Recept: Detector tijd offsets

In [ ]:
# dit notebook werkt onder Python 2 en 3
from __future__ import division, print_function

Tijdsverschillen tussen detectoren

In [ ]:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

Events

1 dag data van station 501

In [ ]:
FILENAME = 'events.h5'
station = 501
In [ ]:
from datetime import datetime
start = datetime(2015, 5, 1)
end = datetime(2015, 5, 2)
In [ ]:
import tables
data = tables.open_file(FILENAME, 'a')
In [ ]:
from sapphire import download_data
if '/events' not in data:
  print('downloading events')
  download_data(data, '/', station, start, end)
else:
  print('events already downloaded.')
In [ ]:
events = data.root.events
events

Bepalen van tijdsverschil

In [ ]:
t1 = events.col('t1')
t3 = events.col('t3')
In [ ]:
dt = t3 - t1
_ = plt.hist(dt, bins = 50, histtype='step')

In het histogram valt op dat er vreemde pieken te zien zijn rond dt = 0 en dt = 1000 en dt = -1000.

Dit komt omdat er veel events zijn waarbij detector 1 en 3 geen deeltjes hebben detecteerd, of niet allebei. Als er geen aankomsttijd van een deeltje gereconstrueerd kon worden is de aankomsttijd t = -999. Allereerst filteren we de tijdsverschillen daarom op t > 0.. Vervolgens filteren we de data op pulshoogte > 200 (ADC), zodat er we alleen events overhouden waarbij de deeltjes dichtheid in de detector voldoende groot is:

In [ ]:
ph = events.col('pulseheights')
ph1 = ph[:, 0]
ph3 = ph[:, 2]
dt_1_3 = dt.compress((t1 > 0.) & (t3 > 0.) & (ph1 > 200.) & (ph3 > 200.))
_ = plt.hist(dt_1_3, bins=50, histtype='step')

We zien data rond dt = 0 en ruis daarom heen. We plotten nu alleen tijdsverschillen kleiner dan ongeveer 100 ns:

In [ ]:
bins=np.arange(-100, 100, 5)
n, _, _ = plt.hist(dt_1_3, bins=bins, histtype='step')

Het tijdsverschillen zijn ongeveer normaal verdeeld, maar het gemiddelde is niet

 1. De verschuiving van het gemiddelde is de tijd offset, of hier 'detector tijd offset'

Detector tijd offset bepalen uit het histogram

Het gemiddelde is:

In [ ]:
np.mean(dt_1_3)

We kunnen ook een normale verdeling fitten:

In [ ]:
def gauss(x, N, mu, sigma):
  """Gaussian distribution"""
  return N * np.exp(-0.5 * ((x - mu) / sigma) ** 2)
In [ ]:
from scipy.optimize import curve_fit
x = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2
popt, pcov = curve_fit(gauss, x, n)

De parameter popt bevat de parameters uit de fit:

In [ ]:
N, mu, sigma = popt
mu, sigma
In [ ]:
plt.hist(dt_1_3, bins=bins, histtype='step')
plt.plot(bins, gauss(bins, N, mu, sigma), 'r--')
plt.legend(['fit','dt'])
plt.xlabel('t3 - t1 [ns]')
plt.ylabel('counts')
plt.xlim((-60, 70))

Detector tijd offsets ophalen mbv de API

De publieke database (http://data.hisparc.nl) bepaalt dagelijks de detector tijd offsets voor alle stations.

De informatie is via de API beschikbaar:

In [ ]:
from sapphire import Station
s501 = Station(501)
In [ ]:
from sapphire.transformations.clock import datetime_to_gps
ts = datetime_to_gps(datetime(2016,5,1))
ts
In [ ]:
s501.detector_timing_offset(ts)
In [ ]:
o1, o2, o3, o4 = s501.detector_timing_offset(ts)
print("De detector tijd offset tussen detector 3 en 1 op is: %2.1f ns (t = %d)" % ((o3 - o1), ts))
In [ ]:
data.close()