In [1]:
from datetime import datetime
print(f'Päivitetty {datetime.now()}')
Päivitetty 2021-10-22 18:00:42.326575

Pivot-taulukot

Pivot-taulukoita luon pivot_table() -toiminnolla. Keskeisiä parametreja ovat

 • values - laskettavat muuttujat.
 • index - rivimuuttujat.
 • columns - sarakemuuttujat.
 • aggfunc - arvojen laskentamenetelmät (oletuksena pivot-taulukkoon lasketaan keskiarvot).

Taitavalla groupby()-toiminnon käytöllä voin tehdä samoja asioita kuin pivot_table() -toiminnolla. Usein pivot_table() tarjoaa kuitenkin helpomman tavan.

Jos lasket lukumääriä, niin pivot_table()-toiminnon sijasta kannattaa käyttää crosstab()-toimintoa, joka laskee oletuksena lukumääriä.

In [2]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Grafiikan tulostaminen Jupyter notebookiin
# Nykyisissä kirjastoversioissa ei enää tarpeellinen
%matplotlib inline
In [3]:
# Avaan datan, jossa maiden onnellisuuspisteitä eri vuosina
df = pd.read_excel('https://taanila.fi/happy.xlsx')
df.head()
Out[3]:
Region Country Year Score
0 Western Europe Switzerland 2015 7.587
1 Western Europe Iceland 2015 7.561
2 Western Europe Denmark 2015 7.527
3 Western Europe Norway 2015 7.522
4 North America Canada 2015 7.427
In [4]:
# Pivot-taulukko, jonka arvoina onnellisuuspistemäärien keskiarvot ja riveillä vuodet
df.pivot_table(values = 'Score', index = 'Year')
Out[4]:
Score
Year
2015 5.375734
2016 5.382185
2017 5.354019
2018 5.375917
2019 5.407096
In [5]:
# Rajoitun vuoteen 2019 ja otan riveille alueet 
# Järjestän keskiarvon mukaiseen laskevaan järjestykseen
df[df['Year'] == 2019].pivot_table(values = 'Score', 
        index = 'Region').sort_values(by = 'Score', ascending = False)
Out[5]:
Score
Region
Australia and New Zealand 7.267500
North America 7.085000
Western Europe 6.898400
Latin America and Caribbean 5.942550
Eastern Asia 5.688833
Central and Eastern Europe 5.571786
Southeastern Asia 5.273667
Middle East and Northern Africa 5.237000
Southern Asia 4.526857
Sub-Saharan Africa 4.314611
In [6]:
# Sama vaakapylväinä
df[df['Year'] == 2019].pivot_table(values='Score', index='Region')\
          .sort_values(by = 'Score').plot.barh(legend = False)

plt.xlabel('Happiness Score Mean')
Out[6]:
Text(0.5, 0, 'Happiness Score Mean')
In [7]:
# Riveille voin ottaa useampiakin muuttujia
df.pivot_table(values = 'Score', index = ['Region', 'Year'])
Out[7]:
Score
Region Year
Australia and New Zealand 2015 7.285000
2016 7.323500
2017 7.299000
2018 7.298000
2019 7.267500
Central and Eastern Europe 2015 5.332931
2016 5.370690
2017 5.409931
2018 5.463966
2019 5.571786
Eastern Asia 2015 5.626167
2016 5.624167
2017 5.496500
2018 5.672000
2019 5.688833
Latin America and Caribbean 2015 6.144682
2016 6.065773
2017 5.957905
2018 5.937750
2019 5.942550
Middle East and Northern Africa 2015 5.406900
2016 5.386053
2017 5.369684
2018 5.282737
2019 5.237000
North America 2015 7.273000
2016 7.254000
2017 7.154500
2018 7.107000
2019 7.085000
Southeastern Asia 2015 5.317444
2016 5.338889
2017 5.444875
2018 5.313444
2019 5.273667
Southern Asia 2015 4.580857
2016 4.563286
2017 4.628429
2018 4.603857
2019 4.526857
Sub-Saharan Africa 2015 4.202800
2016 4.067088
2017 4.084722
2018 4.192472
2019 4.314611
Western Europe 2015 6.689619
2016 6.685667
2017 6.703714
2018 6.829100
2019 6.898400
In [8]:
# Sarakkeissa (columns) vuodet
# Lopuksi vielä muotoilen kahden desimaalin tarkkuuteen
df.pivot_table(values = 'Score', index = 'Region', 
        columns = 'Year').style.format('{:.2f}')
Out[8]:
Year 2015 2016 2017 2018 2019
Region          
Australia and New Zealand 7.29 7.32 7.30 7.30 7.27
Central and Eastern Europe 5.33 5.37 5.41 5.46 5.57
Eastern Asia 5.63 5.62 5.50 5.67 5.69
Latin America and Caribbean 6.14 6.07 5.96 5.94 5.94
Middle East and Northern Africa 5.41 5.39 5.37 5.28 5.24
North America 7.27 7.25 7.15 7.11 7.08
Southeastern Asia 5.32 5.34 5.44 5.31 5.27
Southern Asia 4.58 4.56 4.63 4.60 4.53
Sub-Saharan Africa 4.20 4.07 4.08 4.19 4.31
Western Europe 6.69 6.69 6.70 6.83 6.90
In [9]:
# aggfunc määrittää laskettavien arvojen laskentamenetelmät
df1 = df[df['Year'] == 2019].pivot_table(values = 'Score', 
      index = 'Region', aggfunc = ['median', 'min', 'max', 'count'])

# Lyhyemmät otsikot
df1.columns = ['Median','Min','Max', 'Count']

# Kahden desimaalin tarkkuus paitsi lukumäärään
df1.style.format({'Median': '{:.2f}', 'Min': '{:.2f}', 'Max': '{:.2f}', 'Count': '{:.0f}'})
Out[9]:
  Median Min Max Count
Region        
Australia and New Zealand 7.27 7.23 7.31 2
Central and Eastern Europe 5.57 4.33 6.85 28
Eastern Asia 5.66 5.19 6.45 6
Latin America and Caribbean 6.10 3.60 7.17 20
Middle East and Northern Africa 5.21 3.38 7.14 19
North America 7.08 6.89 7.28 2
Southeastern Asia 5.19 4.36 6.26 9
Southern Asia 4.46 3.20 5.65 7
Sub-Saharan Africa 4.38 3.08 5.89 36
Western Europe 7.04 5.29 7.77 20
In [10]:
# Rajoitun edellisessä alueisiin, joiden nimessä esiintyy 'Asia'
df2 = df1[df1.index.str.contains('Asia')]

# Kahden desimaalin tarkkuus paitsi lukumäärään
df2.style.format({'Median': '{:.2f}', 'Min': '{:.2f}', 'Max': '{:.2f}', 'Count': '{:.0f}'})
Out[10]:
  Median Min Max Count
Region        
Eastern Asia 5.66 5.19 6.45 6
Southeastern Asia 5.19 4.36 6.26 9
Southern Asia 4.46 3.20 5.65 7