Name
matijapretnar's repositories
.github
01-uvod-v-python
02-rekurzija
03-nizi
04-zanke
05-seznami-in-nabori
06-racunska-zahtevnost
07-slovarji-in-mnozice
08-razredi
09-datoteke
10-novosti-v-pythonu
14-kako-deluje-racunalnik
odlozisce
projekti
zapiski
.gitignore
README.md