Laste ned og analysere åpne data fra Enhetsregisteret

Brønnøysundregistrene har gjort Enhetsregisteret tilgjengelig som åpne data. Detaljer om tjenesten finner du på data.brreg.no. I denne "notatboken" viser vi hvordan du kan laste ned og analysere åpne data fra Enhetsregisteret.

I notatboken er det egne celler med kode. For å kjøre koden velger du cellen og klikker "play"-knappen øverst på siden. Merk at en del av koden forutsetter at du har kjørt kode tidligere, så hvis du får feilmelding kan det være at du må gå tilbake og forsikre deg om at du har kjørt koden i tidligere celler.

Notatboken bruker programmeringsspråket Python, og all koden skal fungere i alle moderne Python-miljø. I tillegg til det som er innebygget i Python bruker vi følgende tilleggsverktøy:

 • requests: Et verktøy for kommunisere med data.brreg.no
 • xlsx2csv: Et verktøy for å konvertere fra .xlsx-formatet til .csv-format
 • pandas: Et populært verktøy for å håndtere data, inkludert "rydde" og analysere dem

På MyBinder.org er disse verktøyene allerede installert, men de må importeres før de kan brukes videre:

In [7]:
import requests
from xlsx2csv import Xlsx2csv
import pandas as pd
import numpy as np

Det finnes et søke-API for åpne data fra Enhetsregisteret. Søke-API-et kan brukes for å gjøre forespørsler i Enhetsregisteret, og få resultatene direkte. Men API-et har en begrensning som gjør at det ikke er mulig å få mer enn 10.000 enheter i resultatet. Da er nedlasting av alle dataene et bra alternativ. I tillegg gir nedlasting mulighet til å bruke verktøy som gjør det lett å analysere og visualisere data.

Viktig: Snarvei til bruk av dataene!

Hvis du ikke er avhengig av å bruke helt oppdaterte data, kan du bruke en kopi av Enhetsregisteret som ligger vedlagt i dette kjøremiljøet. Isåfall kan du hoppe til Snarveien og gå rett videre på å analysere dataene.

For helt ferske data

Nedenfor går vi gjennom stegene for å 1) laste ned alle hovedenhetene fra Enhetsregisteret, 2) konvertere filen til CSV-format (fordi det formatet er raskere å jobbe med), 3) lese filen med Python og Pandas. Deretter viser vi noen eksempler på enkle analyser, som forhåpentligvis er nok til å gi en idé om hva du kan gjøre videre.

Merk at siden registeret er såpass stort tar det noen minutter både å laste ned og konvertere den nedlastede fila. Som nevnt over kan du hoppe over de stegene og bruke den vedlagte kopien ved å gå til Snarveien.

1) Laste ned alle hovedenheter fra Enhetsregisteret

Hovedenhetene kan lastes ned som enten JSON- eller XLSX-format. Vi bruker XLSX-formatet fordi det er er "forflatet" til en stor tabell, noe som gjør det enklere å bruke med Pandas-verktøyet.

Filen som lastes ned er ca 200 MB stor. Hvor langt tid det tar vil være avhengig av nettverket. Hvis kjører koden fra mybinder.org tar det erfaringsmessig i underkant av fem minutter. På en PC på hjemmekontor har det tatt opp mot 10 minutter.

Det er mulig å laste ned og lagre en fil med enklere kode enn det som er skrevet nedenfor, men da lastes hele filen ned i minnet før den lagres. Det krever mer minne.

NB! MyBinder.org er en gratistjeneste, og for å redusere behovet for maskinressurser, skrur den av virtuelle maskiner som ikke er i bruk, det vil si at all koden du har kjørt blir nullstilt hvis du er inaktiv i mer enn ti minutter. Da må du starte maskinen på nytt, og sannsynligvis må all kode må kjøres på nytt og fila må lastes ned på nytt.

In [3]:
%%time
url = 'https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/lastned/regneark'
headers = {'Accept': 'application/vnd.brreg.enhetsregisteret.enhet+vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;charset=UTF-8'}
session = requests.Session() # establish a session that is kept open during the transfer, instead of performing separate requests
r = session.get(url, headers=headers, stream = True)
r.raise_for_status()
with open('er.xlsx','wb') as f:
  for chunk in r.iter_content(1024*1024*2): # laster ned og skriver ca 2 MB av gangen
    f.write(chunk)
CPU times: user 2.11 s, sys: 1.68 s, total: 3.79 s
Wall time: 8min 7s

2) Konvertere filen til CSV-formatet

Python Pandas har en funksjon for å lese xlsx-filer, men den er tregere og krever mer minne enn tilsvarende metode for csv-filer. Du sparer derfor tid på å konvertere filen til csv-formatet først. Når du kjører koden på mybinder.org, risikerer du dessuten at lesing av xlsx-filen krever mer minne enn du er tildelt, og da stopper prosessen.

For å konvertere den nedlastede fila, bruker vi xlsx2csv. På mybinder.org tar dette erfaringsmessig i underkant av 5 minutter. På en PC på hjemmekontor tar det nærmere ti.

In [4]:
%time Xlsx2csv("er.xlsx", outputencoding="utf-8").convert("er.csv")
CPU times: user 8min 6s, sys: 12.2 s, total: 8min 18s
Wall time: 8min 19s

3) Lese filen med Python og Pandas

Pandas har en egen funksjon for å lese csv-filer, '''read_csv'''. I kommandoen nedenfor har vi i tillegg spesifisert informasjon om typene data i filen, for å gjøre det lettere å bruke senere.

In [8]:
df = pd.read_csv('er.csv', dtype={
    'Organisasjonsnummer': str,
    'Navn': str,
    'Organisasjonsform.kode': 'category',
    'Organisasjonsform.beskrivelse': 'category',
    'Næringskode 1': str,
    'Næringskode 1.beskrivelse': str,
    'Næringskode 2': str,
    'Næringskode 2.beskrivelse': str,
    'Næringskode 3': str,
    'Næringskode 3.beskrivelse': str,
    'Hjelpeenhetskode': 'category',
    'Hjelpeenhetskode.beskrivelse': 'category',
    'Antall ansatte': np.int16,
    'Hjemmeside': str,
    'Postadresse.adresse': str,
    'Postadresse.poststed': str,
    'Postadresse.postnummer': str,
    'Postadresse.kommune': str,
    'Postadresse.kommunenummer': str,
    'Postadresse.land': 'category',
    'Postadresse.landkode': 'category',
    'Forretningsadresse.adresse': str,
    'Forretningsadresse.poststed': str,
    'Forretningsadresse.postnummer': str,
    'Forretningsadresse.kommune': str,
    'Forretningsadresse.kommunenummer': str,
    'Forretningsadresse.land': 'category',
    'Forretningsadresse.landkode': 'category',
    'Institusjonell sektorkode': 'category',
    'Institusjonell sektorkode.beskrivelse': 'category',
    'Siste innsendte årsregnskap': str, # klarte ikke konvertere til np.int16
    'Registreringsdato i Enhetsregisteret': str, # klarer ikke konvertere 'datetime64',
    'Stiftelsesdato': str, # klarte ikke å konvertere til datetime64 - 1550-12-31 00:00:00
    'FrivilligRegistrertIMvaregisteret': 'category',
    'Registrert i MVA-registeret': 'category',
    'Registrert i Frivillighetsregisteret': 'category',
    'Registrert i Foretaksregisteret': 'category',
    'Registrert i Stiftelsesregisteret': 'category',
    'Konkurs': 'category',
    'Under avvikling': 'category',
    'Under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning': 'category',
    'Overordnet enhet i offentlig sektor': str,
    'Målform': 'category' })

Snarvei! Bruk vedlagte kopi av dataene

Hvis du ikke er avhengig av helt oppdaterte data, ligger det en kopi av er.csv som del av dette arbeidsområdet. Ved å bruke den sparer du tid på å laste ned og konvertere fila. For informasjon tidspunkt for fila, kjør kommandoen nedenfor:

In [5]:
!ls -l er.csv.gz
-rw-r--r-- 1 wslstsk wslstsk 64931668 Apr 29 13:31 er.csv.gz

For å bruke den lokale kopien er kommandoen nesten identisk med koden to celler over. Forskjellen er at det er angitt et annet filnavn og "compression='gzip'".

NB! Ikke kjør cellen nedenfor med kode hvis du allerede har lastet ned og lest inn oppdaterte data :-)

In [9]:
df = pd.read_csv('er.csv.gz', compression='gzip', dtype={
    'Organisasjonsnummer': str,
    'Navn': str,
    'Organisasjonsform.kode': 'category',
    'Organisasjonsform.beskrivelse': 'category',
    'Næringskode 1': str,
    'Næringskode 1.beskrivelse': str,
    'Næringskode 2': str,
    'Næringskode 2.beskrivelse': str,
    'Næringskode 3': str,
    'Næringskode 3.beskrivelse': str,
    'Hjelpeenhetskode': 'category',
    'Hjelpeenhetskode.beskrivelse': 'category',
    'Antall ansatte': np.int16,
    'Hjemmeside': str,
    'Postadresse.adresse': str,
    'Postadresse.poststed': str,
    'Postadresse.postnummer': str,
    'Postadresse.kommune': str,
    'Postadresse.kommunenummer': str,
    'Postadresse.land': 'category',
    'Postadresse.landkode': 'category',
    'Forretningsadresse.adresse': str,
    'Forretningsadresse.poststed': str,
    'Forretningsadresse.postnummer': str,
    'Forretningsadresse.kommune': str,
    'Forretningsadresse.kommunenummer': str,
    'Forretningsadresse.land': 'category',
    'Forretningsadresse.landkode': 'category',
    'Institusjonell sektorkode': 'category',
    'Institusjonell sektorkode.beskrivelse': 'category',
    'Siste innsendte årsregnskap': str, # klarte ikke konvertere til np.int16
    'Registreringsdato i Enhetsregisteret': str, # klarer ikke konvertere 'datetime64',
    'Stiftelsesdato': str, # klarte ikke å konvertere til datetime64 - 1550-12-31 00:00:00
    'FrivilligRegistrertIMvaregisteret': 'category',
    'Registrert i MVA-registeret': 'category',
    'Registrert i Frivillighetsregisteret': 'category',
    'Registrert i Foretaksregisteret': 'category',
    'Registrert i Stiftelsesregisteret': 'category',
    'Konkurs': 'category',
    'Under avvikling': 'category',
    'Under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning': 'category',
    'Overordnet enhet i offentlig sektor': str,
    'Målform': 'category' })

4) Analysere data fra Enhetsregisteret

Vi starter med noen enkle kommandoer som gir oss noen en viss ide om hva som finnes i dataene.

In [10]:
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1037749 entries, 0 to 1037748
Data columns (total 44 columns):
 #  Column                    Non-Null Count  Dtype  
--- ------                    --------------  -----  
 0  Unnamed: 0                  1037749 non-null int64  
 1  Organisasjonsnummer              1037749 non-null object 
 2  Navn                     1037749 non-null object 
 3  Organisasjonsform.kode            1037749 non-null category
 4  Organisasjonsform.beskrivelse         1037749 non-null category
 5  Næringskode 1                 982062 non-null  object 
 6  Næringskode 1.beskrivelse           982062 non-null  object 
 7  Næringskode 2                 38573 non-null  object 
 8  Næringskode 2.beskrivelse           38573 non-null  object 
 9  Næringskode 3                 1562 non-null   object 
 10 Næringskode 3.beskrivelse           1562 non-null   object 
 11 Hjelpeenhetskode               20386 non-null  category
 12 Hjelpeenhetskode.beskrivelse         20386 non-null  category
 13 Antall ansatte                1037749 non-null int16  
 14 Hjemmeside                  120182 non-null  object 
 15 Postadresse.adresse              207005 non-null  object 
 16 Postadresse.poststed             208900 non-null  object 
 17 Postadresse.postnummer            199149 non-null  object 
 18 Postadresse.kommune              199149 non-null  object 
 19 Postadresse.kommunenummer           199149 non-null  object 
 20 Postadresse.land               208901 non-null  category
 21 Postadresse.landkode             208898 non-null  category
 22 Forretningsadresse.adresse          992055 non-null  object 
 23 Forretningsadresse.poststed          1022845 non-null object 
 24 Forretningsadresse.postnummer         984353 non-null  object 
 25 Forretningsadresse.kommune          984353 non-null  object 
 26 Forretningsadresse.kommunenummer       984353 non-null  object 
 27 Forretningsadresse.land            1022845 non-null category
 28 Forretningsadresse.landkode          1022844 non-null category
 29 Institusjonell sektorkode           954783 non-null  category
 30 Institusjonell sektorkode.beskrivelse     954783 non-null  category
 31 Siste innsendte årsregnskap          355677 non-null  object 
 32 Registreringsdato i Enhetsregisteret     1037749 non-null object 
 33 Stiftelsesdato                578546 non-null  object 
 34 FrivilligRegistrertIMvaregisteret       46694 non-null  category
 35 Registrert i MVA-registeret          1037749 non-null category
 36 Registrert i Frivillighetsregisteret     1037749 non-null category
 37 Registrert i Foretaksregisteret        1037749 non-null category
 38 Registrert i Stiftelsesregisteret       1037749 non-null category
 39 Konkurs                    1037749 non-null category
 40 Under avvikling                1037749 non-null category
 41 Under tvangsavvikling eller tvangsoppløsning 1037749 non-null category
 42 Overordnet enhet i offentlig sektor      1980 non-null   object 
 43 Målform                    1037749 non-null category
dtypes: category(19), int16(1), int64(1), object(23)
memory usage: 212.8+ MB

info() gir oss oversikt over alle kolonnene, og for hver kolonne får vi vite hvor mange av radene som har data (non-null). I tillegg får vi vite hvilken datatype de ulike kolonnene har. 'object' tilsvarer normalt tekst. 'category' betyr at det er et sett med faste verdier, f.eks. "JA" og "NEI", kommunenummer, og næringskoder.

In [11]:
df.describe()
Out[11]:
Unnamed: 0 Antall ansatte
count 1.037749e+06 1.037749e+06
mean 5.188740e+05 3.622975e+00
std 2.995725e+05 1.006874e+02
min 0.000000e+00 0.000000e+00
25% 2.594370e+05 0.000000e+00
50% 5.188740e+05 0.000000e+00
75% 7.783110e+05 0.000000e+00
max 1.037748e+06 2.858000e+04

describe() prøver å gi noen statistisk relevante opplysninger for kolonner med tall. Den eneste kolonnen som har tall det gir mening å lage statistikk for i vårt tilfelle, er antall ansatte. Kort oppsummert er det veldig mange som har veldig mange enheter som har få ansatte ...

La oss se nærmere på den kolonnen. Da bruker vi df[<navn på kolonne>] for å angi kolonnen:

In [17]:
df['Antall ansatte'].value_counts()
Out[17]:
0    864915
1    48643
2    25468
3    15270
4    11183
     ... 
1230     1
2257     1
1744     1
4307     1
5629     1
Name: Antall ansatte, Length: 1227, dtype: int64
In [13]:
df['Organisasjonsform.beskrivelse'].describe()
Out[13]:
count         1037749
unique           41
top    Enkeltpersonforetak
freq          424293
Name: Organisasjonsform.beskrivelse, dtype: object

Over ser vi at det er 41 organisasjonsformer, og at det er Enkeltpersonforetak som er mest vanlig, med over 424.000 enheter. Vi kan også få tall på fordelingen:

In [19]:
df['Organisasjonsform.beskrivelse'].value_counts()
Out[19]:
Enkeltpersonforetak                      424293
Aksjeselskap                         357624
Forening/lag/innretning                    112312
Utenlandsk enhet                        26697
Norskregistrert utenlandsk foretak               25056
Eierseksjonssameie                       24099
Ansvarlig selskap med delt ansvar               13788
Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar            10099
Borettslag                           9098
Stiftelse                            6454
Samvirkeforetak                         6363
Konkursbo                            6113
Tingsrettslig sameie                      5211
Annen juridisk person                      3167
Organisasjonsledd                        1791
Selskap med begrenset ansvar                  1678
Den norske kirke                        1457
Verdipapirfond                          438
Kommune                             356
Interkommunalt selskap                      234
Kommandittselskap                        225
Allmennaksjeselskap                       219
Kommunalt foretak                        184
Partrederi                            156
Sparebank                             91
Særskilt oppdelt enhet, jf. mval. § 2-2              86
Pensjonskasse                           81
Annet foretak iflg. særskilt lov                 63
Kontorfellesskap                         53
Boligbyggelag                           52
Andre bo                             47
Gjensidig forsikringsselskap                   38
Andre enkeltpersoner som registreres i tilknyttet register    33
Administrativ enhet - offentlig sektor              20
Staten                              19
Tvangsregistrert for MVA                     16
Fylkeskommune                           15
Statsforetak                            8
Europeisk selskap                         7
Fylkeskommunalt foretak                      7
Andre ikke-juridiske personer                   1
Name: Organisasjonsform.beskrivelse, dtype: int64

Vi kan også kombinere og se på f.eks. hvor mange av hver kategori som er etablert i år:

In [23]:
df[df['Registreringsdato i Enhetsregisteret'] > '2020-12-31'].loc[:,'Organisasjonsform.beskrivelse'].value_counts()
Out[23]:
Enkeltpersonforetak                      13081
Aksjeselskap                         11938
Forening/lag/innretning                    1450
Konkursbo                           1296
Utenlandsk enhet                        529
Norskregistrert utenlandsk foretak               525
Eierseksjonssameie                       454
Annen juridisk person                      280
Ansvarlig selskap med delt ansvar                172
Tingsrettslig sameie                      125
Samvirkeforetak                         104
Organisasjonsledd                        62
Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar             38
Borettslag                            32
Stiftelse                            31
Verdipapirfond                          7
Tvangsregistrert for MVA                     3
Kommunalt foretak                         2
Allmennaksjeselskap                        2
Interkommunalt selskap                      1
Andre bo                             1
Fylkeskommunalt foretak                      0
Europeisk selskap                         0
Andre ikke-juridiske personer                   0
Administrativ enhet - offentlig sektor              0
Sparebank                             0
Pensjonskasse                           0
Fylkeskommune                           0
Kommune                              0
Andre enkeltpersoner som registreres i tilknyttet register    0
Statsforetak                           0
Partrederi                            0
Gjensidig forsikringsselskap                   0
Boligbyggelag                           0
Kontorfellesskap                         0
Kommandittselskap                         0
Særskilt oppdelt enhet, jf. mval. § 2-2              0
Selskap med begrenset ansvar                   0
Den norske kirke                         0
Annet foretak iflg. særskilt lov                 0
Staten                              0
Name: Organisasjonsform.beskrivelse, dtype: int64
In [26]:
df[df['Organisasjonsform.beskrivelse']=='Fylkeskommune'].loc[:,('Organisasjonsnummer','Navn')]
Out[26]:
Organisasjonsnummer Navn
402752 964951373 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.0...
456197 958381492 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.0...
465758 842952972 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01...
488808 864870732 TROMS FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2020
782836 964994218 FINNMARK FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.0...
894802 922420866 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
946941 920717152 INNLANDET FYLKESKOMMUNE
947333 971045698 ROGALAND FYLKESKOMMUNE
948007 944183779 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
948099 921707134 AGDER FYLKESKOMMUNE
948750 821311632 VESTLAND FYLKESKOMMUNE
950340 817920632 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
950915 964982953 NORDLAND FYLKESKOMMUNE
953873 821227062 VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
954872 921693230 VIKEN FYLKESKOMMUNE
In [ ]: