Czytanie danych zawierających ciągi znaków NaN

NaN to oznaczenie ,,Not a Number'' które może pojawić się (na wydrukach z programu komputerowego) gdy procesor wykona jakąś operację ,,niedozwoloną''.

Dzielenie przez zero wykonywane jest przez współczesne bez problemów, generując jako wynik wartość ,,nieskończoność'' (która podczas wyprowdzania oznaczona będzie Inf albo -Inf). Procesor poprawnie wykonuje proste operacje na nieskończonościach, na przykłąd Inf + 1 to będzie Inf. Natomiast próba dodawania $-\infty + \infty$ wygeneruje wynik NaN.

Dygresja: przykład NaNów i nieskończoności

In [1]:
duze = 1e300
male = 1e-300
dzielenie = duze/male
In [2]:
dzielenie
Out[2]:
inf
In [3]:
dzielenie +5
Out[3]:
inf
In [4]:
dzielenie - dzielenie
Out[4]:
nan

Koniec dygresji

Dane generowane przez RRDB będą zawierały takie znaczniki wszędzie tam, gdzie z jakichś powodów, nie udało się dokonać pomiarów. Na przykład plik AVERAGE86400.dat zawiera takie wartości

In [5]:
import numpy as np
import numpy.ma as ma
In [6]:
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["figure.figsize"] = (12,9) # Tu definiujemy rozmiary wykresu. 
# Standardowo wydaje się być zbyt mały.

Funkcja genfromtext() pozwala takie dane importować (ale zachowując wartości nan w wybranych punktach. Sprawdźmy co się dzieje w 19 wierszu pliku AVERAGE86400.dat?

In [7]:
np.genfromtxt('AVERAGE86400.dat')[19,:]
Out[7]:
array([1.4557536e+09,      nan])
In [8]:
np.isnan(np.genfromtxt('AVERAGE86400.dat')[19,1])
Out[8]:
True
In [9]:
np.isnan(np.genfromtxt('AVERAGE86400.dat')[19,0])
Out[9]:
False

Funkcja np.isnan() pozwala sprawdzić czy zmienna przyjmuje wartośc NaN.

Zatem, wydaje się, że można tu użyć metody maskowania tablic opisanej gdzie indziej używając funkcji masked_invalid lub masked_where.

Odrzucenie NaNów

In [10]:
dane = np.genfromtxt('AVERAGE1800.dat')
In [11]:
temperatura = ma.masked_invalid(dane)
In [12]:
plt.plot(dane[:,0],dane[:,1],'.');
plt.show()

Odrzucenie wartości błędnych

Okazuje się, że dane ciągle są nieprawdopodobne (zawierają błędne wartości). Zatem trzeba je filtrować ze względu na te wartości i NaN-y. Przyjmijmy, że temperatury większe od $55^o$ i mniejsze od $-25^o$ są nieprawdopodobne.

Można to zapewne zrobić na wiele sposobów: albo stworzyć dwie maski i połączyć je operatorem OR, albo spróbować od razu stworzyć maskę na podstawie złożonego warunku. Skorzystamy z funkcji np.logical_or, która pozwala wykonywać operacje logiczne na elemantach całych tablic.

In [13]:
temp = dane[:,1]
temp = ma.masked_where(np.logical_or(np.isnan(temp), np.logical_or(temp < -25, temp > 55)), temp)
czas = ma.masked_array(dane[:,0], mask=temp.mask)
In [14]:
temp[~temp.mask].data
Out[14]:
array([-0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 ,
    -0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 ,
    -0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 , -0.9689304 ,
    -0.9689304 , -0.97132976, -0.99075683, -0.83426618, -0.59789995,
    -0.30984787, 0.06529007, 0.55961978, 1.01605712, 1.49648211,
    2.02862636, 2.38894571, 2.54215373, 2.94817462, 3.58848959,
    4.11365971, 4.39019901, 3.46231264, 1.9996722 , 1.3706712 ,
    1.02434473, 0.77193505, 0.76138098, 0.57264191, 0.32903536,
    0.01951746, -0.27134013, -0.39613435, -0.50011568, -0.67656486,
    -0.8681121 , -1.08714175, -1.18525492, -1.28565313, -1.24108625,
    -1.04606541, -1.08572976, -1.33585592, -1.60743693, -1.85790117,
    -2.08819171, -2.28403202, -2.53051551, -2.75360595, -2.85811913,
    -2.88870606, -2.99370083, -3.19580117, -3.15671801, -2.74186134,
    -2.28816073, -1.69171359, -1.02051107, -0.10649571, 0.55675271,
    0.91734664, 1.60928682, 1.96775816, 2.12463078, 1.88444471,
    1.74624109, 2.0028115 , 2.2746414 , 2.55890763, 2.50252571,
    1.62599862, 0.26635421, -0.50358427, -0.98479002, -1.40007052,
    -1.67309828, -1.90303818, -2.17718339, -2.45854333, -2.69389698,
    -2.9804397 , -3.21216814, -3.37002201, -3.63892863, -3.9121131 ,
    -3.44242109, -3.32476335, -3.32476335, -3.32476335, -3.32476335,
    -3.32476335, -3.32476335, -3.32476335, -3.32476335, -3.32476335,
    -3.32476335, -3.32476335, -3.32476335, -3.32476335, -3.37142357,
    -3.51366715, -3.50871543, -3.37796034, -3.39046239, -3.10425686,
    -3.01528678, -2.8449735 , -2.52775352, -2.33099223, -2.16743083,
    -2.03021482, -2.02666353, -1.92039705, -2.04087834, -2.07338505,
    -2.05382725, -2.09138797, -1.95651813, -1.58986749, -1.50969829,
    -1.62039588, -1.50575258, -1.43236731, -1.44103041, -1.42939079,
    -1.4403857 , -1.39900864, -1.3637495 , -1.3426858 , -1.31601555,
    -1.34638328, -1.37973848, -1.34939139, -1.34372559, -1.3643624 ,
    -1.37567732, -1.31649507, -1.19616073, -1.21003961, -1.16580865,
    -0.92419366, -0.63649917, -0.25912707, -0.02178627, 0.40563403,
    0.67488825, 0.90885667, 1.0746237 , 1.44658929, 1.43713447,
    1.16494032, 0.98375386, 0.95851094, 1.00751924, 1.01762468,
    0.81774303, 0.83232619, 0.83442293, 0.87528381, 0.87258487,
    0.90223848, 0.95190633, 1.19057823, 1.19491369, 1.29377344,
    1.45033463, 1.66096858, 1.60056966, 1.47780845, 1.44014506,
    1.48641699, 1.54128472, 1.59428292, 1.63644973, 1.59387903,
    1.60590574, 1.6078418 , 1.61382814, 1.59810428, 1.55617152,
    1.49411195, 1.46681  , 1.39870236, 1.36176584, 1.35547927,
    1.36792649, 1.34065474, 1.45063501, 1.68485833, 1.98857957,
    2.59823112, 3.2125596 , 3.59828842, 3.55584554, 3.89884217,
    4.58764428, 4.46150343, 4.1222205 , 4.08124526, 4.07453335,
    3.83789119, 3.57128158, 3.39105607, 2.6732194 , 1.9263623 ,
    1.3903127 , 1.06576122, 0.9290621 , 0.85108892, 0.71472104,
    0.46200946, 0.28961528, 0.05223433, -0.13159077, -0.24962034,
    -0.40931991, -0.56371217, -0.64236233, -0.79759883, -1.21674488,
    -1.41533718, -1.43377337, -1.49950171, -1.61631932, -1.7912667 ,
    -2.01220944, -2.17647829, -2.40088592, -2.41749333, -2.38312776,
    -2.47694158, -2.73418817, -3.03867776, -3.20700884, -3.37558817,
    -3.25663012, -2.75923466, -2.10442443, -1.50824765, -0.89508019,
    -0.12260412, 0.59729491, 1.14321798, 1.6565934 , 2.37697939,
    2.51685072, 2.71776486, 3.16102275, 3.73784785, 4.43235326,
    4.98068583, 4.52359916, 2.81570992, 1.59045274, 0.84730032,
    0.40442651, 0.13273876, -0.11150835, -0.21906938, -0.46069369,
    -0.7553974 , -0.99919286, -1.22781625, -1.49587517, -1.80696982,
    -2.1868429 , -2.5097996 , -2.80082943, -3.05553462, -3.1488235 ,
    -3.31342747, -3.44290583, -3.61827553, -3.77604984, -4.04064642,
    -4.26817368, -4.47379896, -4.77481949, -4.98215301, -5.04947649,
    -5.06595574, -5.08041844, -4.96337389, -4.63365679, -4.10623  ,
    -3.61442886, -3.04414281, -2.38571858, -1.74436319, -0.96228349,
    -0.58046793, -0.04615267, 0.47187252, 0.82347588, 1.07181179,
    1.36185046, -1.01576326, -1.80014157, -2.26408023, -2.7430987 ,
    -3.09067551, -3.25374566, -3.50369328, -3.85212776, -4.02239798,
    -4.31083983, -4.55850166, -4.78828468, -4.95656198, -5.10658656])
In [15]:
czas = czas[~czas.mask].data
temp = temp[~temp.mask].data
In [16]:
plt.plot(czas, temp, '.')
plt.show()

Teraz powinniśmy jeszcze zastąpić czymś odrzucone wartości. Można, w tym celu, posłużyć sę interpolacją jak to opisano w innym notatniku. Nie trzeba — choć można — robić resamplingu, wystarczy użyć interpolacji aby zastąpić „puste miejsca” na wykresie danymi z interpolacji.

Opis osi X

Unix timestamp może jest i wygodny, ale trudno zorientować się jakiego okresu czasu dotyczy powyższy wykres. Chcielibyśmy mieś os X opisaną jako daty.

W tym celu należy (niestety) skonwertować timestamp do postaci zrozumiałej dla oprogramowania. Służy do tego funkcja fromtimestamp

In [17]:
import matplotlib.dates as md
import datetime as dt
In [18]:
dates=[dt.datetime.fromtimestamp(ts) for ts in czas]
In [19]:
plt.xticks( rotation=25 )
ax = plt.gca()
xfmt = md.DateFormatter('%Y-%m-%d')
ax.xaxis.set_major_formatter(xfmt)
plt.plot(dates, temp, '.')
plt.show()

Czasami będziemy potrzebowali aby zastąpić czymś wartości w odrzuconych punktach. Można wówczas posłużyć się interpolacją w sposób opisany gdzie indziej.