Recept Richtingsreconstructie

In [ ]:
# dit notebook werkt onder Python 2 en 3
from __future__ import division, print_function

Richtingsrecontructie op basis van aankomsttijden van deeltjes is mogelijk als er 3 tijden zijn gemeten. In het geval van HiSPARC meetstations, is dat mogelijk bij stations met 4 detectoren.

In [ ]:
import tables
from sapphire import download_data
from datetime import datetime

In het recept download data is reeds data gedownload in het bestand 'data.h5':

(Als dit bestand nog niet bestaat wordt het nu gemaakt. We downloaden de benodigde data dan verderop alsnog)

In [ ]:
FILENAME = 'data5.h5'
data = tables.open_file(FILENAME, 'a')

In het recept download data zijn reeds de events van station 501 van de eerste twee dagen van januari 2016 gedownload, in de tabel 's501'.

Als de data nog niet is gedownload, dan downloaden we de data hier alsnog:

In [ ]:
if '/s501' not in data:
  download_data(data, '/s501', 501, start=datetime(2016, 1, 1), end=datetime(2016,1,3))
In [ ]:
print(data)

We gebruiken de SAPPHiRE class ReconstructESDEvents:

In [ ]:
from sapphire import ReconstructESDEvents
rec = ReconstructESDEvents(data, '/s501', 501)

De function reconstruct_directions() reconstrueert de richtingen (hoeken) van elk event uit de aankomsttijden per detector en slaat de uitkomst op in:

 • rec.theta: een array met de zenith hoek per event
 • rec.phi: een array met de azimuth hoek per event

De hoeken kunnen ook meteen opgeslagen worden in het HDF5 bestand. Dit wordt in de volgende paragraaf toegelicht.

Eerst reconstrueren we de aankomstrichting van de events:

In [ ]:
rec.reconstruct_directions()

Hieronder staan de eerste twintig zenithoeken. 'nan' (NaN) betekent: Not-a-number: De reconstructie was niet mogelijk. Ofwel er was onvoldoende informatie, bijvoorbeeld slechts twee aankomsttijden. Ofwel de oplossing was niet fysisch:

In [ ]:
rec.theta[:20]

Met behulp van de functie numpy.isnan() kunnen we de NaNs verwijderen:

In [ ]:
from numpy import isnan
zenith = [a for a in rec.theta if not isnan(a)]
azimuth = [a for a in rec.phi if not isnan(a)]
print("Er zijn %d events succesvol gereconstrueerd." % len(zenith))      

Nu bevat de array zenith slechts hoeken (in radialen):

In [ ]:
zenith[:5]

Plotten

We maken een polar-plot van de hoeken theta en phi (zenit, azimut) van de (succesvol) gereconstrueerde events, en een histrogram van de zenithoeken.

In [ ]:
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline

We rekenen de hoeken om naar graden:

In [ ]:
from numpy import degrees
zenith = degrees(zenith)
azimuth = degrees(azimuth)

Polar plot van zenit en azimuth:

In [ ]:
ax = plt.subplot(polar=True)
ax.scatter(zenith, azimuth)

Histogram van de zenithoeken:

In [ ]:
from numpy import arange
plt.hist(zenith, bins=arange(0,90., 5.), histtype='step')
plt.xlabel('zenith angle (degrees)')
plt.ylabel('counts')
plt.title('Zenith histrogram station 501.')

Opslaan van reconstructies in het HDF5 bestand

De SAPPHiRE reconstructie class ReconstructESDEvents kan de reconstructies ook direct opslaan in het HDF5 bestand waar de events in zijn opgeslagen:

In [ ]:
rec = ReconstructESDEvents(data, '/s501', 501)
rec.reconstruct_and_store()

Er waren nu twee progressbars te zien: De eerste voor richting reconstructie en de tweede voor core recontructie. We richten ons hier op de richtingen en laten de core reconstructie buiten beschouwing.

naast rec.theta en rec.phi is er nu ook een nieuwe groep /s501/reconstructions in het hdf5 bestand:

In [ ]:
rec_tabel = data.root.s501.reconstructions
print(rec_tabel)

De gereconstrueerde hoeken zijn nu ook opgeslagen op disk, in het HDF5 bestand.

De kolommen 'zenith' en 'azimuth' bevatten de gereconstrueerde hoeken (of NaN):

Opgave:

Maak een histogram van de zenithoeken en een polarplot van de azimuth en zenithhoeken, zoals in het voorbeeld hierboven. Gebruik de zenith en azimuth kolommen uit de groep /s501/reconstructions uit het HDF5 bestand.

Hints:

 • gebruik: .col('zenith') om een kolom in te laden.
 • gebruik .compress(~isnan(...)) om te NaNs verwijderen.
In [ ]:
zenith = rec_tabel.col('zenith')
azimuth = rec_tabel.col('azimuth')
In [ ]:
zenith = zenith.compress(~isnan(zenith))
azimuth = azimuth.compress(~isnan(azimuth))
print("Er zijn %d events succesvol gereconstrueerd." % len(zenith))      
In [ ]:
zenith = degrees(zenith)
azimuth = degrees(azimuth)
In [ ]:
ax = plt.subplot(polar=True)
ax.scatter(zenith, azimuth)
In [ ]:
plt.hist(zenith, bins=arange(0,90., 5.), histtype='step')
plt.xlabel('zenith angle (degrees)')
plt.ylabel('counts')
plt.title('Zenith histrogram station 501.')