In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now()}')
Päivitetty 2022-05-25 15:20:14.901024

Matplotlib - osa 5

Kaavioiden oletusparametrit

Tämä on jatkoa sarjan edellisille osille

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib1.ipynb

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib2.ipynb

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib3.ipynb

https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib4.ipynb

Matplotlib-grafiikassa lukuisilla parametreilla on oletusarvot, joita voi muuttaa. Jos esimerkiksi haluat käyttää kaavioissa tiettyä fonttia, niin ei kannata vaihtaa fonttia jokaiselle kaaviolle erikseen. Oletusparametrit ja niiden arvot voit listata rcParams-komennolla.

In [2]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams

rcParams
Out[2]:
RcParams({'_internal.classic_mode': False,
     'agg.path.chunksize': 0,
     'animation.bitrate': -1,
     'animation.codec': 'h264',
     'animation.convert_args': [],
     'animation.convert_path': 'convert',
     'animation.embed_limit': 20.0,
     'animation.ffmpeg_args': [],
     'animation.ffmpeg_path': 'ffmpeg',
     'animation.frame_format': 'png',
     'animation.html': 'none',
     'animation.writer': 'ffmpeg',
     'axes.autolimit_mode': 'data',
     'axes.axisbelow': 'line',
     'axes.edgecolor': 'black',
     'axes.facecolor': 'white',
     'axes.formatter.limits': [-5, 6],
     'axes.formatter.min_exponent': 0,
     'axes.formatter.offset_threshold': 4,
     'axes.formatter.use_locale': False,
     'axes.formatter.use_mathtext': False,
     'axes.formatter.useoffset': True,
     'axes.grid': False,
     'axes.grid.axis': 'both',
     'axes.grid.which': 'major',
     'axes.labelcolor': 'black',
     'axes.labelpad': 4.0,
     'axes.labelsize': 'medium',
     'axes.labelweight': 'normal',
     'axes.linewidth': 0.8,
     'axes.prop_cycle': cycler('color', ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#2ca02c', '#d62728', '#9467bd', '#8c564b', '#e377c2', '#7f7f7f', '#bcbd22', '#17becf']),
     'axes.spines.bottom': True,
     'axes.spines.left': True,
     'axes.spines.right': True,
     'axes.spines.top': True,
     'axes.titlecolor': 'auto',
     'axes.titlelocation': 'center',
     'axes.titlepad': 6.0,
     'axes.titlesize': 'large',
     'axes.titleweight': 'normal',
     'axes.titley': None,
     'axes.unicode_minus': True,
     'axes.xmargin': 0.05,
     'axes.ymargin': 0.05,
     'axes.zmargin': 0.05,
     'axes3d.grid': True,
     'backend': 'module://matplotlib_inline.backend_inline',
     'backend_fallback': True,
     'boxplot.bootstrap': None,
     'boxplot.boxprops.color': 'black',
     'boxplot.boxprops.linestyle': '-',
     'boxplot.boxprops.linewidth': 1.0,
     'boxplot.capprops.color': 'black',
     'boxplot.capprops.linestyle': '-',
     'boxplot.capprops.linewidth': 1.0,
     'boxplot.flierprops.color': 'black',
     'boxplot.flierprops.linestyle': 'none',
     'boxplot.flierprops.linewidth': 1.0,
     'boxplot.flierprops.marker': 'o',
     'boxplot.flierprops.markeredgecolor': 'black',
     'boxplot.flierprops.markeredgewidth': 1.0,
     'boxplot.flierprops.markerfacecolor': 'none',
     'boxplot.flierprops.markersize': 6.0,
     'boxplot.meanline': False,
     'boxplot.meanprops.color': 'C2',
     'boxplot.meanprops.linestyle': '--',
     'boxplot.meanprops.linewidth': 1.0,
     'boxplot.meanprops.marker': '^',
     'boxplot.meanprops.markeredgecolor': 'C2',
     'boxplot.meanprops.markerfacecolor': 'C2',
     'boxplot.meanprops.markersize': 6.0,
     'boxplot.medianprops.color': 'C1',
     'boxplot.medianprops.linestyle': '-',
     'boxplot.medianprops.linewidth': 1.0,
     'boxplot.notch': False,
     'boxplot.patchartist': False,
     'boxplot.showbox': True,
     'boxplot.showcaps': True,
     'boxplot.showfliers': True,
     'boxplot.showmeans': False,
     'boxplot.vertical': True,
     'boxplot.whiskerprops.color': 'black',
     'boxplot.whiskerprops.linestyle': '-',
     'boxplot.whiskerprops.linewidth': 1.0,
     'boxplot.whiskers': 1.5,
     'contour.corner_mask': True,
     'contour.linewidth': None,
     'contour.negative_linestyle': 'dashed',
     'date.autoformatter.day': '%Y-%m-%d',
     'date.autoformatter.hour': '%m-%d %H',
     'date.autoformatter.microsecond': '%M:%S.%f',
     'date.autoformatter.minute': '%d %H:%M',
     'date.autoformatter.month': '%Y-%m',
     'date.autoformatter.second': '%H:%M:%S',
     'date.autoformatter.year': '%Y',
     'date.converter': 'auto',
     'date.epoch': '1970-01-01T00:00:00',
     'date.interval_multiples': True,
     'docstring.hardcopy': False,
     'errorbar.capsize': 0.0,
     'figure.autolayout': False,
     'figure.constrained_layout.h_pad': 0.04167,
     'figure.constrained_layout.hspace': 0.02,
     'figure.constrained_layout.use': False,
     'figure.constrained_layout.w_pad': 0.04167,
     'figure.constrained_layout.wspace': 0.02,
     'figure.dpi': 72.0,
     'figure.edgecolor': (1, 1, 1, 0),
     'figure.facecolor': (1, 1, 1, 0),
     'figure.figsize': [6.0, 4.0],
     'figure.frameon': True,
     'figure.max_open_warning': 20,
     'figure.raise_window': True,
     'figure.subplot.bottom': 0.125,
     'figure.subplot.hspace': 0.2,
     'figure.subplot.left': 0.125,
     'figure.subplot.right': 0.9,
     'figure.subplot.top': 0.88,
     'figure.subplot.wspace': 0.2,
     'figure.titlesize': 'large',
     'figure.titleweight': 'normal',
     'font.cursive': ['Apple Chancery',
              'Textile',
              'Zapf Chancery',
              'Sand',
              'Script MT',
              'Felipa',
              'Comic Neue',
              'Comic Sans MS',
              'cursive'],
     'font.family': ['sans-serif'],
     'font.fantasy': ['Chicago',
              'Charcoal',
              'Impact',
              'Western',
              'Humor Sans',
              'xkcd',
              'fantasy'],
     'font.monospace': ['DejaVu Sans Mono',
               'Bitstream Vera Sans Mono',
               'Computer Modern Typewriter',
               'Andale Mono',
               'Nimbus Mono L',
               'Courier New',
               'Courier',
               'Fixed',
               'Terminal',
               'monospace'],
     'font.sans-serif': ['DejaVu Sans',
               'Bitstream Vera Sans',
               'Computer Modern Sans Serif',
               'Lucida Grande',
               'Verdana',
               'Geneva',
               'Lucid',
               'Arial',
               'Helvetica',
               'Avant Garde',
               'sans-serif'],
     'font.serif': ['DejaVu Serif',
             'Bitstream Vera Serif',
             'Computer Modern Roman',
             'New Century Schoolbook',
             'Century Schoolbook L',
             'Utopia',
             'ITC Bookman',
             'Bookman',
             'Nimbus Roman No9 L',
             'Times New Roman',
             'Times',
             'Palatino',
             'Charter',
             'serif'],
     'font.size': 10.0,
     'font.stretch': 'normal',
     'font.style': 'normal',
     'font.variant': 'normal',
     'font.weight': 'normal',
     'grid.alpha': 1.0,
     'grid.color': '#b0b0b0',
     'grid.linestyle': '-',
     'grid.linewidth': 0.8,
     'hatch.color': 'black',
     'hatch.linewidth': 1.0,
     'hist.bins': 10,
     'image.aspect': 'equal',
     'image.cmap': 'viridis',
     'image.composite_image': True,
     'image.interpolation': 'antialiased',
     'image.lut': 256,
     'image.origin': 'upper',
     'image.resample': True,
     'interactive': True,
     'keymap.back': ['left', 'c', 'backspace', 'MouseButton.BACK'],
     'keymap.copy': ['ctrl+c', 'cmd+c'],
     'keymap.forward': ['right', 'v', 'MouseButton.FORWARD'],
     'keymap.fullscreen': ['f', 'ctrl+f'],
     'keymap.grid': ['g'],
     'keymap.grid_minor': ['G'],
     'keymap.help': ['f1'],
     'keymap.home': ['h', 'r', 'home'],
     'keymap.pan': ['p'],
     'keymap.quit': ['ctrl+w', 'cmd+w', 'q'],
     'keymap.quit_all': [],
     'keymap.save': ['s', 'ctrl+s'],
     'keymap.xscale': ['k', 'L'],
     'keymap.yscale': ['l'],
     'keymap.zoom': ['o'],
     'legend.borderaxespad': 0.5,
     'legend.borderpad': 0.4,
     'legend.columnspacing': 2.0,
     'legend.edgecolor': '0.8',
     'legend.facecolor': 'inherit',
     'legend.fancybox': True,
     'legend.fontsize': 'medium',
     'legend.framealpha': 0.8,
     'legend.frameon': True,
     'legend.handleheight': 0.7,
     'legend.handlelength': 2.0,
     'legend.handletextpad': 0.8,
     'legend.labelcolor': 'None',
     'legend.labelspacing': 0.5,
     'legend.loc': 'best',
     'legend.markerscale': 1.0,
     'legend.numpoints': 1,
     'legend.scatterpoints': 1,
     'legend.shadow': False,
     'legend.title_fontsize': None,
     'lines.antialiased': True,
     'lines.color': 'C0',
     'lines.dash_capstyle': <CapStyle.butt: 'butt'>,
     'lines.dash_joinstyle': <JoinStyle.round: 'round'>,
     'lines.dashdot_pattern': [6.4, 1.6, 1.0, 1.6],
     'lines.dashed_pattern': [3.7, 1.6],
     'lines.dotted_pattern': [1.0, 1.65],
     'lines.linestyle': '-',
     'lines.linewidth': 1.5,
     'lines.marker': 'None',
     'lines.markeredgecolor': 'auto',
     'lines.markeredgewidth': 1.0,
     'lines.markerfacecolor': 'auto',
     'lines.markersize': 6.0,
     'lines.scale_dashes': True,
     'lines.solid_capstyle': <CapStyle.projecting: 'projecting'>,
     'lines.solid_joinstyle': <JoinStyle.round: 'round'>,
     'markers.fillstyle': 'full',
     'mathtext.bf': 'sans:bold',
     'mathtext.cal': 'cursive',
     'mathtext.default': 'it',
     'mathtext.fallback': 'cm',
     'mathtext.fontset': 'dejavusans',
     'mathtext.it': 'sans:italic',
     'mathtext.rm': 'sans',
     'mathtext.sf': 'sans',
     'mathtext.tt': 'monospace',
     'patch.antialiased': True,
     'patch.edgecolor': 'black',
     'patch.facecolor': 'C0',
     'patch.force_edgecolor': False,
     'patch.linewidth': 1.0,
     'path.effects': [],
     'path.simplify': True,
     'path.simplify_threshold': 0.111111111111,
     'path.sketch': None,
     'path.snap': True,
     'pcolor.shading': 'auto',
     'pcolormesh.snap': True,
     'pdf.compression': 6,
     'pdf.fonttype': 3,
     'pdf.inheritcolor': False,
     'pdf.use14corefonts': False,
     'pgf.preamble': '',
     'pgf.rcfonts': True,
     'pgf.texsystem': 'xelatex',
     'polaraxes.grid': True,
     'ps.distiller.res': 6000,
     'ps.fonttype': 3,
     'ps.papersize': 'letter',
     'ps.useafm': False,
     'ps.usedistiller': None,
     'savefig.bbox': None,
     'savefig.directory': '~',
     'savefig.dpi': 'figure',
     'savefig.edgecolor': 'auto',
     'savefig.facecolor': 'auto',
     'savefig.format': 'png',
     'savefig.orientation': 'portrait',
     'savefig.pad_inches': 0.1,
     'savefig.transparent': False,
     'scatter.edgecolors': 'face',
     'scatter.marker': 'o',
     'svg.fonttype': 'path',
     'svg.hashsalt': None,
     'svg.image_inline': True,
     'text.antialiased': True,
     'text.color': 'black',
     'text.hinting': 'force_autohint',
     'text.hinting_factor': 8,
     'text.kerning_factor': 0,
     'text.latex.preamble': '',
     'text.usetex': False,
     'timezone': 'UTC',
     'tk.window_focus': False,
     'toolbar': 'toolbar2',
     'webagg.address': '127.0.0.1',
     'webagg.open_in_browser': True,
     'webagg.port': 8988,
     'webagg.port_retries': 50,
     'xaxis.labellocation': 'center',
     'xtick.alignment': 'center',
     'xtick.bottom': True,
     'xtick.color': 'black',
     'xtick.direction': 'out',
     'xtick.labelbottom': True,
     'xtick.labelcolor': 'inherit',
     'xtick.labelsize': 'medium',
     'xtick.labeltop': False,
     'xtick.major.bottom': True,
     'xtick.major.pad': 3.5,
     'xtick.major.size': 3.5,
     'xtick.major.top': True,
     'xtick.major.width': 0.8,
     'xtick.minor.bottom': True,
     'xtick.minor.pad': 3.4,
     'xtick.minor.size': 2.0,
     'xtick.minor.top': True,
     'xtick.minor.visible': False,
     'xtick.minor.width': 0.6,
     'xtick.top': False,
     'yaxis.labellocation': 'center',
     'ytick.alignment': 'center_baseline',
     'ytick.color': 'black',
     'ytick.direction': 'out',
     'ytick.labelcolor': 'inherit',
     'ytick.labelleft': True,
     'ytick.labelright': False,
     'ytick.labelsize': 'medium',
     'ytick.left': True,
     'ytick.major.left': True,
     'ytick.major.pad': 3.5,
     'ytick.major.right': True,
     'ytick.major.size': 3.5,
     'ytick.major.width': 0.8,
     'ytick.minor.left': True,
     'ytick.minor.pad': 3.4,
     'ytick.minor.right': True,
     'ytick.minor.size': 2.0,
     'ytick.minor.visible': False,
     'ytick.minor.width': 0.6,
     'ytick.right': False})

Fontit ja fonttikoot

Seuraavassa määrään kaavioissa käytettäväksi fontiksi pääteviivattoman fontin (sans-serif) ja tarkemmin fonttilajiksi Arial. Lisäksi määritän kaavion eri osien fonttien kokoja. Lopuksi määritään kuvion oletuskooksi 12 x 8. Määritykset ovat voimassa kaikissa tämän jälkeen tähän notebookiin tehtävissä kaavioissa.

In [3]:
rcParams['font.family'] = 'sans-serif'
rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial']
rcParams['font.size'] = 12 
rcParams['axes.titlesize'] = 24
rcParams['axes.labelsize'] = 20
rcParams['xtick.labelsize'] = 14
rcParams['ytick.labelsize'] = 14
rcParams['legend.fontsize'] = 14
rcParams['figure.figsize'] = [12, 8]
In [4]:
df = pd.read_excel('https://taanila.fi/data1.xlsx')

df1 = pd.crosstab(df['koulutus'], 'Lkm')

df1.plot.barh(legend = False, zorder = 2)

plt.title('Koulutusjakauma')
plt.xlabel('Lukumäärä')

plt.grid(axis = 'x')
plt.tick_params(axis = 'y', length = 0)

for bar in plt.gca().patches:
  x = bar.get_width()
  y = bar.get_y() + bar.get_height() / 2
  label = '{:.0f}'.format(x)
  plt.text(x = x, y = y, s = ' ' + label, va = 'center')

Lisätietoa

Seuraava osa https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/kaaviot/blob/master/matplotlib6.ipynb käsittelee kahden arvoakselin kaaviota