In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now()}')
Päivitetty 2022-05-25 15:19:20.827459

Matplolib - osa 4

Värien ja värikarttojen käyttö

Tämä on jatkoa sarjan edellisille osille

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib1.ipynb

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib2.ipynb

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib3.ipynb

Värien vaihto on helppoa matplotlib-grafiikassa. Värejä voi vaihtaa yksi kerrallaan värin nimen, RGB-koodin tai HEX-koodin mukaan.

Värien nimiä https://matplotlib.org/3.1.0/gallery/color/named_colors.html

Värien koodeja https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp

Nykyisessä versiossa oletusvärit määritellään HEX-koodeina: https://matplotlib.org/users/dflt_style_changes.html#colors-color-cycles-and-color-maps. Esimerkiksi pylväskaaviossa ensimmäinen arvosarja esitetään ensimmäisen värin mukaisesti, toinen arvosarja toisen värin mukaisesesti jne. HEX-koodin sijasta oletusväreihin voi viitata lyhyemmin 'C0', 'C1', 'C2' jne.

Seuraavassa käytän esimerkkinä 5-portaisella asteikolla mitattuja tyytyväisyyksiä johtoon, työtovereihin, työympäristöön, palkkaan ja työtehtäviin. Laadin ensin prosenttitaulukon, johon on koottuna vastaukset prosentteina ja kuvaan ne pinottuna pylväskaaviona. Kaavioiden muotoiluun en tässä kiinnitä huomiota, vaan keskityn väreihin.

In [2]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
In [3]:
df = pd.read_excel('https://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[3]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [4]:
# Taulukon laskeminen
df1 = df['johto'].value_counts(sort = False, normalize = True).to_frame()
df1['työtov'] = df['työtov'].value_counts(sort = False, normalize = True)
df1['työymp'] = df['työymp'].value_counts(sort = False, normalize = True)
df1['palkkat'] = df['palkkat'].value_counts(sort = False, normalize = True)
df1['työteht'] = df['työteht'].value_counts(sort = False, normalize = True)
df1.index = ['Erittäin tyytymätön', 'Jokseenkin tyytymätön', 'Ei tyytymätön eikä tyytyväinen', 
        'Jokseenkin tyytyväinen', 'Erittäin tyytyväinen']
df1 = df1.T * 100
df1
Out[4]:
Erittäin tyytymätön Jokseenkin tyytymätön Ei tyytymätön eikä tyytyväinen Jokseenkin tyytyväinen Erittäin tyytyväinen
johto 36.585366 8.536585 19.512195 28.048780 7.317073
työtov 19.753086 NaN 3.703704 43.209877 33.333333
työymp 36.585366 10.975610 10.975610 28.048780 13.414634
palkkat 23.170732 40.243902 23.170732 12.195122 1.219512
työteht 35.365854 6.097561 18.292683 30.487805 9.756098

Kaavio oletusväreillä

Jos en määritä värejä, niin käytössä ovat 5 ensimmäistä oletusväriä.

In [5]:
print('Oletusvärien HEX-koodit:\n', plt.rcParams['axes.prop_cycle'].by_key()['color'])

t = np.arange(5)
cmap = plt.get_cmap('tab10')
for i in range(5):
  plt.plot(t, i*(t+1), color=cmap(i), linestyle = '-')
  plt.plot(t, i*(t+1)+.3, color=cmap(i), linestyle = ':')
plt.title('Viisi ensimmäistä oletusväriä')
Oletusvärien HEX-koodit:
 ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#2ca02c', '#d62728', '#9467bd', '#8c564b', '#e377c2', '#7f7f7f', '#bcbd22', '#17becf']
Out[5]:
Text(0.5, 1.0, 'Viisi ensimmäistä oletusväriä')
In [6]:
df1.plot.barh(stacked = True, width = 0.8, legend = False)
plt.title('Kaavio oletusväreillä')
Out[6]:
Text(0.5, 1.0, 'Kaavio oletusväreillä')

Omat värit listana

Voin määrittää käytettävät värit listana värien nimiä, RGB-koodeja tai HEX-koodeja.

In [7]:
colors = ['darkred', 'red', 'gray', 'blue', 'darkblue']

df1.plot.barh(stacked = True, width = 0.8, legend = False, color = colors)
Out[7]:
<AxesSubplot:>

Värikartan käyttö

Matplotlibin värikarttoja: https://matplotlib.org/tutorials/colors/colormaps.html

In [8]:
df1.plot.barh(stacked = True, width = 0.8, legend = False, colormap = 'winter')
Out[8]:
<AxesSubplot:>
In [9]:
df1.plot.barh(stacked = True, width = 0.8, legend = False, colormap = 'coolwarm')
Out[9]:
<AxesSubplot:>
In [10]:
df1.plot.barh(stacked = True, width = 0.8, legend = False, colormap = 'inferno')
Out[10]:
<AxesSubplot:>
In [11]:
# Seuraavassa käytän vain kolmea värikartan väriä
colors = plt.cm.get_cmap('inferno', 3)

df1.plot.barh(stacked = True, width = 0.8, legend = False, colormap = colors)
Out[11]:
<AxesSubplot:>

Värikartan värialueen supistaminen

Esimerkkikaavioissamme värikartasta poimitaan tasaisin välein viisi väriä (tai äskeisessä rajattiin kolmeen väriin). Voin supistaa värikarttaa rajaamalla alkuperäisen värialueen 0 - 1 suppeammaksi, esimerkiksi 0.3 - 0.7.

In [12]:
# Värikartan RdBu alueelta 0.3 - 0.7 viisi väriä
colors = plt.cm.inferno(np.linspace(0.2, 0.8, 5))

df1.plot.barh(stacked = True, width = 0.8, legend = False, color = colors)
Out[12]:
<AxesSubplot:>
In [13]:
# Jos valitsen viiden sijasta kymmenen väriä, niin viiden värin kuvioon otetaan vain viisi ensimmäistä väriä
colors = plt.cm.inferno(np.linspace(0.3, 0.7, 10))

df1.plot.barh(stacked = True, width = 0.8, legend = False, color = colors)
Out[13]:
<AxesSubplot:>

Lisätietoa

Seuraava osa https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib5.ipynb käsittelee kaavioiden oletuspatrametreja, kuten fontteja ja fonttikokoja