Recept Coincidenties bepalen

In [ ]:
# dit notebook werkt onder Python 2 en 3
from __future__ import division, print_function

Coincidenties tussen meetstations worden automatisch bepaald door de publieke database. Ze kunnen eenvoudig worden gedownload, zoals in een eerder notebook is beschreven.

Data van teststations wordt echter niet meegenomen in het bepalen van coincidenties. In dit notebook worden coincidenties tussen de een teststation en nabijgelegen meetstations bepaald aan de hand van gedownloade events van de betreffende stations.

In [ ]:
from datetime import datetime
import tables
from sapphire import download_data

Teststation 599 bevindt zich in de buurt van meetstation 501 en 510 (Nikhef, Science Park, Amsterdam) We bepalen de coincidenties tussen deze drie stations op 1 Mei 2016:

Om het aantal coincidenties wat te beperken, downloaden we alleen data tussen 0:00 en 3:00.

In [ ]:
STATIONS = [501, 510, 599]
START = datetime(2016, 5, 1)
END = datetime(2016, 5, 1, 3)
FILENAME = 'coinc_with_s599.h5'
In [ ]:
data = tables.open_file(FILENAME, 'a')

Eerst downloaden we de events per station:

In [ ]:
station_groups = ['/s%d' % station for station in STATIONS]

for station, group in zip(STATIONS, station_groups):
  print("Station %d in group: %s." % (station, group),)
  if group not in data:
    print("Downloading data: ")
    download_data(data, group, station, START, END)
  else:
    print("group %s already in datafile." % group)

De HDF5 file heeft nu 3 events tabellen:

 • /s501/events
 • /s510/events
 • /s599/events
In [ ]:
print(data)

Coincidenties bepalen tussen events

We gebruiken de SAPPHiRE class CoincidencesEDS om coincidenties tussen events in de drie eventtabellen te bepalen:

In [ ]:
from sapphire import CoincidencesESD
coin = CoincidencesESD(data, '/coincidences', station_groups, overwrite=True)
coin.search_and_store_coincidences(station_numbers=STATIONS)
In [ ]:
print(data)

De HDF5 file heeft nu een nieuwe group '/coincidences' met daarin:

- coincidences (table): coincidenties tabel
- c_index (array)
- s_index (array)

De c_index en s_index arrays kunnen gebruikt worden om events en coincidenties aan elkaar te koppelen. SAPPHiRE kan dit echter automatisch. Zie CoincidenceQuery verderop.

De tabel /coincidences/coincidences ziet er als volgt uit:

In [ ]:
coinc_tabel = data.root.coincidences.coincidences
print(coinc_tabel)
In [ ]:
coincidences = coinc_tabel.read()
coincidences[:10]

Elke regel is een coincidentie.

De eerste kolommen geven informatie over de timestamp van de coincidentie. Daarna volgen een aantal kolommen met informatie over de shower die door reconstructies ingevuld kunnen worden, maar nu nog leeg zijn: azimuth, zenith, size en energy.

Tenslotte volgen drie kolommen: s501, s502 en s599. De kolommen bevatten de waarden True of False en geven aan of het betreffende station betrokken is in de coincidentie.

We kunnen deze kolommen gebruiken om coincidenties te filteren:

In [ ]:
s501 = coincidences['s501']
s510 = coincidences['s510']
s599 = coincidences['s599']

De functie sum() telt alle waarden die True zijn op:

In [ ]:
print("Er zijn %d events van station 501 betrokken bij coincidenties tussen 501, 510 en/of 599" % sum(s501))
In [ ]:
print("Er zijn %d coincidenties tussen 501, 510 en 599" % sum(s510 & s501 & s599))

Opgave

Bepaal het aantal coincidenties tussen 501 en 599 waar 510 niet bij betrokken is.

Hint: gebruik de tilde: ~ voor het tegengestelde van een array.

In [ ]:
sum(s501 & s599 & ~s510)

Filteren van coincidenties

Door gebruik te maken van compress() en de kolommen s501, s510 en s599 kunnen we coincidenties filteren op de betrokken stations:

In [ ]:
coinc_510_501 = coincidences.compress(s501 & s510)
coinc_510_501

In deze selectie zitten ook coincidenties tussen 501, 510 en 599:

In [ ]:
print("Er zijn %d coincenties tussen 510 en 511 waarbij ook 599 betrokken is" % sum(coinc_510_501['s599']))

Dit komt natuurlijk overeen met het eerder gevonden aantal coincidenties tussen 501, 510 en 599.

We kunnen 599 ook uitsluiten:

In [ ]:
coinc_510_501_zonder599 = coincidences.compress(s501 & s510 & ~s599)
coinc_510_501_zonder599