Lagrangeov i Newtonov oblik interpolacionog polinoma
</center>


Slika 1


Slika 2


Slika 3


Polinom $\omega_{n+1}$
</center>


Slika 4


Interpolacija Rungeove funkcije $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$
ekvidistantnim čvorovima
</center>


Slika 5 - broj čvorova $N=11$


Slika 6 - broj čvorova $N=15$


Čebiševljevi polinomi $T_2,\;T_3,\,T_4,\;T_5$
i
interpolacija sa Čebiševljevim čvorovima
</center>


Slika 7


Slika 8 - broj čvorova $N=11$


Slika 9 - broj čvorova $N=15$


Slika 9 - broj čvorova $N=15$