Onderzoek de data van je eigen station

In [ ]:
STATION = 15 # gvdveen
In [ ]:
import sapphire
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import datetime as dt
%matplotlib inline
In [ ]:
data = sapphire.quick_download(STATION)

Na enige tijd verschijnt hierboven een regel zoals: "100%|############################################################|Time: 0:00:06"

Soms is de download zo snel dat deze regel niet wordt afgedrukt.

De variabele "data" bevat nu een set meetgegevens. Deze set is af te drukken.

In [ ]:
# Download data van een andere dag
# start = dt.datetime(2019, 3, 20)
# end = dt.datetime(2019, 3, 21)
# sapphire.download_data(data, '/s%d' % STATION, start, end)
In [ ]:
print(data)

Het "data" bestand heeft een hierarchise opbouw. In "data" zit een RootGroup, deze is te benaderen met "data.root". Hierin zit weer een groep "s102", deze is te benaderen met "data.root.s102". Hierin zit een tabel "events".

Werken met een events tabel

Voor het gemak maken we een variable events die naar de eventstabel van het station wijst:

De tabel heeft een bepaalde plaats het HDF5 data bestand: /s????/events waarbij ???? staat voor het station nummer. Deze plaats heet een node:

In [ ]:
node_naam = '/s%d/events' % STATION
node_naam
In [ ]:
event_tabel = data.get_node(node_naam)
event_tabel

Dit is een tabel tienduizenden regels. Elke regel is een event.

De informatie van het eerste event is op te halen met:

In [ ]:
event_tabel[0]

Het tweede event: (Let op, python telt vanaf 0 en niet vanaf 1)

In [ ]:
event_tabel[1]

De informatie in een event bestaat uit een lijst getallen. Deze getallen hebben de volgende betekenis:

 1. event_id: Het unieke nummer van het event in deze dataset.
 2. timestamp: De tijd in hele seconden (GPS) waarop de trigger van het event plaatsvond.
 3. nanoseconds: De tijd in nanoseconden waarop de trigger van het event plaatsvond.
 4. ext_timestamp: Dit getal is vrij groot, namelijk de twee vorige achter elkaar.
 5. pulseheights: Een array met pulshoogten, "-1" betekent dat er geen detector was.
 6. integrals: Een array met pulsoppervlakten, "-1" betekent ook hier dat er geen detector was.
 7. n1: Het aantal MIPS's (Minimal Ionising Particles) dat in detector 1 is gereconstrueerd.
 8. n2
 9. n3
 10. n4
 11. t1: De gereconstrueerde detectietijden vanaf het begin van het opgeslagen signaal voor detector 1.
 12. t2
 13. t3
 14. t4
 15. t_trigger: Het moment van de GPS-tijdstempel vanaf het begin van het opgeslagen signaal.

In het werkblad http://docs.hisparc.nl/infopakket/pdf/traces.pdf wordt de natuurkundige betekenis van deze getallen beschreven. De afbeeldingen in dit werkblad zijn afkomstig uit het interactieve werkblad http://data.hisparc.nl/media/jsparc/jsparc.html. Let op, computers tellen vanaf "0" en niet vanaf "1"

Werken met kolomnamen

Een kolom zoals 'event_id', 'timestamp' of 't1' kan opgevraagd worden door de index van de kolom (0, 1, 2, ...) of door de kolomnaam. Door gebruik te maken van de kolomnaam wordt de code veel beter leesbaar:

In [ ]:
first_event = event_tabel[0]
first_event['timestamp']

Het aantal gereconstrueerde deeltjes in detector 1 (het zevende getal) bij het eerste event is dus te vinden met:

In [ ]:
event_tabel[0][6] # 7de kolom van 1ste rij

en:

In [ ]:
first_event = event_tabel[0]
first_event['n1']

De tweede code is weliswaar langer, maar veel beter leesbaar.

In [ ]:
print(first_event['n1'])
print(event_tabel[0][6])

Een array met pulshoogten in ADC-waarden is in dit geval te vinden met:

In [ ]:
first_event['pulseheights']

Merk op dat de pulshoogtes van detector 3 en 4 de waarde '-1' hebben. De waarde '-1' betekent dat de pulsehoogte niet bepaald kon worden; Station 102 heeft slechts twee detectoren.

De eerste pulshoogte is te vinden met:

In [ ]:
print("pulshoogte detector 1: %d ADC (eerste event)" % first_event['pulseheights'][0])

Timestamps

Vaak is het eenvoudiger om een hele kolom bijvoorbeeld timestamp in een keer te bekijken.

Eerst lezen we de hele tabel in het geheugen. Het object events is de gehele tabel:

In [ ]:
events = event_tabel.read()

De variabele ts wijst naar de kolom timestamp en we bekijken de eerste 30 regels (events):

In [ ]:
ts = events['timestamp']
ts[:30]
In [ ]:
ns = events['nanoseconds']
ns[:30]
In [ ]:
plt.figure(figsize=(10,4))
plt.hist(ns, histtype='step')
plt.ylabel('aantal')
plt.xlabel('nanoseconds deel van de timestamp')
plt.title('ESD Events van een enkele dag van station %d' % STATION)
In [ ]:
plt.figure(figsize=(10,4))
plt.hist(ts, bins=24, histtype='step')
plt.ylabel('aantal')
plt.xlabel('timestamp [s]')
plt.title('ESD Events van een enkele dag van station %d' % STATION)
In [ ]:
eerste_ts = ts[0]
eerste_ts
In [ ]:
# linker en rechter grenzen van bins van 1 uur (3600 s) breed vanaf de eerste timestamp (1 dag)
bins = [eerste_ts + 3600 * h for h in range(25)]
In [ ]:
plt.figure(figsize=(10,4))
plt.hist(ts, bins=bins, histtype='step')
plt.ylabel('aantal')
plt.xlabel('tijd vanaf middernacht [h]')
plt.xticks(bins, range(25))
plt.title('ESD Events van een enkele dag van station %d' % STATION)

MIPs

In [ ]:
n1 = event_tabel.col('n1')
plt.figure(figsize=(10,4))
plt.hist(n1, bins=np.arange(0.3, 5., .1), histtype='step')
plt.title('Station %d: Number of particles in detector 1' % STATION)
plt.xlabel('number of particles (MIP)')
plt.ylabel('counts')

Pulshoogte

Maak een histogram van de pulshoogtes van detector 1 en 2 van het station.

Een voorbeeld is hier te zien: http://data.hisparc.nl/show/stations/15

In [ ]:
ph = event_tabel.col('pulseheights')
ph1 = ph[:, 0]
ph2 = ph[:, 1]

'pulseheights' is een matrix:

 • [:, 0] is de gehele eerste rij, dwz de pulshoogtes per event van detector 0
 • [:, 1] is de gehele tweede rij, dwz de pulshoogtes per event van detector 1
In [ ]:
plt.figure(figsize=(10,4))
plt.hist(ph1, bins=np.arange(0, 2000., 20.), histtype='step', log=True)
plt.hist(ph2, bins=np.arange(0, 2000., 20.), histtype='step', log=True)
plt.title('Station %d: Pulseheights' % STATION)
plt.xlabel('Pulseheight (ADC)')
plt.ylabel('counts')
plt.legend(['detector 1', 'detector 2' ])
plt.ylim(10, 1e4)