In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now()}')
Päivitetty 2022-05-25 15:18:36.066961

Matplotlib - osa 3

Histogrammi

Tämä on jatkoa sarjan kahdelle edelliselle osalle:

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib1.ipynb

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib2.ipynb

Käytän seuraavissa akselin jakoviivojen (ticks) sijoittelun ja ulkoasun tuunausta matplotlib.ticker-kirjaston toiminnoilla. Lue lisää https://matplotlib.org/stable/api/ticker_api.html

In [2]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Tätä tarvitsen akselien tuunaamiseen
import matplotlib.ticker as ticker
In [3]:
df = pd.read_excel('https://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[3]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN

Histogrammi

Histogrammia käytetään määrällisen muuttujan luokitellun jakauman esittämiseen. Histogrammissa pylväät ovat kiinni toisissaan. Voin erottaa pylväät toisistaan reunaviivalla (edgecolor = 'white').

Oletuksena histogrammi jakaa muuttujan arvot kymmeneen luokkaan.

Seuraavassa tallennan kaavion muuttujan ax1 arvoksi, jotta voin viitata kaavioon käyttäessäni set_major_locator-toimintoa.

In [4]:
ax1 = df['ikä'].plot.hist(edgecolor = 'white', zorder = 2)

plt.title('Ikäjakauma')
plt.ylabel('Lukumäärä')
plt.xlabel('Ikä')

plt.grid(axis = 'y')

# Tuunaan y-akselin näyttämään arvot viiden välein
ax1.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5))

Seuraavassa viimeistellympi histogrammi, jossa määrään käytettäväksi kuutta luokkaa (bins = 6).

Lukumäärien sijasta arvoakselilla on prosentit, joiden laskemiseen käytän np.ones()-kikkaa:

 • Annan arvoille painokertoimet weights-lisäparametrina.
 • np.ones(n) tuottaa alkuperäisten arvojen sijasta pelkkiä ykkösiä. Kun ykkösen suuruisia arvoja summataan käyttäen painokertoimina 1/n, niin saadaan prosentteja.
 • Kertomalla sadalla saadaan desimaalimuotoiset prosentit prosenttiluvuiksi.
In [5]:
# Ikään liittyvien havaintojen lukumäärä
n = df['ikä'].count()

ax2 = df['ikä'].plot.hist(bins = 6, weights = np.ones(n) / n * 100, edgecolor = 'white')

plt.title('Ikäjakauma')
plt.ylabel('%, n = ' + str(n))
plt.xlabel('Ikä')

for bar in ax2.patches:
  x = bar.get_x() + bar.get_width() / 2
  y = bar.get_height()
  label = '{:.0f} %'.format(y)
  plt.text(x = x, y = y + 0.3, s = label, va = 'bottom', ha = 'center')

ax2.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5))

# %-merkit lukujen perään
ax2.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter('{:.0f} %'.format))

plt.ylim(0, 35)
Out[5]:
(0.0, 35.0)

Tarvittaessa voin käyttää epätasavälisiä luokkia. Tällöin määritän luokkarajat (bins) itse.

Havainnollisuuden parantamiseksi asetan x-akselin jakoviivat luokkarajojen kohdille (plt.xticks(bins)).

Huomaa, että epätasavälistä luokittelua käytettäessä pylvään leveys riippuu luokan leveydestä.

In [6]:
n = df['palkka'].count()
bins = [1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6500]

ax3 = df['palkka'].plot.hist(bins = bins, weights = np.ones(n)/n * 100, edgecolor = 'white')

plt.title('Palkkajakauma')
plt.ylabel('%, n = ' + str(n))
plt.xlabel('Palkka')
plt.xticks(bins)

for bar in ax3.patches:
  x = bar.get_x() + bar.get_width() / 2
  y = bar.get_height()
  label = '{:.0f} %'.format(y)
  plt.text(x = x, y = y + 0.3, s = label, va = 'bottom', ha = 'center')

ax3.yaxis.set_major_locator(ticker.MultipleLocator(5))
ax3.yaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter('{:.0f} %'.format))
plt.ylim(0, 40)
Out[6]:
(0.0, 40.0)

Lisätietoa

Seuraava osa https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib4.ipynb käsittelee värien ja värikarttojen käyttöä