Recept: Download events van een station

In [ ]:
# dit notebook werkt onder Python 2 en 3
from __future__ import division, print_function

We maken een HDF5 bestand 'data.h5' en downloaden 3 dagen data (events) van station 501:

In [ ]:
import tables
data = tables.open_file('data.h5', 'a')

De opties open_file zijn:

 • 'a': append: Open het bestand, zodat er data kan worden toegevoegd
 • 'w': write: Overschrijf het bestand. Alle bestaande data in het bestand wordt overschreven.
 • 'r': read: Alleen lezen.

Start en eindtijdstippen:

In [ ]:
from datetime import datetime
start = datetime(2016, 1, 1)
end = datetime(2016, 1, 3)
In [ ]:
from sapphire import download_data
download_data(data, '/s501', 501, start, end)

De events zijn opgeslagen in de tabel '/s501/events' (data.root.s501.events)

In [ ]:
print(data)
In [ ]:
events = data.root.s501.events[:5]
print(events)
In [ ]:
data.close()

Coincidenties downloaden

Coincidenties tussen HiSPARC stations (binnen een afstand van 1000 m) worden automatisch bepaald door de publieke database ([http://data.hisparc.nl/). Het downloaden van coincidenties gaat alsvolgt:

In [ ]:
import tables
FILENAME = 'data.h5'
data = tables.open_file(FILENAME, 'a')
In [ ]:
from datetime import datetime
start = datetime(2016, 1, 1)
end = datetime(2016, 1, 2)
In [ ]:
from sapphire import download_coincidences
download_coincidences(data, stations=[502, 505, 504, 509], start=start, end=end, n=3)

We hebben nu coincidenties tussen stations 502, 505, 504 en 509, waarbij minstens 3 stations betrokken waren gedownload.

De tabel coincidences in de groep coincidences bevat de informatie die we zoeken:

In [ ]:
print(data.root.coincidences.coincidences)

Meer informatie over het koppelen van station events aan coincidenties is te vinden in het recept over CoincidenceQuery.

Opgave

Rond de jaarwisseling 2015-2016 is er iets vreemds gebeurd rondom de meetstations in Middelharnis (3201-3203).

Download de data van een uur voor en een uur na de jaarwisseling in het HDF5 bestand 'middelharnis.h5'

In [ ]:
import tables
from sapphire import download_data
from datetime import datetime

start = datetime(2015, 12, 31, 23)
end = datetime(2016, 1, 1, 1)
stations = [3201, 3202, 3203]

with tables.open_file('middelharnis.h5', 'w') as data:

  for station in stations:
    print('station: %d.' % station)
    path = '/s%d' % station
    download_data(data, path, station, start, end)

  print(data)