya Taylor-Joy': 3, 'Lesley Manville': 1, 'Shelley Hennig': 1, 'Bonnie Hunt': 1, 'Jacki Weaver': 1, 'Kay Whitney': 1, 'Anne Le Ny': 1, 'Anushka Sharma': 1, 'Kevin James': 4, 'Dax Flame': 1, 'Ryoko Seta': 1, 'Emmy Rossum': 1, 'Emma Stone': 10, 'Tian Jing': 1, 'Shea Adams': 1, 'Mark Chao': 1, 'Jared Gilman': 1, 'Paul Anderson': 1, 'Michael Dickson': 1, 'Quvenzhané Wallis': 1, 'Timothy Olyphant': 2, 'Jason Isaacs': 1, 'Rihanna': 2, 'Ike Barinholtz': 1, 'Ana de Armas': 2, 'Randy Couture': 1, 'Alexi Pappas': 1, 'Jennifer Saunders': 1, 'Jordana Brewster': 2, 'Scott Lawrence': 1, 'Lily Rabe': 1, 'Roman Kolinka': 1, 'Jemaine Clement': 3, 'Austin Stowell': 1, 'Steven Pasquale': 1, 'Eddie Marsan': 1, 'Matt Long': 1, 'Tony Shalhoub': 2, 'Rip Torn': 1, "Beverly D'Angelo": 1, 'Kelly Reilly': 1, 'Rachel Wood': 1, 'Jon Bernthal': 3, 'Clémence Poésy': 1, 'Daniel Giménez Cacho': 1, 'Richard Madden': 2, 'Karl Urban': 4, 'Eli Roth': 1, 'Josh Gad': 2, 'Juno Temple': 1, 'Hailee Steinfeld': 6, 'Antoine Bertrand': 1, 'Amanda Righetti': 1, 'Amber Perkins': 1, 'Sam Trammell': 1, 'Catalina Sandino Moreno': 1, 'Madhavan': 1, 'Karel Hermánek Jr.': 1, 'Sarah Snook': 1, 'Rhona Mitra': 2, 'Rosario Dawson': 6, 'Kevin Nealon': 1, 'Keith Carradine': 1, 'Raoul Max Trujillo': 1, 'Judi Dench': 4, 'Sarah Roemer': 2, 'Aidan Gillen': 1, 'Nathan Fillion': 2, 'Liv Tyler': 3, 'François Cluzet': 1, 'Tom Cullen': 1, 'Josh Peck': 1, 'Alessandro Nivola': 1, 'Dakota Blue Richards': 1, 'Eric Winter': 1, 'Billy Crudup': 3, 'Felicity Jones': 5, 'Bob Balaban': 2, 'Jesse Eisenberg': 8, 'Kirsten Dunst': 5, 'Jorma Taccone': 1, 'Marco Giallini': 1, 'Brad Garrett': 1, 'Brian Dennehy': 1, 'Jason Clarke': 6, 'Noel Fisher': 1, 'Stephen Curry': 1, 'Lee Pace': 1, 'Sarah Silverman': 2, 'Jonathan Groff': 1, 'Erin Moriarty': 2, 'Connie Nielsen': 1, 'Michael Vartan': 1, 'Boman Irani': 1, 'Bridgette Barrett': 1, 'Rory Cochrane': 1, 'Odeya Rush': 1, 'Faith Wladyka': 1, 'Gemma Ward': 1, 'Ksenia Solo': 1, 'Suzanne Clément': 1, 'Tom Costello': 1, 'Gaby Hoffmann': 1, 'Stephen Dorff': 1, 'Damien Marzette': 1, 'Iris Apatow': 1, 'Jim Broadbent': 3, 'Ashlyn Sanchez': 1, 'Sixtine Murat': 1, 'Hermione Corfield': 1, 'Larry the Cable Guy': 2, 'Jerry Stiller': 1, 'Sarah Polley': 1, 'Miles Teller': 6, 'Teresa Navarro': 1, 'Eva Mendes': 3, 'Miles Heizer': 1, 'Ruta Gedmintas': 1, 'Tangie Ambrose': 1, 'Steve Oram': 1, 'Famke Janssen': 3, 'Brandon Routh': 1, 'Benicio Del Toro': 2, 'Gemma Arterton': 3, 'Munro Chambers': 1, 'Penélope Cruz': 4, 'Ryan Reynolds': 7, 'Astrid Bergès-Frisbey': 1, 'Olivia Thirlby': 2, 'Min-sik Choi': 1, 'Michael Yare': 1, 'Joey Morgan': 1, 'Matthew Morrison': 1, 'Aaron Eckhart': 5, 'Kristen Wiig': 7, 'Emma Watson': 8, 'Megan Park': 1, 'Anthony Anderson': 1, 'Mike Birbiglia': 2, 'Marie Gruber': 1, 'Eric Godon': 1, 'Yun-Fat Chow': 1, 'Sarah Hyland': 1, 'Adrien Brody': 2, 'Camille Cottin': 1, 'Mandy Gonzalez': 1, 'Alia Bhatt': 1, 'Paul Giamatti': 3, 'Oaklee Pendergast': 1}
In [108]:
glumciBrojFilmova = dict(sorted(glumciBrojFilmova.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True) )

print(glumciBrojFilmova)
{'Mark Wahlberg': 15, 'Hugh Jackman': 14, 'Brad Pitt': 13, 'Christian Bale': 13, 'Michael Fassbender': 12, 'Anne Hathaway': 12, 'Scarlett Johansson': 12, 'Channing Tatum': 12, 'Tom Hardy': 12, 'Robert Downey Jr.': 12, 'Johnny Depp': 12, 'Bradley Cooper': 11, 'Jennifer Lawrence': 11, 'Anna Kendrick': 11, 'Chloë Grace Moretz': 11, 'Shia LaBeouf': 11, 'Jake Gyllenhaal': 11, 'Seth Rogen': 11, 'Gerard Butler': 11, 'Cate Blanchett': 11, 'Chris Hemsworth': 10, 'Matt Damon': 10, 'Liam Neeson': 10, 'Josh Brolin': 10, 'Matthew McConaughey': 10, 'Dwayne Johnson': 10, 'Ryan Gosling': 10, 'Will Smith': 10, 'Leonardo DiCaprio': 10, 'Charlize Theron': 10, 'Emma Stone': 10, 'Samuel L. Jackson': 9, 'Denzel Washington': 9, 'Jonah Hill': 9, 'Daniel Radcliffe': 9, 'Naomi Watts': 9, 'Adam Sandler': 9, 'Woody Harrelson': 9, 'Amy Adams': 9, 'James Franco': 9, 'Ben Kingsley': 9, 'Rose Byrne': 9, 'James McAvoy': 9, 'Chiwetel Ejiofor': 9, 'Owen Wilson': 9, 'Jason Bateman': 9, 'Joseph Gordon-Levitt': 9, 'Sharlto Copley': 9, 'Tom Hanks': 9, 'Morgan Freeman': 9, 'Chris Pine': 9, 'Chris Evans': 9, 'Mila Kunis': 8, 'Kristen Stewart': 8, 'Jeremy Renner': 8, 'Rachel Weisz': 8, 'George Clooney': 8, 'Jessica Chastain': 8, 'Natalie Portman': 8, 'Michelle Monaghan': 8, 'Zac Efron': 8, 'Mark Strong': 8, 'Jennifer Aniston': 8, 'Robert De Niro': 8, 'Gary Oldman': 8, 'Joel Edgerton': 8, 'Will Ferrell': 8, 'Tom Cruise': 8, 'Emily Blunt': 8, 'Jesse Eisenberg': 8, 'Emma Watson': 8, 'Jason Sudeikis': 7, 'Angelina Jolie': 7, 'Teresa Palmer': 7, 'Ralph Fiennes': 7, 'Patrick Wilson': 7, 'Jamie Bell': 7, 'Liam Hemsworth': 7, 'Steve Carell': 7, 'Sylvester Stallone': 7, 'Mark Ruffalo': 7, 'Russell Crowe': 7, 'Rooney Mara': 7, 'Bryan Cranston': 7, 'Shailene Woodley': 7, 'Viola Davis': 7, 'Simon Pegg': 7, 'Chris Pratt': 7, 'Keira Knightley': 7, 'Rachel McAdams': 7, 'Ethan Hawke': 7, 'Kate Winslet': 7, 'Vin Diesel': 7, 'Ryan Reynolds': 7, 'Kristen Wiig': 7, 'Jude Law': 6, 'John Goodman': 6, 'Cillian Murphy': 6, 'Nicholas Hoult': 6, 'Ian McKellen': 6, 'Vera Farmiga': 6, 'John C. Reilly': 6, 'Keanu Reeves': 6, 'Leslie Mann': 6, 'Sam Worthington': 6, 'Bryce Dallas Howard': 6, 'Aaron Taylor-Johnson': 6, 'Martin Freeman': 6, 'Casey Affleck': 6, 'Ben Foster': 6, 'Colin Farrell': 6, 'Zoe Saldana': 6, 'Willem Dafoe': 6, 'Charlotte Gainsbourg': 6, 'Brendan Gleeson': 6, 'Rosamund Pike': 6, 'Alicia Vikander': 6, 'Logan Lerman': 6, 'T.J. Miller': 6, 'Michael Caine': 6, 'Theo James': 6, 'Josh Hutcherson': 6, 'Amanda Seyfried': 6, 'Jason Statham': 6, 'Jennifer Garner': 6, 'Nicole Kidman': 6, 'Elle Fanning': 6, 'Jeff Bridges': 6, 'Andrew Garfield': 6, 'Domhnall Gleeson': 6, 'Kate Beckinsale': 6, 'Daniel Craig': 6, 'Meryl Streep': 6, 'Helena Bonham Carter': 6, 'Abbie Cornish': 6, 'Rebecca Hall': 6, 'Zoey Deutch': 6, 'Ben Affleck': 6, 'Idris Elba': 6, 'Robert Pattinson': 6, 'Javier Bardem': 6, 'Hailee Steinfeld': 6, 'Rosario Dawson': 6, 'Jason Clarke': 6, 'Miles Teller': 6, 'Richard Jenkins': 5, 'Lena Headey': 5, 'Noomi Rapace': 5, 'Michelle Rodriguez': 5, 'Bill Nighy': 5, 'Sienna Miller': 5, 'Stellan Skarsgård': 5, 'Diane Kruger': 5, 'Julianne Moore': 5, 'Dennis Quaid': 5, 'Geoffrey Rush': 5, 'Sandra Bullock': 5, 'Tim Roth': 5, 'Cameron Diaz': 5, 'Saoirse Ronan': 5, 'Kevin Costner': 5, 'Ellen Page': 5, 'Michael Keaton': 5, 'Dev Patel': 5, 'Margot Robbie': 5, 'Anthony Hopkins': 5, 'Blake Lively': 5, 'Kate Mara': 5, 'Paul Rudd': 5, 'Liev Schreiber': 5, 'Jamie Foxx': 5, 'Ben Stiller': 5, 'Vincent Cassel': 5, 'Sigourney Weaver': 5, 'Anthony Mackie': 5, 'Christopher Plummer': 5, 'Brie Larson': 5, 'Paula Patton': 5, 'Michael Peña': 5, 'J.K. Simmons': 5, 'Ron Perlman': 5, 'Megan Fox': 5, 'Jim Sturgess': 5, 'Kurt Russell': 5, 'Josh Duhamel': 5, 'Edward Norton': 5, 'Charlotte Le Bon': 5, 'Eric Bana': 5, 'Marion Cotillard': 5, 'Edgar Ramírez': 5, 'Andrew Scott': 5, 'Colin Firth': 5, 'Felicity Jones': 5, 'Kirsten Dunst': 5, 'Aaron Eckhart': 5, 'Imogen Poots': 4, 'Ciarán Hinds': 4, 'Tilda Swinton': 4, 'Kevin Spacey': 4, 'Emile Hirsch': 4, 'Eddie Redmayne': 4, 'Taylor Lautner': 4, 'Tyrese Gibson': 4, 'Eva Green': 4, 'Melissa McCarthy': 4, 'Maggie Grace': 4, 'Kyle Chandler': 4, 'Ben Whishaw': 4, 'Milla Jovovich': 4, 'Aamir Khan': 4, 'Armie Hammer': 4, 'Henry Cavill': 4, 'Malin Akerman': 4, 'Justin Timberlake': 4, 'Jay Baruchel': 4, 'Jeremy Irons': 4, 'Steve Zahn': 4, 'Aaron Paul': 4, 'Mia Wasikowska': 4, 'Reese Witherspoon': 4, 'Zach Galifianakis': 4, 'Harrison Ford': 4, 'Sarah Gadon': 4, 'Thandie Newton': 4, 'Philip Seymour Hoffman': 4, 'Michelle Williams': 4, 'Abigail Breslin': 4, 'Zachary Quinto': 4, 'Zooey Deschanel': 4, 'Garrett Hedlund': 4, 'Peter Sarsgaard': 4, 'James Badge Dale': 4, 'Christopher Mintz-Plasse': 4, 'Jennifer Connelly': 4, 'Rupert Grint': 4, 'Britt Robertson': 4, 'Tommy Lee Jones': 4, 'Haley Bennett': 4, 'Seth MacFarlane': 4, 'Jack Black': 4, 'Paul Walker': 4, 'Forest Whitaker': 4, 'Maya Rudolph': 4, 'Alison Brie': 4, 'Alec Baldwin': 4, 'James Marsden': 4, 'Gwyneth Paltrow': 4, 'Emily Browning': 4, 'Asa Butterfield': 4, 'Tom Wilkinson': 4, 'Pierce Brosnan': 4, 'Diego Luna': 4, 'Vince Vaughn': 4, 'Guy Pearce': 4, 'Amy Ryan': 4, 'Jamie Dornan': 4, 'Elizabeth Banks': 4, 'Ian McShane': 4, 'Jack Huston': 4, 'Alexander Skarsgård': 4, 'Anna Faris': 4, 'Nick Offerman': 4, 'Charlie Day': 4, 'Benedict Cumberbatch': 4, 'Sam Claflin': 4, 'Dustin Hoffman': 4, 'Alexandra Daddario': 4, 'Helen Mirren': 4, 'Rebel Wilson': 4, 'Tom Hiddleston': 4, 'Adam Driver': 4, 'Dakota Johnson': 4, 'Kristen Bell': 4, 'Xavier Samuel': 4, 'Jai Courtney': 4, 'Bruce Willis': 4, 'Daniel Brühl': 4, 'Kevin James': 4, 'Karl Urban': 4, 'Judi Dench': 4, 'Penélope Cruz': 4, 'Nicolas Cage': 3, "Vincent D'Onofrio": 3, 'Julia Roberts': 3, 'Nat Wolff': 3, 'Emily Mortimer': 3, 'Tessa Thompson': 3, 'Zachary Gordon': 3, 'Albert Brooks': 3, 'Patrick Stewart': 3, 'Jessica Biel': 3, 'Sam Rockwell': 3, 'Jeffrey Wright': 3, 'Rose McGowan': 3, 'Jason Segel': 3, 'Maria Bello': 3, 'Ice Cube': 3, 'Clive Owen': 3, 'Sacha Baron Cohen': 3, 'Kevin Hart': 3, 'Keri Russell': 3, 'Rebecca Ferguson': 3, 'Emma Roberts': 3, 'Jim Carrey': 3, 'John Gallagher Jr.': 3, 'Carey Mulligan': 3, 'Julianne Hough': 3, 'Ezra Miller': 3, 'Emma Thompson': 3, 'Ed Harris': 3, 'Richard Gere': 3, 'Gabriel Basso': 3, 'Viggo Mortensen': 3, 'Kiefer Sutherland': 3, 'Olivia Wilde': 3, 'Sean Penn': 3, 'Michael Shannon': 3, 'Dominic Cooper': 3, 'Richard Armitage': 3, 'Paul Dano': 3, 'William Fichtner': 3, 'Emory Cohen': 3, 'Thomas Jane': 3, 'Bill Murray': 3, 'Catherine Keener': 3, 'Hugo Weaving': 3, 'Danny McBride': 3, 'Michael B. Jordan': 3, 'Mickey Rourke': 3, 'Nick Frost': 3, 'Cynthia Nixon': 3, 'Katherine Heigl': 3, 'Ken Watanabe': 3, 'Jared Harris': 3, 'Tina Fey': 3, 'Jon Favreau': 3, 'Laura Dern': 3, 'Lily Collins': 3, 'Robert Capron': 3, 'Dakota Fanning': 3, 'Léa Seydoux': 3, 'Melissa Leo': 3, 'Bill Hader': 3, 'Irrfan Khan': 3, 'Christoph Waltz': 3, 'Maika Monroe': 3, 'Bill Paxton': 3, 'Olga Kurylenko': 3, 'Andy Samberg': 3, 'Amber Heard': 3, 'Alfred Molina': 3, 'John Leguizamo': 3, 'Joaquin Phoenix': 3, 'Dan Stevens': 3, 'Kathryn Hahn': 3, 'David Oyelowo': 3, 'Kate Hudson': 3, 'Don Cheadle': 3, 'Jared Leto': 3, 'Michael Nyqvist': 3, "Dylan O'Brien": 3, 'Oliver Platt': 3, 'Kodi Smit-McPhee': 3, 'Luke Bracey': 3, 'Dominic West': 3, 'Charlie Hunnam': 3, 'Gugu Mbatha-Raw': 3, 'Laura Linney': 3, 'Nikolaj Coster-Waldau': 3, 'Topher Grace': 3, 'Brenton Thwaites': 3, 'Joan Allen': 3, 'Lily James': 3, 'Jane Levy': 3, 'Ewan McGregor': 3, 'Connor Paolo': 3, 'Michelle Yeoh': 3, 'Jaden Smith': 3, 'Terry Crews': 3, 'Alan Rickman': 3, 'Jet Li': 3, 'Jon Hamm': 3, 'Robin Wright': 3, 'Thomas Haden Church': 3, 'Justin Long': 3, 'Michael Sheen': 3, 'Mary Elizabeth Winstead': 3, 'Selena Gomez': 3, 'Andrea Riseborough': 3, 'Ray Winstone': 3, 'Dylan Minnette': 3, 'Andy Serkis': 3, 'Alice Braga': 3, 'Michiel Huisman': 3, 'Matthew Macfadyen': 3, 'John Cusack': 3, 'Alex Pettyfer': 3, 'Jacob Tremblay': 3, 'Kate Bosworth': 3, 'Ed Helms': 3, 'Michelle Pfeiffer': 3, 'Will Arnett': 3, 'Taron Egerton': 3, 'Michael Cera': 3, 'Taylor Kitsch': 3, 'Tye Sheridan': 3, 'Oscar Isaac': 3, 'Anya Taylor-Joy': 3, 'Jemaine Clement': 3, 'Jon Bernthal': 3, 'Liv Tyler': 3, 'Billy Crudup': 3, 'Jim Broadbent': 3, 'Eva Mendes': 3, 'Famke Janssen': 3, 'Gemma Arterton': 3, 'Paul Giamatti': 3, 'Eric Stonestreet': 2, 'Dave Franco': 2, 'William Hurt': 2, 'Martin Henderson': 2, 'Olivia Munn': 2, 'Vinnie Jones': 2, 'Mahershala Ali': 2, 'Kerry Bishé': 2, 'Corey Stoll': 2, 'Matthew Goode': 2, 'Amanda Bynes': 2, 'Sam Neill': 2, 'Lewis Black': 2, 'Hugh Grant': 2, 'Adrian Grenier': 2, 'Thomas Brodie-Sangster': 2, 'Dan Fogler': 2, 'Zoë Bell': 2, 'Cobie Smulders': 2, 'Michael Chiklis': 2, 'Mia Goth': 2, 'Evan Rachel Wood': 2, 'Patrick Dempsey': 2, 'Rodrigo Santoro': 2, 'Kristin Davis': 2, 'Ellie Kendrick': 2, 'Oprah Winfrey': 2, 'Jessica Brown Findlay': 2, 'Anna Hutchison': 2, 'Alia Shawkat': 2, 'Mathieu Amalric': 2, 'Tracy Letts': 2, 'Adam Brody': 2, 'Scott Glenn': 2, 'Jason Biggs': 2, 'Karl Glusman': 2, 'Luke Wilson': 2, 'Leslie Bibb': 2, 'Ed Oxenbould': 2, 'Octavia Spencer': 2, 'Wentworth Miller': 2, 'Alice Eve': 2, 'Douglas M. Griffin': 2, 'Laurent Lucas': 2, 'Terrence Howard': 2, 'Cam Gigandet': 2, 'Elizabeth Olsen': 2, 'Linda Cardellini': 2, 'Golshifteh Farahani': 2, 'Luke Evans': 2, 'Max Minghella': 2, 'Adèle Exarchopoulos': 2, 'Ali Larter': 2, 'Freida Pinto': 2, 'Robbie Amell': 2, 'Scott Eastwood': 2, 'Emilia Clarke': 2, 'Dan Byrd': 2, 'Lake Bell': 2, 'Nick Damici': 2, 'Barkhad Abdi': 2, 'Antonio Banderas': 2, 'Jack Davenport': 2, 'Laurie Holden': 2, 'Sally Field': 2, 'Gal Gadot': 2, 'Brooklyn Decker': 2, 'Keegan-Michael Key': 2, 'Michael Ealy': 2, 'Michael Gambon': 2, 'Daniel Day-Lewis': 2, 'Robin Williams': 2, 'Vanessa Hudgens': 2, 'Jennifer Ehle': 2, 'Blake Jenner': 2, 'Aubrey Plaza': 2, 'Peter Dinklage': 2, 'Joel Kinnaman': 2, 'Sienna Guillory': 2, 'Jennifer Jason Leigh': 2, 'Mary-Louise Parker': 2, 'Josh Wiggins': 2, 'Patricia Clarkson': 2, 'Marton Csokas': 2, 'Matt Bomer': 2, 'Lucas Till': 2, 'David Strathairn': 2, 'David Thewlis': 2, 'Brandon T. Jackson': 2, 'Ellen Burstyn': 2, 'Dave Bautista': 2, 'Justin Theroux': 2, 'Justin Bartha': 2, 'Billy Bob Thornton': 2, 'Craig Ferguson': 2, 'David Harbour': 2, 'Elijah Wood': 2, 'Brittany Snow': 2, 'Carla Gugino': 2, 'Thomas Mann': 2, 'Haley Lu Richardson': 2, 'Emilie de Ravin': 2, 'Timothy Spall': 2, 'Diane Lane': 2, 'David Spade': 2, 'Djimon Hounsou': 2, 'Sean Bean': 2, 'Bruce Greenwood': 2, 'Ty Simpkins': 2, 'Matt Lanter': 2, "Jack O'Connell": 2, 'Demián Bichir': 2, 'Alden Ehrenreich': 2, 'Katee Sackhoff': 2, 'Peter Stormare': 2, 'Liana Liberato': 2, 'Jodie Foster': 2, 'John Corbett': 2, 'Michael McElhatton': 2, 'Mélanie Laurent': 2, 'James Ransone': 2, 'Ansel Elgort': 2, 'Sarah Jessica Parker': 2, 'Nicola Peltz': 2, 'Kevin Bacon': 2, 'Danila Kozlovsky': 2, 'Annabelle Wallis': 2, 'Nadine Velazquez': 2, 'Robert Redford': 2, 'Ruth Wilson': 2, 'Johnny Simmons': 2, 'Judy Davis': 2, 'Mike Vogel': 2, 'Jae Head': 2, 'Mary Steenburgen': 2, 'Matthias Schoenaerts': 2, 'Michael Parks': 2, 'Susan Sarandon': 2, 'Stephen Lang': 2, 'Yoo Gong': 2, 'Lucy Boynton': 2, 'Kit Harington': 2, 'Sally Hawkins': 2, 'Jennifer Lopez': 2, 'Tony Revolori': 2, 'Richard Dreyfuss': 2, 'Ewen Leslie': 2, 'Oona Laurence': 2, 'Riz Ahmed': 2, 'Mireille Enos': 2, 'Salma Hayek': 2, 'Laurence Fishburne': 2, 'Aoi Yuki': 2, 'Lucas Black': 2, 'Kim Cattrall': 2, 'Michael Stuhlbarg': 2, 'Alan Alda': 2, 'Rose Leslie': 2, 'Essie Davis': 2, 'Taraji P. Henson': 2, 'Kang-ho Song': 2, 'Jack Reynor': 2, 'Zoë Kravitz': 2, 'Jason Momoa': 2, 'Barry Ward': 2, 'Tobey Maguire': 2, 'Jessica Lucas': 2, 'Evangeline Lilly': 2, 'Kyle Gallner': 2, 'Isabelle Huppert': 2, 'Kenneth Branagh': 2, 'Audrey Tautou': 2, 'Olivia Colman': 2, 'Omar Sy': 2, 'Lisa Kudrow': 2, 'Jeremy Irvine': 2, 'Jena Malone': 2, 'Rachael Harris': 2, 'Devon Bostick': 2, 'Angela Bassett': 2, 'Dane DeHaan': 2, 'Christina Hendricks': 2, 'Wes Bentley': 2, 'Greta Gerwig': 2, 'Tom Holland': 2, 'Pierre Niney': 2, 'Stanley Tucci': 2, 'Christina Applegate': 2, 'James Frecheville': 2, 'Jason Schwartzman': 2, 'David Morse': 2, 'Jane Fonda': 2, 'Rob Riggle': 2, 'Toni Collette': 2, 'Donald Sutherland': 2, 'Heath Ledger': 2, 'Jean-Claude Van Damme': 2, 'Art Parkinson': 2, 'Chris Rock': 2, 'Thomas Lennon': 2, 'Ronnie Gene Blevins': 2, 'Renée Zellweger': 2, 'Halle Berry': 2, 'David Denman': 2, 'Lizzy Caplan': 2, 'Gabriella Wilde': 2, 'Ving Rhames': 2, 'Lin Shaye': 2, 'Lia Marie Johnson': 2, 'Orlando Bloom': 2, 'Arnold Schwarzenegger': 2, 'Miles Fisher': 2, 'Robert Patrick': 2, 'Will Poulter': 2, 'Hilary Swank': 2, 'Jeff Daniels': 2, 'Billy Burke': 2, 'Anton Yelchin': 2, 'Ray Stevenson': 2, 'Marcia Gay Harden': 2, 'Gil Birmingham': 2, 'Adewale Akinnuoye-Agbaje': 2, 'Kaya Scodelario': 2, 'Rachel House': 2, 'Chadwick Boseman': 2, 'Anika Noni Rose': 2, 'Tyler Perry': 2, 'Byung-hun Lee': 2, 'Clifton Collins Jr.': 2, 'Toby Kebbell': 2, 'Ryan Guzman': 2, 'Annalise Basso': 2, 'Adrian Martinez': 2, 'Logan Marshall-Green': 2, 'Michael Pitt': 2, 'Lorenza Izzo': 2, 'Judy Greer': 2, 'Blythe Danner': 2, 'Jessica Alba': 2, 'John Hurt': 2, 'Gary Cole': 2, 'Joe Anderson': 2, 'Wendi McLendon-Covey': 2, "Jason O'Mara": 2, 'Analeigh Tipton': 2, 'Jenna Dewan Tatum': 2, 'Rene Russo': 2, 'Aaron Burns': 2, 'Mark Rylance': 2, 'Katherine Waterston': 2, 'Robert Duvall': 2, 'Amy Poehler': 2, 'Riley Keough': 2, 'Dianna Agron': 2, 'Timothy Olyphant': 2, 'Rihanna': 2, 'Ana de Armas': 2, 'Jordana Brewster': 2, 'Tony Shalhoub': 2, 'Richard Madden': 2, 'Josh Gad': 2, 'Rhona Mitra': 2, 'Sarah Roemer': 2, 'Nathan Fillion': 2, 'Bob Balaban': 2, 'Sarah Silverman': 2, 'Erin Moriarty': 2, 'Larry the Cable Guy': 2, 'Benicio Del Toro': 2, 'Olivia Thirlby': 2, 'Mike Birbiglia': 2, 'Adrien Brody': 2, 'Richenda Carey': 1, 'Allison Janney': 1, 'Jean Reno': 1, 'Shad Moss': 1, 'Greg Kinnear': 1, 'Jake Abel': 1, 'Jacob Latimore': 1, 'Tony Goldwyn': 1, 'Romain Duris': 1, 'America Ferrera': 1, 'Tiffany Haddish': 1, 'Steven Yeun': 1, 'Patricia Arquette': 1, 'Stacy Martin': 1, 'Sheri Moon Zombie': 1, 'Daisy Ridley': 1, 'Jason Cope': 1, 'Nicole Beharie': 1, 'Kagiso Kuypers': 1, 'Shah Rukh Khan': 1, 'Danny Sapani': 1, 'Mason Lee': 1, 'John Ratzenberger': 1, 'Sandra Hüller': 1, 'Kenshô Ono': 1, 'Kathleen Quinlan': 1, 'Harley Quinn Smith': 1, 'Lily-Rose Depp': 1, 'Sergi López': 1, 'Kiersey Clemons': 1, 'Eloise Mumford': 1, 'Giuseppe Battiston': 1, 'Susie Porter': 1, 'Saurabh Shukla': 1, 'Morgan Saylor': 1, "Lupita Nyong'o": 1, 'Alexandra Maria Lara': 1, 'Danny DeVito': 1, 'Aasif Mandvi': 1, 'Kylie Rogers': 1, 'Luing Andrews': 1, 'Jessica Lange': 1, 'Lili Taylor': 1, 'David Acord': 1, 'José Coronado': 1, 'Min-hee Kim': 1, 'Tony Amendola': 1, 'Scott Adkins': 1, 'Damon Wayans Jr.': 1, 'Stephen Merchant': 1, 'Drew Seeley': 1, 'Rostislav Bershauer': 1, 'Zachary Bennett': 1, 'India Eisley': 1, 'Frank Grillo': 1, 'Gabriel Luna': 1, 'Elizabeth Gracen': 1, 'Gattlin Griffith': 1, 'Kenneth Welsh': 1, 'Dean Waite': 1, 'Nellie': 1, 'Laura Allen': 1, 'Megan Charpentier': 1, 'Michael C. Hall': 1, 'Sakshi Tanwar': 1, 'Ashlynn Yennie': 1, 'Brian Caspe': 1, 'Jonny Brugh': 1, 'Edwin Wright': 1, 'Carice van Houten': 1, 'Chris Isaak': 1, 'Woo-hee Chun': 1, 'Will Yun Lee': 1, 'Christian Cooke': 1, 'Bryan Greenberg': 1, 'Julian Richings': 1, 'Edoardo Leo': 1, 'Jung-min Hwang': 1, 'Oliver Cooper': 1, 'Dakota Goyo': 1, 'Farid Sajjadi Hosseini': 1, 'John Krasinski': 1, 'Kate Siegel': 1, 'Tim Pigott-Smith': 1, 'Branden Coles': 1, 'Elizabeth Henstridge': 1, 'Temuera Morrison': 1, 'Rosie Huntington-Whiteley': 1, 'Andrew Howard': 1, 'A.C. Peterson': 1, 'Samantha Robinson': 1, 'John Boyega': 1, 'Oakes Fegley': 1, 'Lukas Hassel': 1, 'Annie Rose Buckley': 1, 'Maury Sterling': 1, 'Mona Singh': 1, 'Ari Graynor': 1, 'Addison Timlin': 1, 'Portia Doubleday': 1, 'Peter Riegert': 1, 'Karen Gillan': 1, 'Lisa Thoreson': 1, 'Ruby Barnhill': 1, 'Martin McCann': 1, 'Jackson Rathbone': 1, 'Jordi Mollà': 1, 'Chloë Sevigny': 1, 'Tammy Blanchard': 1, 'Justin Chatwin': 1, 'Ni Ni': 1, 'Paul Newman': 1, 'Jeff Branson': 1, 'Antoine-Olivier Pilon': 1, 'Tania Raymonde': 1, 'Fatima Sana Shaikh': 1, 'Simon Cotton': 1, 'Trenton Rogers': 1, 'Shariff Earp': 1, 'Bahar Pars': 1, 'Brady Corbet': 1, "John D'Leo": 1, 'Dick Van Dyke': 1, 'Rudy Youngblood': 1, 'Sylvia Hoeks': 1, 'Trey Songz': 1, 'Carmen Electra': 1, 'T.I.': 1, 'Meagan Good': 1, 'Samantha Morton': 1, 'Hayden Christensen': 1, 'Mariah Carey': 1, 'Michael Douglas': 1, 'Erika Linder': 1, 'Michael Trucco': 1, 'Ward Horton': 1, 'Kathy Baker': 1, 'Adam G. Sevani': 1, 'Ella Rumpf': 1, 'Ida Engvoll': 1, 'Soledad Villamil': 1, 'Neil Flynn': 1, 'Arielle Holmes': 1, 'Jasper Newell': 1, 'Nikki SooHoo': 1, 'Julie Andrews': 1, 'Nicholas Braun': 1, 'Ivana Baquero': 1, 'Ulrich Mühe': 1, 'Julianna Margulies': 1, 'Tao Okamoto': 1, 'Graham McTavish': 1, 'Elisabeth Moss': 1, 'Judah Lewis': 1, 'Jun Kunimura': 1, 'Bruce Boxleitner': 1, 'Emily Baldoni': 1, 'Mads Mikkelsen': 1, 'Terry Chen': 1, 'Kim Uylenbroek': 1, 'Adam Levine': 1, 'Gillian Jacobs': 1, 'Danielle Nicolet': 1, 'George Lopez': 1, 'Antonio Tarver': 1, 'Anna Friel': 1, 'Carla Quevedo': 1, 'Gaspard Schlatter': 1, 'Salli Richardson-Whitfield': 1, 'Meredith Hagner': 1, 'Adelaide Kane': 1, 'Bree Turner': 1, 'Garance Marillier': 1, 'Ariel Levy': 1, 'Anthony LaPaglia': 1, 'Tom Hudson': 1, 'Ophelia Lovibond': 1, 'Thomas Loibl': 1, 'Harvey Keitel': 1, 'Melissa George': 1, 'Brett Cullen': 1, 'Lauren Birkell': 1, 'Anthony Edwards': 1, 'Anders Holm': 1, 'Axel Devillers': 1, 'Scott Mescudi': 1, 'Adam Campbell': 1, 'Raffey Cassidy': 1, 'Kevin Leslie': 1, 'Nicole Parker': 1, 'Matthew Bohrer': 1, 'Amr Waked': 1, 'Maggie Gyllenhaal': 1, 'Lydia Wilson': 1, 'James Russell': 1, 'Jeff Garlin': 1, 'Christopher McDonald': 1, 'Mylène Jampanoï': 1, 'Elizabeth Reaser': 1, 'Aleksandr Armer': 1, 'Gerry Bednob': 1, 'Stephen Henderson': 1, 'Zoe Kazan': 1, 'Julian Dennison': 1, 'Mindy Kaling': 1, 'Harry Connick Jr.': 1, 'Richard Brake': 1, 'Jamie Blackley': 1, 'Chira Cassel': 1, 'Paddy Considine': 1, 'Sean Patrick Thomas': 1, 'Mark Huberman': 1, 'Paula Beer': 1, 'Isabella Rossellini': 1, 'Travis Tope': 1, 'Josh Lucas': 1, 'Jack Nicholson': 1, 'Barbara Crampton': 1, 'Benjamin Walker': 1, 'Ashley Benson': 1, 'Jenna Elfman': 1, 'Natalie Krill': 1, 'Bria L. Murphy': 1, 'Jamie Chung': 1, 'Neve Campbell': 1, 'Ren Ôsugi': 1, 'Nia Vardalos': 1, 'Antje Traue': 1, 'Pierre Coffin': 1, 'John Malkovich': 1, 'Heather Matarazzo': 1, 'Steve Coogan': 1, 'Denis Leary': 1, 'Katey Sagal': 1, 'Morena Baccarin': 1, 'Colleen Camp': 1, 'Kate McKinnon': 1, 'Aidan Quinn': 1, 'Dylan Duffus': 1, 'Brittany Blanton': 1, 'Lucy Walters': 1, 'Mauricio Lopez': 1, 'Raghuvir Joshi': 1, 'Naomie Harris': 1, 'Dominic Monaghan': 1, 'Mónica Villa': 1, 'Max Burkholder': 1, 'Lou Taylor Pucci': 1, 'James Hamrick': 1, 'Ashley Tisdale': 1, 'Sergej Trifunovic': 1, 'Orto Ignatiussen': 1, 'Lucy Liu': 1, 'Amanda Peet': 1, 'Billy Crystal': 1, 'Antonia Ribero': 1, 'Eddie Izzard': 1, 'Tyne Daly': 1, 'Ryan Potter': 1, 'Mel Raido': 1, 'Christopher Fairbank': 1, 'Common': 1, 'Naomi Ackie': 1, 'Tadanobu Asano': 1, 'Demi Moore': 1, 'Briana Evigan': 1, 'Jennette McCurdy': 1, 'Nicholas Brendon': 1, 'Mayko Nguyen': 1, 'Craig T. Nelson': 1, 'Steven Mackintosh': 1, 'Richard Garcia': 1, 'Moon Bloodgood': 1, 'Clint Eastwood': 1, 'Bruno Campos': 1, 'Miranda Cosgrove': 1, 'Brittany Murphy': 1, 'Alycia Debnam-Carey': 1, 'Alexis Dziena': 1, 'Dermot Mulroney': 1, 'Kaitlin Olson': 1, 'Iain Glen': 1, "Sofia Black-D'Elia": 1, 'Sam Riley': 1, 'Carly Rae Jepsen': 1, 'Noah Ringer': 1, 'Baptiste Goy': 1, 'Emma Bell': 1, 'Kiernan Shipka': 1, 'Ashleigh Cummings': 1, 'Joan Cusack': 1, 'Carrie-Anne Moss': 1, 'Cedric the Entertainer': 1, 'Mone Kamishiraishi': 1, 'Wenwen Han': 1, 'Queen Latifah': 1, 'Kunal Kapoor': 1, 'Duncan Duff': 1, 'Samantha Isler': 1, 'Graham Skipper': 1, 'Callum Turner': 1, 'Scott Speedman': 1, 'Amber Tamblyn': 1, 'Storm Reid': 1, 'Lasse Fogelstrøm': 1, 'Tabu': 1, 'Chase Offerle': 1, 'Tamannaah Bhatia': 1, 'David Lyons': 1, 'James Marsters': 1, 'Arlen Escarpeta': 1, 'Olivia DeJonge': 1, 'Patrick Huard': 1, 'Edie Falco': 1, 'Albert Finney': 1, 'Rupert Evans': 1, 'Alan Tudyk': 1, 'Isabelle Nélisse': 1, 'Kevin Connolly': 1, 'James Gandolfini': 1, 'Olivia Luccardi': 1, 'Kelsey Grammer': 1, 'Yu-mi Jung': 1, 'Kelly Macdonald': 1, 'Josef Altin': 1, '50 Cent': 1, 'Rory J. Saper': 1, 'Arturo Castro': 1, 'Nicholas Hope': 1, 'Sarah Clarke': 1, 'Andy Lau': 1, 'Don Thompson': 1, 'Angeliki Papoulia': 1, 'Ginnifer Goodwin': 1, 'John DeLuca': 1, 'John Turturro': 1, 'Gregg Weiner': 1, 'Emma Greenwell': 1, 'Brian White': 1, 'Sophie Nélisse': 1, 'Max Greenfield': 1, 'Kelly McGillis': 1, 'Cush Jumbo': 1, 'David Wenham': 1, 'Vanessa Ferlito': 1, 'Daniel Henshall': 1, "De'Shawn Washington": 1, 'Brian Geraghty': 1, 'Daniel Fathers': 1, 'Natasha Henstridge': 1, 'Dalia Hernández': 1, 'Chase Williamson': 1, 'Frank Madigan': 1, 'Andy Garcia': 1, 'Miyavi': 1, 'Jonathan Daniel Brown': 1, 'Rizwan Manji': 1, 'Matthew Marsden': 1, 'Juan Saavedra': 1, 'Ted Levine': 1, 'Sigrid Bouaziz': 1, 'Bokeem Woodbine': 1, 'Ivo Nandi': 1, 'Florence Clery': 1, 'Duncan Joiner': 1, 'Theo Rossi': 1, 'Karen Allen': 1, 'Hayley Squires': 1, 'Jesse Bradford': 1, 'Phylicia Rashad': 1, 'Janet Montgomery': 1, 'Adrianne Palicki': 1, 'Vincent Ebrahim': 1, 'Natalie Martinez': 1, 'Shahab Hosseini': 1, "Auli'i Cravalho": 1, 'Cara Delevingne': 1, 'Mohamed Akhzam': 1, 'Jennifer Morrison': 1, 'Jessica Sula': 1, 'Maddie Ziegler': 1, 'Eve': 1, 'John Cullum': 1, 'Calum Worthy': 1, 'C.H. Evans': 1, 'Vicky Krieps': 1, 'Ben Walker': 1, 'Klara Kristin': 1, 'Audrey Fleurot': 1, 'Hristos Passalis': 1, 'Doug Jones': 1, 'Israel Broussard': 1, 'Aiden Longworth': 1, 'Shawn Roberts': 1, 'Jennifer Koenig': 1, 'Billie Piper': 1, 'Jade Asha': 1, 'Dana Fuchs': 1, 'Ruth Negga': 1, 'Jackie Chan': 1, 'Teri Hatcher': 1, 'Jack Madigan': 1, 'Ian Holm': 1, 'Edward Asner': 1, 'Cary Joji Fukunaga': 1, 'William Moseley': 1, 'Teodora Duhovnikova': 1, 'Gerardo Taracena': 1, 'Nathalie Baye': 1, 'Hayley McElhinney': 1, 'Gian Keys': 1, 'Jack Taylor': 1, 'Josh Brener': 1, 'Melanie Lynskey': 1, 'Robert Carlyle': 1, 'Yutaka Takenouchi': 1, 'Vilen Babichev': 1, 'Robert Knepper': 1, 'Christopher Meyer': 1, 'Alex Fisher': 1, 'Lou Romano': 1, 'Tim Blake Nelson': 1, 'Anushka Shetty': 1, 'Alex Essoe': 1, 'Louis C.K.': 1, 'Rima Te Wiata': 1, 'Mark Consuelos': 1, 'Jared Padalecki': 1, 'Jorge Garcia': 1, 'Ella Anderson': 1, 'Vanessa Ross': 1, 'Steve Martin': 1, 'Nadia White': 1, 'Danny Trejo': 1, 'Filip Berg': 1, "Jerry O'Connell": 1, 'Aldis Hodge': 1, 'Idina Menzel': 1, 'Lorraine Nicholson': 1, 'Katie Crown': 1, 'Lucas Hedges': 1, 'Jung-woo Ha': 1, 'Jack McBrayer': 1, 'Bill Engvall': 1, 'Rasmus Hardiker': 1, 'Maria Doyle Kennedy': 1, 'Frank Langella': 1, 'Steve Buscemi': 1, 'Madeleine West': 1, "Fionn O'Shea": 1, 'Leonard Nimoy': 1, 'Lyndsy Fonseca': 1, 'Rainn Wilson': 1, 'Burt Young': 1, 'Anders Danielsen Lie': 1, 'Daniel Eric Gold': 1, 'Andre Braugher': 1, 'Brea Grant': 1, 'Anna Foglietta': 1, 'Max von Sydow': 1, 'Rachel Korine': 1, 'Alain Moussi': 1, 'Dean Norris': 1, 'John Carroll Lynch': 1, 'Ethan Suplee': 1, 'Colm Feore': 1, 'Garrett Clayton': 1, 'Jeremy McWilliams': 1, 'Florence Kastriner': 1, 'Leland Orser': 1, 'Bel Powley': 1, 'Roman Jossart': 1, 'Michael McDonald': 1, 'Maria Dizzia': 1, 'Benjamin Bratt': 1, 'Andreas Wisniewski': 1, 'Annabeth Gish': 1, 'Jon Daly': 1, 'Freddie Crowder': 1, 'Angourie Rice': 1, 'Bill Pullman': 1, 'Ray Romano': 1, 'Hayley Atwell': 1, 'Bárbara Lennie': 1, 'Courtney Halverson': 1, 'Margarita Levieva': 1, 'Kevin Chamberlin': 1, 'Colton Haynes': 1, 'Christopher Walken': 1, 'Madison Wolfe': 1, 'Adam Devine': 1, 'Michael Dorman': 1, 'Mario Casas': 1, 'Harold Perrineau': 1, 'Thomas M. Wright': 1, 'Cheryl Hines': 1, 'Donnie Yen': 1, 'Mark Boone Junior': 1, 'Sharman Joshi': 1, 'Christos Stergioglou': 1, 'Michael Doneger': 1, 'Momo Dione': 1, 'Hugh Laurie': 1, 'Jonathan Roumie': 1, 'Julia Ormond': 1, 'Sullivan Stapleton': 1, 'Anthony Cirillo': 1, 'Rachael Blake': 1, 'Julie Walters': 1, 'Brighton Sharbino': 1, 'Victoria Justice': 1, 'Kevin Kline': 1, 'Mackenzie Foy': 1, 'Gina Carano': 1, 'Sonoya Mizuno': 1, 'Noah Taylor': 1, 'Mélissa Désormeaux-Poulin': 1, 'Colm Meaney': 1, 'Tony Danza': 1, 'Ryûnosuke Kamiki': 1, 'Christian Slater': 1, 'Eddie Baroo': 1, 'Nazanin Boniadi': 1, 'Fred Willard': 1, 'Robert Hoffman': 1, 'Jonathan Rhys Meyers': 1, 'Lauren Cohan': 1, 'Nikki Blonsky': 1, 'James DuMont': 1, 'Bailey Anne Borders': 1, 'Aaron Poole': 1, 'CCH Pounder': 1, 'Sophie Okonedo': 1, 'Max Martini': 1, 'Kevin McKidd': 1, 'Christopher Evan Welch': 1, 'Rupert Friend': 1, 'Rinko Kikuchi': 1, 'Kathy Bates': 1, 'Sally Phillips': 1, 'Babak Karimi': 1, 'Maria-Victoria Dragus': 1, 'Michael Kelly': 1, 'Dominique Swain': 1, 'Kari Matchett': 1, 'Josh Stewart': 1, 'Jin-woong Jo': 1, 'January Jones': 1, 'Armin Mueller-Stahl': 1, 'Isabel Lucas': 1, 'Colin Hanks': 1, 'Peter Simonischek': 1, 'Logan Huffman': 1, 'Amara Miller': 1, 'Akihiro Kitamura': 1, 'Paul Bettany': 1, 'Jason Flemyng': 1, 'Christopher Lee': 1, 'Akiva Schaffer': 1, 'Jonny Weston': 1, 'Tijuana Ricks': 1, 'Lubna Azabal': 1, 'Ellen DeGeneres': 1, 'Benedict Wong': 1, 'Jordan Peele': 1, 'Elizabeth Debicki': 1, 'Ahney Her': 1, 'Mustafa Kamel': 1, 'Jack Holden': 1, 'Brandon Scott': 1, 'Paula Prentiss': 1, 'Brian Marc': 1, 'John Ortiz': 1, 'Dan Crisafulli': 1, 'Cary-Hiroyuki Tagawa': 1, 'Vernetta Lopez': 1, 'Laura Ramsey': 1, 'Emmanuel Garijo': 1, 'Rubén Blades': 1, 'Laura Waddell': 1, 'Juliet Rylance': 1, 'Jason Mitchell': 1, 'Taissa Farmiga': 1, 'Ralph Ineson': 1, 'André Marcon': 1, 'Usher Raymond': 1, 'Michael Mantell': 1, 'Thomas Middleditch': 1, 'Julian Vergov': 1, 'Sebastian Pigott': 1, 'Bob the Cat': 1, 'Candice Bergen': 1, 'Danny Huston': 1, 'Sanjay Dutt': 1, 'Danielle Panabaker': 1, 'Michel Vuillermoz': 1, 'Blythe Auffarth': 1, 'Tyler Hoechlin': 1, 'Glenn Close': 1, 'Priyanka Moodley': 1, 'Tim McGraw': 1, 'Natascha McElhone': 1, 'Kenny Wormald': 1, 'Molly Ringwald': 1, 'Lainie Kazan': 1, 'Adam Rodriguez': 1, 'Christian Distefano': 1, 'Christina Grimmie': 1, 'Janelle Monáe': 1, 'Lynn Collins': 1, 'Sandra Kinder': 1, 'Jordan Carlos': 1, 'Jelena Gavrilovic': 1, 'Fred Dalton Thompson': 1, 'Tobias Menzies': 1, 'Gael García Bernal': 1, 'Eddie Murphy': 1, 'Katy Barker': 1, 'Simon Helberg': 1, 'Mykelti Williamson': 1, 'Karrueche Tran': 1, 'Travis Fimmel': 1, 'Rosemarie DeWitt': 1, 'Chris Wedge': 1, 'Freddie Highmore': 1, 'Paulin Jaccoud': 1, 'Gabourey Sidibe': 1, 'Isabelle Fuhrman': 1, 'Miyu Irino': 1, 'Christian Stevens': 1, 'Dane Cook': 1, 'Steele Stebbins': 1, 'Method Man': 1, 'Pat Cashman': 1, 'Jaime Winstone': 1, 'Haley Joel Osment': 1, 'Maddy Curley': 1, 'Emma Booth': 1, 'Randall Park': 1, 'Paul Reiser': 1, 'Tom Mison': 1, 'Mira Sorvino': 1, 'Sachet Engineer': 1, 'Hayden Panettiere': 1, 'Dougie McConnell': 1, 'Callan McAuliffe': 1, 'Michael Rooker': 1, 'Slobodan Bestic': 1, 'Dolph Lundgren': 1, 'Aryana Engineer': 1, 'Lara Pulver': 1, 'Sanjeev Bhaskar': 1, 'Drew Barrymore': 1, 'Ellar Coltrane': 1, 'Laurence Leboeuf': 1, 'Taika Waititi': 1, 'Malcolm McDowell': 1, 'Larenz Tate': 1, 'Boyd Holbrook': 1, 'Joshua McIvor': 1, 'Henry Thomas': 1, 'Alfre Woodard': 1, 'Pierre Richard': 1, 'Susan Loughnane': 1, 'Stephen Moyer': 1, 'Rachel Bilson': 1, 'Kevin Dillon': 1, 'Derek Jacobi': 1, 'Corbin Reid': 1, 'Aaron Yoo': 1, 'Vincent Kartheiser': 1, 'Marley Shelton': 1, 'Ken Stott': 1, 'Kofi Siriboe': 1, 'Charlie Heaton': 1, 'Sarita Choudhury': 1, 'Cary Elwes': 1, 'Martin Stringer': 1, 'Rabah Nait Oufella': 1, 'Austin Abrams': 1, 'Rachel Quinn': 1, 'Kieran Culkin': 1, 'Stuart Graham': 1, 'Diego Boneta': 1, 'Ben Burtt': 1, 'Julia Stiles': 1, 'Selma Blair': 1, 'Jeffrey Vincent Parise': 1, 'Toby Jones': 1, 'Hunter McCracken': 1, 'McCaul Lombardi': 1, 'Darío Grandinetti': 1, 'Garret Dillahunt': 1, 'Saori Hayami': 1, 'Charlie Cox': 1, 'Joseph Julian Soria': 1, 'Daniel Franzese': 1, 'Rick Gonzalez': 1, 'Brooke Shields': 1, 'Elena Anaya': 1, 'María Marull': 1, 'Michael Constantine': 1, 'Zachery Ty Bryan': 1, 'Jenny Slate': 1, 'Andy Powers': 1, 'Lynsey Taylor Mackay': 1, 'Joely Richardson': 1, 'Dave Johns': 1, 'Anil Kapoor': 1, 'Dong-seok Ma': 1, 'Bella Heathcote': 1, 'Niko Nicotera': 1, 'Anton Adasinsky': 1, 'Ashley C. Williams': 1, 'Regina Hall': 1, 'Jim Parsons': 1, 'Cori Gonzalez-Macuer': 1, 'Josh Hartnett': 1, 'Taraneh Alidoosti': 1, 'Paul Sidhu': 1, 'Sebastian Koch': 1, 'Brian Cox': 1, 'Bella Thorne': 1, 'Michal Vondel': 1, 'Bijou Phillips': 1, 'Linda Gegusch': 1, 'Kim Coates': 1, 'Nicholas Galitzine': 1, 'Jovan Adepo': 1, 'Marilyn Manson': 1, 'Corey Hawkins': 1, 'Dominique Abel': 1, 'Robert Sheehan': 1, "Zac Mattoon O'Brien": 1, 'Sunny Pawar': 1, 'Andrew Simpson': 1, 'Kai Ryssdal': 1, 'Jordan Nagai': 1, 'Giancarlo Esposito': 1, 'Fiona Gordon': 1, 'Kate Upton': 1, 'Brenda Blethyn': 1, 'Jessica Barth': 1, 'Ashton Kutcher': 1, 'Arnaud Viard': 1, 'Jessica Barden': 1, 'Rachel Dratch': 1, 'Ferdia Walsh-Peelo': 1, 'John Alexander': 1, 'Daniella Kertesz': 1, 'Aurélien Recoing': 1, 'T.R. Knight': 1, 'Terence Stamp': 1, 'Callum Keith Rennie': 1, 'Crispin Glover': 1, 'Michael Kenneth Williams': 1, 'Jeff Daniel Phillips': 1, 'Blanche Baker': 1, 'Luke Treadaway': 1, 'Derek Mears': 1, 'Kurt Fuller': 1, 'Amy Schumer': 1, 'Joel McHale': 1, 'Caitlyn Rund': 1, 'Sanya Malhotra': 1, 'Tim Allen': 1, 'Derek Jeter': 1, 'Craig Van Hook': 1, 'Kathleen Munroe': 1, 'Adam Pally': 1, 'Sebastian Stan': 1, 'Alison Pill': 1, 'Kerry Washington': 1, 'Kelcey Watson': 1, 'Joel David Moore': 1, 'Ayse Howard': 1, 'Catinca Untaru': 1, 'Teyonah Parris': 1, 'Lucy Hale': 1, 'Fran Kranz': 1, 'Jane Lynch': 1, 'Robert Toupin': 1, 'Katherine Reis': 1, 'Matthew Fox': 1, 'Alexander Black': 1, 'Danny Glover': 1, 'Cassie Ventura': 1, 'Charlie Tahan': 1, 'Dean Mumford': 1, 'Elizabeth Mitchell': 1, 'Ashley Walters': 1, 'Riley Thomas Stewart': 1, "O'Shea Jackson Jr.": 1, 'Karolina Gruszka': 1, 'Barry Pepper': 1, 'Jael Elizabeth Steinmeyer': 1, 'Sean Bridgers': 1, 'Joey Lauren Adams': 1, 'So-ri Moon': 1, 'Morjana Alaoui': 1, 'Emma Fitzpatrick': 1, 'Ben Barnes': 1, 'Lulu Wilson': 1, 'Lars Eidinger': 1, 'Kyra Sedgwick': 1, 'Hans Matheson': 1, 'Pablo Rago': 1, 'Penn Badgley': 1, 'Gabriel Byrne': 1, 'Joseph Fiennes': 1, 'Lena Endre': 1, 'Loïs van Wijk': 1, 'Lucy Fry': 1, 'Sasha Lane': 1, 'Leehom Wang': 1, 'Roger Bart': 1, "Ed O'Neill": 1, 'Tom Prior': 1, 'Radha Mitchell': 1, 'Karl Markovics': 1, 'Ben Winchell': 1, 'Alice Englert': 1, 'Alex Karpovsky': 1, 'Genesis Rodriguez': 1, 'Dieter Laser': 1, 'Jim Caviezel': 1, 'Lili Sepe': 1, 'Ernst Stötzner': 1, 'Moe Dunford': 1, 'John Hawkes': 1, 'Olivia Cooke': 1, 'Milo Ventimiglia': 1, 'Scorcher': 1, 'David Arquette': 1, 'Val Kilmer': 1, 'Ricardo Darín': 1, 'Stephen Rea': 1, 'Jerry Ferrara': 1, "Da'Vone McDonald": 1, 'Annabelle Attanasio': 1, 'Rolf Lassgård': 1, 'Anne Consigny': 1, 'Nathalie Boltt': 1, 'Alyson Hannigan': 1, 'Maggie Q': 1, 'Barkhad Abdirahman': 1, 'Alexis Clagett': 1, 'Cosmo Jarvis': 1, 'Sue Dahlman': 1, 'John Hodgman': 1, 'Ang Phula Sherpa': 1, 'Colin Quinn': 1, 'Olivia Williams': 1, 'Emayatzy Corinealdi': 1, 'Pablo Schreiber': 1, "Frances O'Connor": 1, 'Naomi Battrick': 1, 'Lambert Wilson': 1, 'Rufus Sewell': 1, 'Moises Arias': 1, 'Rosie Shaw': 1, 'Gabriel Bateman': 1, 'Peter Facinelli': 1, 'Olivia Moyles': 1, 'Sam Quartin': 1, 'Chris Cooper': 1, 'Annika Wedderkopp': 1, 'Brendan Fraser': 1, 'Damaine Radcliff': 1, 'Sarah Dumont': 1, 'Paul Birchard': 1, 'Carmen Ejogo': 1, 'Emily Meade': 1, 'Nick Krause': 1, 'Óscar Jaenada': 1, 'Linh Dan Pham': 1, 'Michael Wittenborn': 1, 'Doona Bae': 1, 'Lauren Graham': 1, 'Kirby Bliss Blanton': 1, 'Rob Corddry': 1, 'Cara Buono': 1, 'Jim Norton': 1, 'Geoffrey Arend': 1, 'Francesc Albiol': 1, 'Leslie Jones': 1, 'Til Schweiger': 1, 'Sophie Perry': 1, 'Laine Megaw': 1, 'Zach Grenier': 1, 'Briana Shann': 1, 'Keith David': 1, 'Max Irons': 1, 'Billy Connolly': 1, 'Kristin Scott Thomas': 1, 'Diego Klattenhoff': 1, 'Matthew Zuk': 1, 'Richard Kind': 1, 'Deanna Dunagan': 1, 'Angelo Josue Lozano Corzo': 1, 'Steve Wiebe': 1, 'Kimberly Elise': 1, 'Joe Alwyn': 1, 'Deborah Kara Unger': 1, 'Mia Stallard': 1, 'Allison Tolman': 1, 'Ryan Lee': 1, 'Émilie Leclerc': 1, 'Dulé Hill': 1, 'Justice Smith': 1, 'Satomi Ishihara': 1, 'Christopher Jordan Wallace': 1, 'Su Elliot': 1, 'Jon Voight': 1, 'Martina Gedeck': 1, 'Jeff Goldblum': 1, 'Courteney Cox': 1, 'Jeffrey Dean Morgan': 1, 'Alex R. Hibbert': 1, 'Isaiah Stone': 1, 'Jake Johnson': 1, 'Zachary Levi': 1, 'Alison Sudol': 1, 'Katie Cassidy': 1, 'Karen Disher': 1, 'Eve Lindley': 1, 'James Floyd': 1, 'Joe Cobden': 1, 'Katie Holmes': 1, 'James Cosmo': 1, 'Laurent Lafitte': 1, 'Emily Ratajkowski': 1, 'Will Dalton': 1, 'Joe Blakemore': 1, 'Taylor Swift': 1, 'Michael Ironside': 1, 'Joshua Leonard': 1, 'Nathan Phillips': 1, 'Adil Hussain': 1, 'John Doman': 1, 'David Troughton': 1, 'Ji-min Han': 1, 'Elijah Smith': 1, 'Lior Ashkenazi': 1, 'Justin Chon': 1, 'Elizabeth Berrington': 1, 'Matthew Perry': 1, 'Luke Kleintank': 1, 'John C. McGinley': 1, 'Jocelin Donahue': 1, 'Edith Scob': 1, 'Gemma Jones': 1, 'Cole Konis': 1, 'Julian Barratt': 1, 'Adrian Titieni': 1, 'Taylor Schilling': 1, 'Simona Stasová': 1, 'Christopher Fitzgerald': 1, 'Mandy Moore': 1, 'Hae-il Park': 1, 'James Allen McCune': 1, 'Oona Chaplin': 1, 'Storm Acheche Sahlstrøm': 1, 'Jamal Woolard': 1, 'Jemima West': 1, 'Daniel Zovatto': 1, 'Osric Chau': 1, 'Gregory Jones': 1, 'Maxim Gaudette': 1, 'Catherine Bégin': 1, 'Levi Miller': 1, 'Hiroki Hasegawa': 1, 'Aidan Turner': 1, 'Brian Milligan': 1, 'Vanessa Lachey': 1, 'Maribel Verdú': 1, 'Laura Abramsen': 1, 'Woody Allen': 1, 'Jesse Borrego': 1, 'Austin Pendleton': 1, 'Tommy Dewey': 1, 'Darsheel Safary': 1, 'Ron Livingston': 1, 'Julie Benz': 1, 'Olan Rogers': 1, 'Dominique McElligott': 1, 'Nancy Kwan': 1, 'Giovanni Ribisi': 1, 'Rotimi': 1, 'Joe Manganiello': 1, 'Ewa Fröling': 1, 'Lily Cole': 1, 'Ellie Kemper': 1, 'RJ Cyler': 1, 'Sam Shepard': 1, 'Annette Bening': 1, 'Reiko Aylesworth': 1, 'Jahking Guillory': 1, 'Chatchawai Kamonsakpitak': 1, 'Peter McRobbie': 1, 'Wei Tang': 1, 'Kate Dickie': 1, 'Catherine Walker': 1, 'Mae Whitman': 1, 'Jo Hartley': 1, 'Morgan Lily': 1, 'Steve Lantz': 1, 'Riccardo Scamarcio': 1, 'Duan Sanderson': 1, 'Dominique Tipper': 1, 'Ólafur Darri Ólafsson': 1, 'Russell Brand': 1, 'Jamie Campbell Bower': 1, 'Charles Dance': 1, 'Jasmine Trinca': 1, 'Moisés Acevedo': 1, 'Neel Sethi': 1, 'Rachel Blanchard': 1, 'Quinton Aaron': 1, "Mo'Nique": 1, 'Winona Ryder': 1, 'Alexander Ludwig': 1, 'Soo-an Kim': 1, "Srdjan 'Zika' Todorovic": 1, 'Nick Nolte': 1, 'Ed Skrein': 1, 'Sarah Paulson': 1, 'Hee-Bong Byun': 1, 'Lori Petty': 1, 'Chris Klein': 1, 'Shiloh Fernandez': 1, 'Chris Gethard': 1, 'Lauren Holly': 1, 'Grace Van Patten': 1, 'Malcolm Sinclair': 1, 'Michele Valley': 1, 'Emmanuelle Riva': 1, 'Neil Patrick Harris': 1, 'Gabriel Chavarria': 1, 'Logan Miller': 1, 'Lia Bugnar': 1, 'Lewis MacDougall': 1, 'Ned Beatty': 1, 'Tom Hughes': 1, 'Shone Romulus': 1, 'Gedeon Burkhard': 1, 'Joanne Froggatt': 1, 'Steve Tom': 1, 'Tyler James Williams': 1, 'Marlon Wayans': 1, 'Jackie Earle Haley': 1, 'Tatiana Pauhofová': 1, 'Samantha Sloyan': 1, 'Anna Camp': 1, 'Imelda Staunton': 1, 'Mary McCormack': 1, 'Wyatt Russell': 1, 'Ulrich Tukur': 1, 'Brit Marling': 1, 'Elisabeth Shue': 1, 'Justine Waddell': 1, 'Andy Buckley': 1, 'Jan Cornet': 1, 'Malina Manovici': 1, 'Prabhas': 1, 'Sean Bott': 1, 'Scott Adsit': 1, 'F. Murray Abraham': 1, 'Florence Pugh': 1, 'Joel Courtney': 1, 'Jalil Lespert': 1, 'Melissa Benoist': 1, 'Mel Gibson': 1, 'Charles S. Dutton': 1, 'Bruce Campbell': 1, 'Anne Dorval': 1, 'Walton Goggins': 1, 'AJ Michalka': 1, 'John Francis Daley': 1, 'Joseph Mawle': 1, 'Garrett M. Brown': 1, 'Kristin Chenoweth': 1, 'Christian Stolte': 1, 'Angelique Pereira': 1, 'Bee Vang': 1, "Nicholas D'Agosto": 1, 'Jeff Kahn': 1, 'Rana Daggubati': 1, 'Kristen Connolly': 1, 'Jason Barry': 1, 'Liam McMahon': 1, 'William Atherton': 1, 'James Kelley': 1, 'Ross Kimball': 1, 'Kelly Adams': 1, 'Sharon Percy': 1, 'John Travolta': 1, 'Clara Mamet': 1, 'Elissa Knight': 1, 'Jeremy Davies': 1, 'Brit Morgan': 1, 'Kat Dennings': 1, 'Aomi Muyock': 1, 'Andie MacDowell': 1, 'Daniel Olbrychski': 1, 'Sheila Kelley': 1, 'Seann William Scott': 1, 'Madina Nalwanga': 1, 'AnnaSophia Robb': 1, 'Nick Swardson': 1, 'Sam Elliott': 1, 'Ana Wagener': 1, 'Callie Hernandez': 1, 'Sarah Butler': 1, 'Charles Berling': 1, 'Allen Leech': 1, 'Andrea Whitburn': 1, 'Rita Cortese': 1, 'Karen Moskow': 1, 'Skyler Gisondo': 1, 'Shameik Moore': 1, 'Kara Hayward': 1, 'Matt Vael': 1, 'Ariadna Gil': 1, 'Donna Murphy': 1, 'Maude Apatow': 1, 'Tom Felton': 1, 'Chris Messina': 1, 'Tanay Chheda': 1, 'Salim Kechiouche': 1, 'Craig Robinson': 1, 'Janet McTeer': 1, 'Brian Howe': 1, 'Rila Fukushima': 1, 'Thomas Bo Larsen': 1, 'Werner Herzog': 1, 'Alistair Abell': 1, 'Logan Paul': 1, 'Jessica Vanessa DeLeon': 1, 'Rhys Ifans': 1, 'Martin Kabanza': 1, 'Sean Faris': 1, 'Patton Oswalt': 1, 'Claire Danes': 1, 'Emmanuelle Chriqui': 1, 'Freddy Rodríguez': 1, 'Alan Arkin': 1, 'Lauren German': 1, 'Suraj Sharma': 1, 'Alon Aboutboul': 1, 'J. Todd Smith': 1, 'Steven Krueger': 1, 'Jessie Ok Gray': 1, 'Adria Arjona': 1, 'Isla Fisher': 1, 'Dale Dickey': 1, 'Wendy Crewson': 1, 'Valerie Mahaffey': 1, 'Tom Sizemore': 1, 'Penelope Wilton': 1, 'David James': 1, 'Ryô Narita': 1, 'Guillaume Baillargeon': 1, 'Christopher Carley': 1, 'Neil Brown Jr.': 1, 'Karin Konoval': 1, 'Gabriela Lopez': 1, 'Peyton List': 1, 'Wesley Elder': 1, 'Dax Shepard': 1, 'Billy Magnussen': 1, 'Keir Gilchrist': 1, 'Kati Outinen': 1, 'Heather Sossaman': 1, 'Shannon Woodward': 1, 'Paul Borghese': 1, 'Alfie Allen': 1, 'George MacKay': 1, 'Seychelle Gabriel': 1, 'Gretchen Mol': 1, 'Clint Dyer': 1, 'Jesse Plemons': 1, 'Derek Luke': 1, 'Do-won Kwak': 1, 'Mateo Arias': 1, 'Marisa Paredes': 1, 'Nick Robinson': 1, 'Shareeka Epps': 1, 'Noah Wiseman': 1, 'Lorraine Toussaint': 1, 'Nina Dobrev': 1, 'Lesley Manville': 1, 'Shelley Hennig': 1, 'Bonnie Hunt': 1, 'Jacki Weaver': 1, 'Kay Whitney': 1, 'Anne Le Ny': 1, 'Anushka Sharma': 1, 'Dax Flame': 1, 'Ryoko Seta': 1, 'Emmy Rossum': 1, 'Tian Jing': 1, 'Shea Adams': 1, 'Mark Chao': 1, 'Jared Gilman': 1, 'Paul Anderson': 1, 'Michael Dickson': 1, 'Quvenzhané Wallis': 1, 'Jason Isaacs': 1, 'Ike Barinholtz': 1, 'Randy Couture': 1, 'Alexi Pappas': 1, 'Jennifer Saunders': 1, 'Scott Lawrence': 1, 'Lily Rabe': 1, 'Roman Kolinka': 1, 'Austin Stowell': 1, 'Steven Pasquale': 1, 'Eddie Marsan': 1, 'Matt Long': 1, 'Rip Torn': 1, "Beverly D'Angelo": 1, 'Kelly Reilly': 1, 'Rachel Wood': 1, 'Clémence Poésy': 1, 'Daniel Giménez Cacho': 1, 'Eli Roth': 1, 'Juno Temple': 1, 'Antoine Bertrand': 1, 'Amanda Righetti': 1, 'Amber Perkins': 1, 'Sam Trammell': 1, 'Catalina Sandino Moreno': 1, 'Madhavan': 1, 'Karel Hermánek Jr.': 1, 'Sarah Snook': 1, 'Kevin Nealon': 1, 'Keith Carradine': 1, 'Raoul Max Trujillo': 1, 'Aidan Gillen': 1, 'François Cluzet': 1, 'Tom Cullen': 1, 'Josh Peck': 1, 'Alessandro Nivola': 1, 'Dakota Blue Richards': 1, 'Eric Winter': 1, 'Jorma Taccone': 1, 'Marco Giallini': 1, 'Brad Garrett': 1, 'Brian Dennehy': 1, 'Noel Fisher': 1, 'Stephen Curry': 1, 'Lee Pace': 1, 'Jonathan Groff': 1, 'Connie Nielsen': 1, 'Michael Vartan': 1, 'Boman Irani': 1, 'Bridgette Barrett': 1, 'Rory Cochrane': 1, 'Odeya Rush': 1, 'Faith Wladyka': 1, 'Gemma Ward': 1, 'Ksenia Solo': 1, 'Suzanne Clément': 1, 'Tom Costello': 1, 'Gaby Hoffmann': 1, 'Stephen Dorff': 1, 'Damien Marzette': 1, 'Iris Apatow': 1, 'Ashlyn Sanchez': 1, 'Sixtine Murat': 1, 'Hermione Corfield': 1, 'Jerry Stiller': 1, 'Sarah Polley': 1, 'Teresa Navarro': 1, 'Miles Heizer': 1, 'Ruta Gedmintas': 1, 'Tangie Ambrose': 1, 'Steve Oram': 1, 'Brandon Routh': 1, 'Munro Chambers': 1, 'Astrid Bergès-Frisbey': 1, 'Min-sik Choi': 1, 'Michael Yare': 1, 'Joey Morgan': 1, 'Matthew Morrison': 1, 'Megan Park': 1, 'Anthony Anderson': 1, 'Marie Gruber': 1, 'Eric Godon': 1, 'Yun-Fat Chow': 1, 'Sarah Hyland': 1, 'Camille Cottin': 1, 'Mandy Gonzalez': 1, 'Alia Bhatt': 1, 'Oaklee Pendergast': 1}
In [109]:
print(list(glumciBrojFilmova)[0])
print(list(glumciBrojFilmova)[1])
Mark Wahlberg
Hugh Jackman

Листа жанрова

In [110]:
zanr = list(genre.split(',') for genre in filmovi.genre)

zanrovi={'Action'}
zanrovi_lista=[]
for lista in zanr:
  for l in lista:
    l=l.strip()
    zanrovi.add(l)
    zanrovi_lista.append(l)
for s in zanrovi:
  print(s)    
Comedy
Animation
War
Romance
Musical
Western
Action
Thriller
Mystery
Drama
Sport
Sci-Fi
Adventure
History
Family
Horror
Fantasy
Music
Biography
Crime

Који су најзаступљенији жанрoви?

In [111]:
zanrovi_lista = pd.value_counts(zanrovi_lista)
print(zanrovi_lista)
Drama    513
Action    303
Comedy    279
Adventure  259
Thriller   195
Crime    150
Romance   141
Sci-Fi    120
Horror    119
Mystery   106
Fantasy   101
Biography   81
Family    51
Animation   49
History    29
Sport     18
Music     16
War      13
Western    7
Musical    5
dtype: int64
In [112]:
type(zanrovi_lista)
Out[112]:
pandas.core.series.Series
In [113]:
i=0
for index, val in zanrovi_lista.iteritems():
  i=i+1
  print("{0}. {1}".format(i,index))
1. Drama
2. Action
3. Comedy
4. Adventure
5. Thriller
6. Crime
7. Romance
8. Sci-Fi
9. Horror
10. Mystery
11. Fantasy
12. Biography
13. Family
14. Animation
15. History
16. Sport
17. Music
18. War
19. Western
20. Musical

10 најбољих (комедија)

In [114]:
def komedija(g):
  k=False
  for zanr in list(g.split(',')):
    if zanr.strip()=='Comedy':
      k=True
  if k==True:
    return 'Comedy'
    

komedije=filmovi
komedije['genre']=komedije['genre'].apply(komedija)

komedije[komedije.genre=='Comedy']
Out[114]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
3 4 Sing Comedy In a city of humanoid animals, a hustling thea... Christophe Lourdelet Matthew McConaughey,Reese Witherspoon, Seth Ma... 2016 108 7.2 60545 27032000 59
6 7 La La Land Comedy A jazz pianist falls for an aspiring actress i... Damien Chazelle Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt, J.... 2016 128 8.3 258682 15106000 93
7 8 Mindhorn Comedy A has-been actor best known for playing the ti... Sean Foley Essie Davis, Andrea Riseborough, Julian Barrat... 2016 89 6.4 2490 4798500 71
13 14 Moana Comedy In Ancient Polynesia, when a terrible curse in... Ron Clements Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House,... 2016 107 7.7 118151 24875000 81
14 15 Colossal Comedy Gloria is an out-of-work party girl forced to ... Nacho Vigalondo Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Austin Stowell,... 2016 109 6.4 8612 287000 70
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
985 986 Your Highness Comedy When Prince Fabious's bride is kidnapped, he g... David Gordon Green Danny McBride, Natalie Portman, James Franco, ... 2011 102 5.6 87904 2156000 31
992 993 Take Me Home Tonight Comedy Four years after graduation, an awkward high s... Michael Dowse Topher Grace, Anna Faris, Dan Fogler, Teresa P... 2011 97 6.3 45419 692000 58
994 995 Project X Comedy 3 high school seniors throw a birthday party t... Nima Nourizadeh Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Br... 2012 88 6.7 164088 5472000 48
998 999 Search Party Comedy A pair of friends embark on a mission to reuni... Scot Armstrong Adam Pally, T.J. Miller, Thomas Middleditch,Sh... 2014 93 5.6 4881 4798500 22
999 1000 Nine Lives Comedy A stuffy businessman finds himself trapped ins... Barry Sonnenfeld Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell,Ch... 2016 87 5.3 12435 1964000 11

279 rows × 12 columns

In [115]:
najbolje_komedije=komedije[komedije.genre=='Comedy']
najbolje_komedije=najbolje_komedije.sort_values(['rating','metascore'], ascending=False)

najbolje_komedije.head(10)
Out[115]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
249 250 The Intouchables Comedy After he becomes a quadriplegic from a paragli... Olivier Nakache François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey F... 2011 112 8.6 557965 1318000 57
430 431 3 Idiots Comedy Two friends are searching for their long lost ... Rajkumar Hirani Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh, Sharman Joshi 2009 170 8.4 238789 652000 67
6 7 La La Land Comedy A jazz pianist falls for an aspiring actress i... Damien Chazelle Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt, J.... 2016 128 8.3 258682 15106000 93
688 689 Toy Story 3 Comedy The toys are mistakenly delivered to a day-car... Lee Unkrich Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Ned Beatty 2010 103 8.3 586669 41498000 92
499 500 Up Comedy Seventy-eight year old Carl Fredricksen travel... Pete Docter Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger,... 2009 96 8.3 722203 29298000 88
241 242 Inside Out Comedy After young Riley is uprooted from her Midwest... Pete Docter Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black, Mindy Ka... 2015 95 8.2 416689 35645000 94
82 83 The Wolf of Wall Street Comedy Based on the true story of Jordan Belfort, fro... Martin Scorsese Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie,M... 2013 180 8.2 865134 11687000 75
765 766 PK Comedy A stranger in the city asks questions no one h... Rajkumar Hirani Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt,Boman ... 2014 153 8.2 103279 1057000 51
238 239 The Grand Budapest Hotel Comedy The adventures of Gustave H, a legendary conci... Wes Anderson Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amal... 2014 99 8.1 530881 5907000 88
74 75 Zootopia Comedy In a city of anthropomorphic animals, a rookie... Byron Howard Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, J... 2016 108 8.1 296853 34126000 78
In [116]:
print(najbolje_komedije['title'].iloc[0:10].to_string(index=False))
     The Intouchables
         3 Idiots
        La La Land
       Toy Story 3
            Up
        Inside Out
 The Wolf of Wall Street
            PK
 The Grand Budapest Hotel
         Zootopia

Добри филмови који су остварили лошу зараду

In [117]:
najbolji[((najbolji['rating']>najbolji['rating'].quantile(0.95)) | (najbolji['metascore']>najbolji['metascore'].quantile(0.95))) & (najbolji['revenue']<najbolji['revenue'].quantile(0.05))]
Out[117]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
501 502 Carol Drama,Romance An aspiring photographer develops an intimate ... Todd Haynes Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Ky... 2015 118 7.2 77995 25000 95
664 665 L'avenir Drama A philosophy teacher soldiers through the deat... Mia Hansen-Løve Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka,... 2016 102 7.1 5796 28000 88

Лоши филмови који су остварили добру зараду

In [118]:
najbolji[((najbolji['rating']<najbolji['rating'].quantile(0.05)) | (najbolji['metascore']<najbolji['metascore'].quantile(0.05))) & (najbolji['revenue']>najbolji['revenue'].quantile(0.95))]
Out[118]:
rank title genre description director actors year runtime_minutes rating votes revenue metascore
941 942 The Twilight Saga: Eclipse Adventure,Drama,Fantasy As a string of mysterious killings grips Seatt... David Slade Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Laut... 2010 124 4.9 192740 30052000 58

Визуализација података

Један од најкориснијих начина за разумијевање података јесте њихова визуализација. Људи је користе од давнина. Визуализација података нам омогућава размјену велике количине података у малим просторима и поједностављује доношење одлука.

Ми смо већ видјели како се подаци могу визуализовати помоћу библиотеке pandas, употребом метода pyplot библиотеке matplotlib:

Даћемо сада одговоре на нека питања помоћу визуализације података. Користићемо, између осталог, библиотеке за визуализацију података matplotlib и seaborn. То су само неке од библиотека које чине pandas екосистем за визуализацију података. На вама је да даље сами истражујете и пронађете још неке Пајтон алате који су вама одговарајући (пошто је наша тема Пајтон програмски језик; иначе ништа вас не спречава да радите са подацима и у другим програмским језицима, ипак су то само алати који вам помажу да урадите свој посао).

Овдје имате све што вам је потребно за употребу Пајтон библиотеке matplotlib за визуализацију података:

Овдје имате све што вам је потребно за употребу Пајтон библиотеке seaborn за визуализацију података:

Поред ових линкова, доста материјала за рад и учење можете наћи путем интернет претраживача.

Импортујмо сада библиотеке за визуализацију података.

In [119]:
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import seaborn as sns

10 филмских директора са највише снимљених филмова

In [120]:
filmovi.director.value_counts()[:10].plot.pie(figsize=(10,10),explode=(0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0),shadow=True)
plt.title('10 филмских директора са највише снимљених филмова')
Out[120]:
Text(0.5, 1.0, '10 филмских директора са највише снимљених филмова')

Видимо да Riddley Scott има највише снимљених филмова.

Заступљеност жанрова

In [121]:
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.title("Популарност жанрова")
sns.barplot(y=zanrovi_lista.index, x=zanrovi_lista)
Out[121]:
<AxesSubplot:title={'center':'Популарност жанрова'}>

Видимо да је драма по заступљености далеко испред свих осталих жанрова.

Трајање филмова

In [122]:
sns.set_style("darkgrid")

sns.distplot(filmovi.runtime_minutes, hist=False, rug=True).set(xlabel="Трајање филма у минутама");
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\distributions.py:2557: FutureWarning: `distplot` is a deprecated function and will be removed in a future version. Please adapt your code to use either `displot` (a figure-level function with similar flexibility) or `kdeplot` (an axes-level function for kernel density plots).
 warnings.warn(msg, FutureWarning)
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\distributions.py:2056: FutureWarning: The `axis` variable is no longer used and will be removed. Instead, assign variables directly to `x` or `y`.
 warnings.warn(msg, FutureWarning)
In [123]:
sns.set_style("whitegrid")

sns.violinplot(filmovi.runtime_minutes).set(xlabel="Трајање филма у минутама");
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_decorators.py:36: FutureWarning: Pass the following variable as a keyword arg: x. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 warnings.warn(

Видимо да филмови у просјеку трају неких 110-ак минута, већина њих траје приближно од 100 до 125 минута. Мањи број њих траје мање од 80 а више од 160 минута.

У којој години је снимљено највише филмова?

In [124]:
plt.xlabel('Година')
sns.distplot(filmovi.year, bins=20, kde=False).set(xlabel="Година", ylabel = "Број снимљених филмова");
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\distributions.py:2557: FutureWarning: `distplot` is a deprecated function and will be removed in a future version. Please adapt your code to use either `displot` (a figure-level function with similar flexibility) or `histplot` (an axes-level function for histograms).
 warnings.warn(msg, FutureWarning)

Видимо да је у 2016. години снимљено највише филмова, слободно можемо рећи три пута више него појединачно у претходним годинама. То наравно није тачно за 2015. годину док видимо да је број снимљених филмова у 2016. години 5 пута већи од броја снимљених филмова у већини од претходних година.

Просјечна зарада по годинама

In [125]:
filmovi.groupby(['year'])['revenue'].mean().plot(kind='line', figsize=(15,8), fontsize=13, color='violet')
plt.xlabel('Година')
plt.ylabel('Просјечна зарада')
plt.title("Просјечна зарада по годинама")
Out[125]:
Text(0.5, 1.0, 'Просјечна зарада по годинама')
In [126]:
sns.stripplot(x="year", y="revenue", data=filmovi, jitter=True).set(xlabel="Година", ylabel = "Зарада");

Видимо да је у 2016. години најмања просјечна зарада, док је у 2012. и 2009. години највећа. Такође видимо да је филм са највећом зарадом снимљен у 2015. години.

Зависност зараде од оцјена публике и критике те броја гласова

In [127]:
plt.figure(figsize=(22,12))
plt.suptitle('Зарада у зависности од рејтинга',fontsize=20)
plt.xlabel('xlabel', fontsize=18)
plt.ylabel('ylabel', fontsize=18)
plt.rc('xtick',labelsize=16)
plt.rc('ytick',labelsize=16)
sns.lineplot(filmovi.rating,filmovi.revenue,color='y').set(xlabel="Рејтинг", ylabel = "Зарада")
plt.show()
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_decorators.py:36: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 warnings.warn(
In [128]:
plt.figure(figsize=(22,12))
plt.suptitle('Зарада у зависности од метаскора',fontsize=20)
plt.xlabel('xlabel', fontsize=18)
plt.ylabel('ylabel', fontsize=18)
plt.rc('xtick',labelsize=16)
plt.rc('ytick',labelsize=16)
sns.lineplot(filmovi.metascore,filmovi.revenue,color='g').set(xlabel="Метаскор", ylabel = "Зарада")
plt.show()
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_decorators.py:36: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 warnings.warn(

Оба графика изгледају слично иако постоји разлика, коју објашњава сљедеће поређење.

In [129]:
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(25, 15))
plt.suptitle('Поређење рејтинга и метаскора',fontsize=20)
sns.distplot(filmovi.metascore,ax=axs[0][1],color='b')
sns.distplot(filmovi.rating,ax=axs[0][0],color='r')
sns.boxplot(filmovi.metascore,ax=axs[1][1],color='b')
sns.boxplot(filmovi.rating,ax=axs[1][0],color='r')
plt.show()
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\distributions.py:2557: FutureWarning: `distplot` is a deprecated function and will be removed in a future version. Please adapt your code to use either `displot` (a figure-level function with similar flexibility) or `histplot` (an axes-level function for histograms).
 warnings.warn(msg, FutureWarning)
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\distributions.py:2557: FutureWarning: `distplot` is a deprecated function and will be removed in a future version. Please adapt your code to use either `displot` (a figure-level function with similar flexibility) or `histplot` (an axes-level function for histograms).
 warnings.warn(msg, FutureWarning)
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_decorators.py:36: FutureWarning: Pass the following variable as a keyword arg: x. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 warnings.warn(
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_decorators.py:36: FutureWarning: Pass the following variable as a keyword arg: x. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 warnings.warn(
In [130]:
plt.figure(figsize=(22,12))
plt.suptitle('Зарада у зависности од гласова',fontsize=20)
plt.xlabel('xlabel', fontsize=18)
plt.ylabel('ylabel', fontsize=18)
plt.rc('xtick',labelsize=16)
plt.rc('ytick',labelsize=16)
sns.lineplot(filmovi.votes,filmovi.revenue,color='c').set(xlabel="Гласови", ylabel = "Зарада")
plt.show()
C:\Users\sbWIN\anaconda3\lib\site-packages\seaborn\_decorators.py:36: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 warnings.warn(